بسم الله الرحمن الرحيم

همایش هاو کنفرانس های فنی و مهندسیفراخوان مقاله اولین کنفرانس ملی محیط زیست شهری، آبان ۱۴۰۳، دانشکده تحصیلات تکمیلی محیط‌زیست دانشگاه تهران


برگزار کننده: دانشکده تحصیلات تکمیلی محیط‌زیست دانشگاه تهران
تاريخ برگزاري: 9 آبان 1403
ارسال اصل مقالات: 15 مهر 1403
فراخوان مقاله دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوری‌های آزمایشگاهی، شهریور ۱۴۰۳، دانشگاه صنعتی سهند ، انجمن تحقیقات آزمایشگاهی ایران


برگزار کننده: دانشگاه صنعتی سهند ، انجمن تحقیقات آزمایشگاهی ایران
تاريخ برگزاري: 20 و 21 شهریور 1403
ارسال اصل مقالات: 20 مرداد 1403
فراخوان مقاله نهمین کنفرانس سالانه انرژی پاک، مهر ۱۴۰۳، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته


برگزار کننده: دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته
تاريخ برگزاري: 10 و 11 مهر 1403
ارسال اصل مقالات: 15 شهریور 1403
فراخوان مقاله چهارمین همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی، مهر ۱۴۰۳، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان با همکاری اداره کل صنعت، معدن و تجارت خوزستان


برگزار کننده: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان با همکاری اداره کل صنعت، معدن و تجارت خوزستان
تاريخ برگزاري: 25 مهر 1403
ارسال اصل مقالات: 24 شهریور 1403

سایر کنفرانس های فنی و مهندسی


همایش هاو کنفرانس های پزشکی و سلامتفراخوان مقاله دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوری‌های آزمایشگاهی، شهریور ۱۴۰۳، دانشگاه صنعتی سهند ، انجمن تحقیقات آزمایشگاهی ایران


برگزار کننده: دانشگاه صنعتی سهند ، انجمن تحقیقات آزمایشگاهی ایران
تاريخ برگزاري: 20 و 21 شهریور 1403
ارسال اصل مقالات: 20 مرداد 1403
فراخوان مقاله سیزدهمین سمینار بین المللی سلامت زنان و پنجمین سمینار بین المللی مطالعات اجتماعی سلامت، آبان ۱۴۰۳، دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت


برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت
تاريخ برگزاري: 16 و 17 آبان 1403
ارسال چکیده مقالات: 31 تیر 1403
فراخوان مقاله سی و دومین کنگره انجمن جراحان ارتوپدی ایران، مهر ۱۴۰۳، انجمن جراحان ارتوپدی ایران


برگزار کننده: انجمن جراحان ارتوپدی ایران
تاريخ برگزاري: 16 الی 20 مهر 1403
ارسال چکیده مقالات: 31 اردیبهشت 1403

سایر کنفرانس های پزشکی و سلامت


همایش هاو کنفرانس های علوم پایهفراخوان مقاله دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوری‌های آزمایشگاهی، شهریور ۱۴۰۳، دانشگاه صنعتی سهند ، انجمن تحقیقات آزمایشگاهی ایران


برگزار کننده: دانشگاه صنعتی سهند ، انجمن تحقیقات آزمایشگاهی ایران
تاريخ برگزاري: 20 و 21 شهریور 1403
ارسال اصل مقالات: 20 مرداد 1403
فراخوان مقاله بیست و یکمین کنفرانس دینامیک شاره ها، اسفند ۱۴۰۳، دانشگاه خلیج فارس ، انجمن فیزیک ایران ، سازمان هواشناسی کشور


برگزار کننده: دانشگاه خلیج فارس ، انجمن فیزیک ایران ، سازمان هواشناسی کشور
تاريخ برگزاري: 1 و 2 اسفند 1403
ارسال اصل مقالات: 11 آبان 1403

سایر کنفرانس های علوم پایه


همایش هاو کنفرانس های علوم انسانیفراخوان مقاله اولین همایش ملی خورشید ولایت، آبان ۱۴۰۳، دانشگاه ولایت


برگزار کننده: دانشگاه ولایت
تاريخ برگزاري: 5 آبان 1403
ارسال چکیده مقالات: 15 مهر 1403
ارسال اصل مقالات: 15 مهر 1403
فراخوان مقاله دومین همایش ملی حقوق خصوصی نوین با محوریت کسب و کار و اقتصاد دیجیتال، آبان ۱۴۰۳، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر


برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
تاريخ برگزاري: 16 و 17 آبان 1403
ارسال اصل مقالات: 22 شهریور 1403

سایر کنفرانس های علوم انسانی


همایش هاو کنفرانس های مدیریت و بازرگانیفراخوان مقاله دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوری‌های آزمایشگاهی، شهریور ۱۴۰۳، دانشگاه صنعتی سهند ، انجمن تحقیقات آزمایشگاهی ایران


برگزار کننده: دانشگاه صنعتی سهند ، انجمن تحقیقات آزمایشگاهی ایران
تاريخ برگزاري: 20 و 21 شهریور 1403
ارسال اصل مقالات: 20 مرداد 1403
فراخوان مقاله اولین همایش ملی خورشید ولایت، آبان ۱۴۰۳، دانشگاه ولایت


برگزار کننده: دانشگاه ولایت
تاريخ برگزاري: 5 آبان 1403
ارسال چکیده مقالات: 15 مهر 1403
ارسال اصل مقالات: 15 مهر 1403

سایر کنفرانس های مدیریت و بازرگانی


همایش هاو کنفرانس های دین و مذهبفراخوان مقاله اولین همایش ملی خورشید ولایت، آبان ۱۴۰۳، دانشگاه ولایت


برگزار کننده: دانشگاه ولایت
تاريخ برگزاري: 5 آبان 1403
ارسال چکیده مقالات: 15 مهر 1403
ارسال اصل مقالات: 15 مهر 1403
فراخوان مقاله دومین همایش ملی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، مهر ۱۴۰۳، دانشگاه آزاد اسلامی شیراز


برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
تاريخ برگزاري: 26 مهر 1403
ارسال اصل مقالات: 20 مهر 1403

سایر کنفرانس های دین و مذهب


معتبرترین کنفرانس های سال 1403