بسم الله الرحمن الرحيم

همایش هاو کنفرانس های فنی و مهندسیفراخوان مقاله اولین همایش بین المللی و ششمین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، خرداد ۱۴۰۳، دانشگاه ارومیه ، موسسه آموزش عالی آفاق ارومیه ، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی


برگزار کننده: دانشگاه ارومیه ، موسسه آموزش عالی آفاق ارومیه ، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی
تاريخ برگزاري: 2 خرداد 1403
ارسال اصل مقالات: 10 اردیبهشت 1403
فراخوان مقاله نهمین کنفرانس زئولیت انجمن شیمی ایران، شهریور ۱۴۰۳، دانشگاه مراغه ، انجمن شیمی ایران


برگزار کننده: دانشگاه مراغه ، انجمن شیمی ایران
تاريخ برگزاري: 17 و 18 شهریور 1403
ارسال چکیده مقالات: 31 اردیبهشت 1403
ارسال اصل مقالات: 31 اردیبهشت 1403
فراخوان مقاله اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی باتری‌ لیتیومی، تیر ۱۴۰۳، دانشگاه علم و صنعت ایران ، سازمان توسعه منابع انرژی توان


برگزار کننده: دانشگاه علم و صنعت ایران ، سازمان توسعه منابع انرژی توان
تاريخ برگزاري: 19 و 20 تیر 1403
ارسال اصل مقالات: 30 اردیبهشت 1403
فراخوان مقاله چهاردهمین کنگره دوسالانه سرامیک ایران و چهارمین کنفرانس بین المللی سرامیک ایران، شهریور ۱۴۰۳، دانشگاه علم و صنعت - انجمن سرامیک ایران ، چینی زرین ایران


برگزار کننده: دانشگاه علم و صنعت - انجمن سرامیک ایران ، چینی زرین ایران
تاريخ برگزاري: 20 و 21 شهریور 1403
ارسال چکیده مقالات: 20 اردیبهشت 1403
ارسال اصل مقالات: 20 تیر 1403

سایر کنفرانس های فنی و مهندسی


همایش هاو کنفرانس های پزشکی و سلامتفراخوان مقاله همایش ملی درس آموخته های کرونا (با امتیاز بازآموزی)، مهر ۱۴۰۳، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)


برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)
تاريخ برگزاري: 5 و 6 مهر 1403
ارسال اصل مقالات: 31 تیر 1403
فراخوان مقاله اولین همایش ملی واکاوی راهکارهای افزایش جمعیت و تاثیر آن بر نسل آینده، مرداد ۱۴۰۳، دانشگاه مراغه


برگزار کننده: دانشگاه مراغه
تاريخ برگزاري: 3 مرداد 1403
ارسال چکیده مقالات: 25 خرداد 1403
ارسال اصل مقالات: 1 تیر 1403
فراخوان مقاله اولین کنگره طب ایرانی (با امتیاز بازآموزی)، خرداد ۱۴۰۳، انجمن علمی طب سنتی ایران


برگزار کننده: انجمن علمی طب سنتی ایران
تاريخ برگزاري: 9 تا 11 خرداد 1403
ارسال اصل مقالات:  31 فروردین 1403
فراخوان مقاله بیست و پنجمین کنگره بین المللی میکروب شناسی (با امتیاز بازآموزی)، شهریور ۱۴۰۳، انجمن میکروب شناسی ایران ، دانشگاه علوم پزشکی مازندران


برگزار کننده: انجمن میکروب شناسی ایران ، دانشگاه علوم پزشکی مازندران
تاريخ برگزاري: 7 لغایت 9 شهریور 1403
ارسال چکیده مقالات: 25 تیر 1403

سایر کنفرانس های پزشکی و سلامت


همایش هاو کنفرانس های علوم پایهفراخوان مقاله نهمین کنفرانس زئولیت انجمن شیمی ایران، شهریور ۱۴۰۳، دانشگاه مراغه ، انجمن شیمی ایران


برگزار کننده: دانشگاه مراغه ، انجمن شیمی ایران
تاريخ برگزاري: 17 و 18 شهریور 1403
ارسال چکیده مقالات: 31 اردیبهشت 1403
ارسال اصل مقالات: 31 اردیبهشت 1403
فراخوان مقاله اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی باتری‌ لیتیومی، تیر ۱۴۰۳، دانشگاه علم و صنعت ایران ، سازمان توسعه منابع انرژی توان


برگزار کننده: دانشگاه علم و صنعت ایران ، سازمان توسعه منابع انرژی توان
تاريخ برگزاري: 19 و 20 تیر 1403
ارسال اصل مقالات: 30 اردیبهشت 1403

سایر کنفرانس های علوم پایه


همایش هاو کنفرانس های علوم انسانیفراخوان مقاله اولین همایش ملی نقش دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیر دولتی در تحول نظام آموزش عالی با تاکید بر دانشگاه حکمت بنیان و تمدن ساز، خرداد ۱۴۰۳، دفتر آموزش عالی غیردولتی ، اتحادیه دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی غیردولتی ، دانشگاه علم و فرهنگ ، موسسه آموزش عالی غیردولتی آفاق


برگزار کننده: دفتر آموزش عالی غیردولتی ، اتحادیه دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی غیردولتی ، دانشگاه علم و فرهنگ ، موسسه آموزش عالی غیردولتی آفاق
تاريخ برگزاري: 22 خرداد 1403
ارسال چکیده مقالات: 20 اردیبهشت 1403
ارسال اصل مقالات: 7 خرداد 1403
فراخوان مقاله دهمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری، شهریور ۱۴۰۳، دبیرخانه دائمی کنگره با همکاری دانشگاه شیراز، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، دانشگاه مراغه، انجمن مهندسی رودخانه ایران و سایر دانشگاه های برجسته کشور


برگزار کننده: دبیرخانه دائمی کنگره با همکاری دانشگاه شیراز، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، دانشگاه مراغه، انجمن مهندسی رودخانه ایران و سایر دانشگاه های برجسته کشور
تاريخ برگزاري: 27 الی 29 شهریور 1403
ارسال اصل مقالات: 24 خرداد 1403

سایر کنفرانس های علوم انسانی


همایش هاو کنفرانس های مدیریت و بازرگانیفراخوان مقاله دهمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری، شهریور ۱۴۰۳، دبیرخانه دائمی کنگره با همکاری دانشگاه شیراز، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، دانشگاه مراغه، انجمن مهندسی رودخانه ایران و سایر دانشگاه های برجسته کشور


برگزار کننده: دبیرخانه دائمی کنگره با همکاری دانشگاه شیراز، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، دانشگاه مراغه، انجمن مهندسی رودخانه ایران و سایر دانشگاه های برجسته کشور
تاريخ برگزاري: 27 الی 29 شهریور 1403
ارسال اصل مقالات: 24 خرداد 1403
فراخوان مقاله سومین کنگره بین المللی مدیریت، اقتصاد، علوم انسانی و توسعه کسب و کار، بهمن ۱۴۰۲، دبیرخانه دائمی کنگره با همکاری دانشگاه هنر اسلامی تبریز و سایر دانشگاه های برجسته کشور


برگزار کننده: دبیرخانه دائمی کنگره با همکاری دانشگاه هنر اسلامی تبریز و سایر دانشگاه های برجسته کشور
تاريخ برگزاري: 13 الی 14 تیر 1403
ارسال اصل مقالات:  3 خرداد 1403

سایر کنفرانس های مدیریت و بازرگانی


همایش هاو کنفرانس های دین و مذهبفراخوان مقاله سومین همایش ملی حکمت و حکمرانی، هنر و رسانه، خرداد ۱۴۰۳، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد


برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
تاريخ برگزاري: 10 خرداد 1403
ارسال اصل مقالات: 10 اردیبهشت 1403
فراخوان مقاله سومین کنگره بین المللی نهج البلاغه “راه نجات”، تیر ۱۴۰۳، دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)


برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)
تاريخ برگزاري: 4 تیر 1403
ارسال اصل مقالات: 14 اردیبهشت 1403

سایر کنفرانس های دین و مذهب


معتبرترین کنفرانس های سال 1402