بسم الله الرحمن الرحيم

همایش هاو کنفرانس های فنی و مهندسیفراخوان مقاله کنگره ملی نان کامل و فرآورده های غلات (با امتیاز بازآموزی)، آبان ۱۴۰۳، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز


برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز
تاريخ برگزاري: 2 و 3 آبان 1403
ارسال چکیده مقالات: 15 شهریور 1403
فراخوان مقاله اولین کنفرانس ملی راهبردهای مهندسی و مدیریتی در سامانه های آبی، شهریور ۱۴۰۳، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)


برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
تاريخ برگزاري: 24 شهریور 1403
ارسال اصل مقالات: 4 شهریور 1403
فراخوان مقاله هفتمین کنفرانس شیمی کاربردی ایران، شهریور ۱۴۰۳، دانشگاه سمنان ، انجمن شیمی ایران


برگزار کننده: دانشگاه سمنان ، انجمن شیمی ایران
تاريخ برگزاري: 10 و 11 شهریور 1403
ارسال چکیده مقالات: 9 تیر 1403
فراخوان مقاله اولین کنفرانس ملی محیط زیست شهری، آبان ۱۴۰۳، دانشکده تحصیلات تکمیلی محیط‌زیست دانشگاه تهران


برگزار کننده: دانشکده تحصیلات تکمیلی محیط‌زیست دانشگاه تهران
تاريخ برگزاري: 9 آبان 1403
ارسال اصل مقالات: 15 مهر 1403

سایر کنفرانس های فنی و مهندسی


همایش هاو کنفرانس های پزشکی و سلامتفراخوان مقاله دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوری‌های آزمایشگاهی، شهریور ۱۴۰۳، دانشگاه صنعتی سهند ، انجمن تحقیقات آزمایشگاهی ایران


برگزار کننده: دانشگاه صنعتی سهند ، انجمن تحقیقات آزمایشگاهی ایران
تاريخ برگزاري: 20 و 21 شهریور 1403
ارسال اصل مقالات: 20 مرداد 1403
فراخوان مقاله سیزدهمین سمینار بین المللی سلامت زنان و پنجمین سمینار بین المللی مطالعات اجتماعی سلامت، آبان ۱۴۰۳، دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت


برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت
تاريخ برگزاري: 16 و 17 آبان 1403
ارسال چکیده مقالات: 31 تیر 1403
فراخوان مقاله سی و دومین کنگره انجمن جراحان ارتوپدی ایران، مهر ۱۴۰۳، انجمن جراحان ارتوپدی ایران


برگزار کننده: انجمن جراحان ارتوپدی ایران
تاريخ برگزاري: 16 الی 20 مهر 1403
ارسال چکیده مقالات: 31 اردیبهشت 1403

سایر کنفرانس های پزشکی و سلامت


همایش هاو کنفرانس های علوم پایهفراخوان مقاله هفتمین کنفرانس شیمی کاربردی ایران، شهریور ۱۴۰۳، دانشگاه سمنان ، انجمن شیمی ایران


برگزار کننده: دانشگاه سمنان ، انجمن شیمی ایران
تاريخ برگزاري: 10 و 11 شهریور 1403
ارسال چکیده مقالات: 9 تیر 1403
فراخوان مقاله دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوری‌های آزمایشگاهی، شهریور ۱۴۰۳، دانشگاه صنعتی سهند ، انجمن تحقیقات آزمایشگاهی ایران


برگزار کننده: دانشگاه صنعتی سهند ، انجمن تحقیقات آزمایشگاهی ایران
تاريخ برگزاري: 20 و 21 شهریور 1403
ارسال اصل مقالات: 20 مرداد 1403

سایر کنفرانس های علوم پایه


همایش هاو کنفرانس های علوم انسانیفراخوان مقاله سومین همایش ملی تحکیم و تعالی بنیان خانواده، آذر ۱۴۰۳، دانشگاه پیام نور استان بوشهر


برگزار کننده: دانشگاه پیام نور استان بوشهر
تاريخ برگزاري: 5 آذر 1403
ارسال اصل مقالات: 20 آبان 1403
فراخوان مقاله اولین همایش ملی خورشید ولایت، آبان ۱۴۰۳، دانشگاه ولایت


برگزار کننده: دانشگاه ولایت
تاريخ برگزاري: 5 آبان 1403
ارسال چکیده مقالات: 15 مهر 1403
ارسال اصل مقالات: 15 مهر 1403

سایر کنفرانس های علوم انسانی


همایش هاو کنفرانس های مدیریت و بازرگانیفراخوان مقاله دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوری‌های آزمایشگاهی، شهریور ۱۴۰۳، دانشگاه صنعتی سهند ، انجمن تحقیقات آزمایشگاهی ایران


برگزار کننده: دانشگاه صنعتی سهند ، انجمن تحقیقات آزمایشگاهی ایران
تاريخ برگزاري: 20 و 21 شهریور 1403
ارسال اصل مقالات: 20 مرداد 1403
فراخوان مقاله اولین همایش ملی خورشید ولایت، آبان ۱۴۰۳، دانشگاه ولایت


برگزار کننده: دانشگاه ولایت
تاريخ برگزاري: 5 آبان 1403
ارسال چکیده مقالات: 15 مهر 1403
ارسال اصل مقالات: 15 مهر 1403

سایر کنفرانس های مدیریت و بازرگانی


همایش هاو کنفرانس های دین و مذهبفراخوان مقاله سومین همایش ملی تحکیم و تعالی بنیان خانواده، آذر ۱۴۰۳، دانشگاه پیام نور استان بوشهر


برگزار کننده: دانشگاه پیام نور استان بوشهر
تاريخ برگزاري: 5 آذر 1403
ارسال اصل مقالات: 20 آبان 1403
فراخوان مقاله اولین همایش ملی خورشید ولایت، آبان ۱۴۰۳، دانشگاه ولایت


برگزار کننده: دانشگاه ولایت
تاريخ برگزاري: 5 آبان 1403
ارسال چکیده مقالات: 15 مهر 1403
ارسال اصل مقالات: 15 مهر 1403

سایر کنفرانس های دین و مذهب


معتبرترین کنفرانس های سال 1403