بسم الله الرحمن الرحيم

همایش هاو کنفرانس های فنی و مهندسیفراخوان مقاله ششمین کنـگره ملی و بین‌المللی گل و گیاهان زینتی، تیر ۱۴۱۳، دانشگاه محقق اردبیلی


برگزار کننده: دانشگاه محقق اردبیلی
تاريخ برگزاري: 19 تا 21 تیر 1403
ارسال چکیده مقالات: 10 اسفند 1402
ارسال اصل مقالات: 20 اسفند 1402
فراخوان مقاله چهارمین همایش ملی فناوری آموزشی: «آموزش هوشمند؛ فرصت‌ها، چالش‌ها و دستاوردها»، اردیبهشت ۱۴۰۳، دانشگاه بوعلی سینا ، انجمن فناوری آموزشی ایران


برگزار کننده: دانشگاه بوعلی سینا ، انجمن فناوری آموزشی ایران
تاريخ برگزاري: 18 و 19 اردیبهشت 1403
ارسال اصل مقالات: 10 فروردین 1403
فراخوان مقاله اولین کنگره بین المللی گیاهان دارویی و طب سنتی دامپزشکی، مهر ۱۴۰۳، دانشگاه ارومیه


برگزار کننده: دانشگاه ارومیه
تاريخ برگزاري: 30 مهر و 1 آبان 1403
ارسال چکیده مقالات: 31 تیر 1403
ارسال اصل مقالات: 1 شهریور 1403
فراخوان مقاله سومین همایش ملی پژوهش‌های نوین در نیروگاه‌های هسته‌ای، آذر ۱۴۰۳، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر ، نیروگاه هسته ای بوشهر


برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر ، نیروگاه هسته ای بوشهر
تاريخ برگزاري: 23 و 24 آذر 1403
ارسال اصل مقالات: 1 مرداد 1403

سایر کنفرانس های فنی و مهندسی


همایش هاو کنفرانس های پزشکی و سلامتفراخوان مقاله سومین کنگره بین المللی کشورهای غرب آسیا و شمال آفریقا (وانا)، اردیبهشت ۱۴۰۳، مرکز تحقیقات بهداشت باروری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ، پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی


برگزار کننده: مرکز تحقیقات بهداشت باروری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ، پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی
تاريخ برگزاري: 27 و 28 اردیبهشت 1403
فراخوان مقاله اولین کنگره بین المللی گیاهان دارویی و طب سنتی دامپزشکی، مهر ۱۴۰۳، دانشگاه ارومیه


برگزار کننده: دانشگاه ارومیه
تاريخ برگزاري: 30 مهر و 1 آبان 1403
ارسال چکیده مقالات: 31 تیر 1403
ارسال اصل مقالات: 1 شهریور 1403
فراخوان مقاله بیست و پنجمین کنگره بین المللی پزشکی تولید مثل؛ بیستمین کنگره فناوری سلول‌های بنیادی و نوزدهمین سمینار پرستاری مامایی رویان، شهریور ۱۴۰۳، پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی


برگزار کننده: پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی
تاريخ برگزاري: 7 لغایت 9 شهریور 1403
ارسال چکیده مقالات: 15 اردیبهشت 1403
فراخوان مقاله اولین همایش ملی بهداشت باروری و سلامت روان زنان، خرداد ۱۴۰۳، دانشگاه آزاد اسلامی علوم پزشکی تبریز - مرکز تحقیقات بهداشت باروری و سلامت روان زنان


برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی علوم پزشکی تبریز - مرکز تحقیقات بهداشت باروری و سلامت روان زنان
تاريخ برگزاري: 10 خرداد 1403
ارسال چکیده مقالات: 10 اردیبهشت 1403
ارسال اصل مقالات: 25 اردیبهشت 1403

سایر کنفرانس های پزشکی و سلامت


همایش هاو کنفرانس های علوم پایهفراخوان مقاله اولین کنگره بین المللی گیاهان دارویی و طب سنتی دامپزشکی، مهر ۱۴۰۳، دانشگاه ارومیه


برگزار کننده: دانشگاه ارومیه
تاريخ برگزاري: 30 مهر و 1 آبان 1403
ارسال چکیده مقالات: 31 تیر 1403
ارسال اصل مقالات: 1 شهریور 1403
فراخوان مقاله سومین همایش ملی پژوهش‌های نوین در نیروگاه‌های هسته‌ای، آذر ۱۴۰۳، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر ، نیروگاه هسته ای بوشهر


برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر ، نیروگاه هسته ای بوشهر
تاريخ برگزاري: 23 و 24 آذر 1403
ارسال اصل مقالات: 1 مرداد 1403

سایر کنفرانس های علوم پایه


همایش هاو کنفرانس های علوم انسانیفراخوان مقاله اولین همایش ملی تربیت تمام ساحتی (معلم و سند تحول بنیادین)، اردیبهشت ۱۴۰۳، دانشگاه فرهنگیان استان اصفهان ، اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان


برگزار کننده: دانشگاه فرهنگیان استان اصفهان ، اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان
تاريخ برگزاري: 20 اردیبهشت 1403
ارسال اصل مقالات: 5 اردیبهشت 1403
فراخوان مقاله چهارمین همایش ملی فناوری آموزشی: «آموزش هوشمند؛ فرصت‌ها، چالش‌ها و دستاوردها»، اردیبهشت ۱۴۰۳، دانشگاه بوعلی سینا ، انجمن فناوری آموزشی ایران


برگزار کننده: دانشگاه بوعلی سینا ، انجمن فناوری آموزشی ایران
تاريخ برگزاري: 18 و 19 اردیبهشت 1403
ارسال اصل مقالات: 10 فروردین 1403

سایر کنفرانس های علوم انسانی


همایش هاو کنفرانس های مدیریت و بازرگانیفراخوان مقاله سومین همایش ملی پژوهش‌های نوین در نیروگاه‌های هسته‌ای، آذر ۱۴۰۳، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر ، نیروگاه هسته ای بوشهر


برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر ، نیروگاه هسته ای بوشهر
تاريخ برگزاري: 23 و 24 آذر 1403
ارسال اصل مقالات: 1 مرداد 1403
فراخوان مقاله اولین همایش ملی اقتصاد آبی، مهر ۱۴۰۳، دانشگاه مازندران


برگزار کننده: دانشگاه مازندران
تاريخ برگزاري: 11 مهر 1403
ارسال اصل مقالات: 30 شهریور 1403

سایر کنفرانس های مدیریت و بازرگانی


همایش هاو کنفرانس های دین و مذهبفراخوان مقاله اولین همایش ملی کتاب و کریمه، اسفند ۱۴۰۲، دانشگاه قم


برگزار کننده: دانشگاه قم
تاريخ برگزاري: 15 اسفند 1402
ارسال اصل مقالات:  5 اسفند 1402
فراخوان مقاله اولین همایش ملی فلسفه برای کودک، اردیبهشت ۱۴۰۳، دانشگاه بیرجند ، دانشگاه فرهنگیان


برگزار کننده: دانشگاه بیرجند ، دانشگاه فرهنگیان
تاريخ برگزاري: 31 اردیبهشت 1403
ارسال اصل مقالات: 25 اردیبهشت 1403

سایر کنفرانس های دین و مذهب


معتبرترین کنفرانس های سال 1402