بسم الله الرحمن الرحيم

همایش هاو کنفرانس های فنی و مهندسیفراخوان مقاله چهاردهمین کنفرانس بین‌المللی آکوستیک و ارتعاشات، آذر ۱۴۰۳، دانشگاه خوارزمی


برگزار کننده: دانشگاه خوارزمی
تاريخ برگزاري: 21 و 22 آذر 1403
ارسال اصل مقالات: 16 شهریور 1403
فراخوان مقاله چهارمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، توسعه هوشمند و سیستم های پایدار، مهر ۱۴۰۳، دانشگاه گلستان


برگزار کننده: دانشگاه گلستان
تاريخ برگزاري: 25 مهر 1403
ارسال اصل مقالات: 31 شهریور 1403
فراخوان مقاله سومین همایش ملی بهره وری و هوشمندسازی سامانه های انرژی، مهر ۱۴۰۳، دانشگاه آزاد اسلامی خمینی شهر


برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی خمینی شهر
تاريخ برگزاري: 25 و 26 مهر 1403
ارسال اصل مقالات: 17 شهریور 1403
فراخوان مقاله دومین کنفرانس بین المللی بیوفوتونیک و مهندسی پزشکی، آبان ۱۴۰۳، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز


برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
تاريخ برگزاري: 7 الی 9 آبان 1403
ارسال چکیده مقالات: 1 شهریور 1403
ارسال اصل مقالات: 1 شهریور 1403

سایر کنفرانس های فنی و مهندسی


همایش هاو کنفرانس های پزشکی و سلامتفراخوان مقاله بیست و ششمین همایش بین‌المللی آسیب شناسی و طب آزمایشگاه (با امتیاز بازآموزی)، مهر ۱۴۰۳، انجمن علمی آسیب شناسی ایران


برگزار کننده: انجمن علمی آسیب شناسی ایران
تاريخ برگزاري: 11 الی 13 مهر 1403
ارسال چکیده مقالات: 15 مرداد 1403
فراخوان مقاله دومین کنفرانس بین المللی بیوفوتونیک و مهندسی پزشکی، آبان ۱۴۰۳، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز


برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
تاريخ برگزاري: 7 الی 9 آبان 1403
ارسال چکیده مقالات: 1 شهریور 1403
ارسال اصل مقالات: 1 شهریور 1403
فراخوان مقاله بیست و دومین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق (با امتیاز بازآموزی)، مهر ۱۴۰۱، انجمن آترواسکلروز ایران


برگزار کننده: انجمن آترواسکلروز ایران
تاريخ برگزاري: 27 الی 30 شهریور 1403
ارسال چکیده مقالات: 20 مرداد 1403
فراخوان مقاله بیست و پنجمین کنگره کاردرمانی ایران، آبان ۱۴۰۳، انجمن علمی کاردرمانی ایران با همکاری بورد تخصصی کاردرمانی و حمایت دانشگاه علوم پزشکی ایران


برگزار کننده: انجمن علمی کاردرمانی ایران با همکاری بورد تخصصی کاردرمانی و حمایت دانشگاه علوم پزشکی ایران
تاريخ برگزاري: 9 تا 11 آبان 1403
ارسال اصل مقالات: 5 مرداد 1403

سایر کنفرانس های پزشکی و سلامت


همایش هاو کنفرانس های علوم پایهفراخوان مقاله هفتمین کنفرانس شیمی کاربردی ایران، شهریور ۱۴۰۳، دانشگاه سمنان ، انجمن شیمی ایران


برگزار کننده: دانشگاه سمنان ، انجمن شیمی ایران
تاريخ برگزاري:  27 و 28 شهریور 1403
ارسال چکیده مقالات: 31 تیر 1403
فراخوان مقاله دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوری‌های آزمایشگاهی، شهریور ۱۴۰۳، دانشگاه صنعتی سهند ، انجمن تحقیقات آزمایشگاهی ایران


برگزار کننده: دانشگاه صنعتی سهند ، انجمن تحقیقات آزمایشگاهی ایران
تاريخ برگزاري: 20 و 21 شهریور 1403
ارسال اصل مقالات: 20 مرداد 1403

سایر کنفرانس های علوم پایه


همایش هاو کنفرانس های علوم انسانیفراخوان مقاله اولین همایش ملی تاریخ اقتصادی و مدیریت شهری ایران از صفویه تا کنون، آبان ۱۴۰۳، دانشگاه بیرجند


برگزار کننده: دانشگاه بیرجند
تاريخ برگزاري: 8 آبان 1403
ارسال اصل مقالات: 30 مرداد 1403
فراخوان مقاله چهارمین همایش بین‌المللی استادان زبان و ادبیات روسی (از خزر تا خلیج فارس با سفر آفاناسی نیکیتین)، مهر ۱۴۰۳، انجمن ایرانی زبان و ادبیات روسی


برگزار کننده: انجمن ایرانی زبان و ادبیات روسی
تاريخ برگزاري: 8 الی 11 مهر 1403
ارسال چکیده مقالات: 25 تیر 1403
ارسال اصل مقالات: 25 مرداد 1403

سایر کنفرانس های علوم انسانی


همایش هاو کنفرانس های مدیریت و بازرگانیفراخوان مقاله دومین همایش ملی بازاریابی (رویکرد نوین)، آبان ۱۴۰۳، دانشگاه فردوسی مشهد


برگزار کننده: دانشگاه فردوسی مشهد
تاريخ برگزاري: 9 آبان 1403
ارسال اصل مقالات: 9 شهریور 1403
فراخوان مقاله اولین همایش ملی تاریخ اقتصادی و مدیریت شهری ایران از صفویه تا کنون، آبان ۱۴۰۳، دانشگاه بیرجند


برگزار کننده: دانشگاه بیرجند
تاريخ برگزاري: 8 آبان 1403
ارسال اصل مقالات: 30 مرداد 1403

سایر کنفرانس های مدیریت و بازرگانی


همایش هاو کنفرانس های دین و مذهبفراخوان مقاله چهاردهمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی با موضوع مطالعات علوم انسانی قرآن بنیان، اسفند ۱۴۰۳، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم


برگزار کننده: دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
تاريخ برگزاري: 3 اسفند 1403
ارسال اصل مقالات: 15 دی 1403
فراخوان مقاله سومین همایش ملی تحکیم و تعالی بنیان خانواده، آذر ۱۴۰۳، دانشگاه پیام نور استان بوشهر


برگزار کننده: دانشگاه پیام نور استان بوشهر
تاريخ برگزاري: 5 آذر 1403
ارسال اصل مقالات: 20 آبان 1403

سایر کنفرانس های دین و مذهب


معتبرترین کنفرانس های سال 1403