بسم الله الرحمن الرحيم

همایش ها و کنفرانس های هوافضا

بیست و یکمین کنفرانس دینامیک شاره ها، اسفند ۱۴۰۳

فراخوان مقاله بیست و یکمین کنفرانس دینامیک شاره ها، اسفند ۱۴۰۳، دانشگاه خلیج فارس ، انجمن فیزیک ایران ، سازمان هواشناسی کشور

برگزار کننده همایش: دانشگاه خلیج فارس ، انجمن فیزیک ایران ، سازمان هواشناسی کشور


تاريخ برگزاری همایش: 1 و 2 اسفند 1403


ارسال اصل مقالات: 11 آبان 1403
📆 16 خرداد 1403 - ۱۹:۲۹

بیست و دومین کنفرانس بین‌المللی انجمن هوافضای ایران، اسفند ۱۴۰۲

فراخوان مقاله بیست و دومین کنفرانس بین‌المللی انجمن هوافضای ایران، اسفند ۱۴۰۲، دانشکده مهندسی هوافضای دانشکدگان علوم و فناوری‌های میان‌رشته‌ای دانشگاه تهران

برگزار کننده همایش: دانشکده مهندسی هوافضای دانشکدگان علوم و فناوری‌های میان‌رشته‌ای دانشگاه تهران


تاريخ برگزاری همایش: 15 الی 17 اسفند 1402


ارسال اصل مقالات:  6 بهمن 1402
📆 12 آذر 1402 - ۰۷:۲۲

اولین همایش بین المللی نانوتکنولوژی در فرآیندهای مهندسی، اسفند ۱۴۰۲

فراخوان مقاله اولین همایش بین المللی نانوتکنولوژی در فرآیندهای مهندسی، اسفند ۱۴۰۲، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر


تاريخ برگزاری همایش: 2 و 3 اسفند 1402


ارسال اصل مقالات:  15 بهمن 1402
📆 5 شهریور 1402 - ۱۷:۳۵

سومین همایش بین المللی رئولوژی ایران، آذر ۱۴۰۲

فراخوان مقاله سومین همایش بین المللی رئولوژی ایران، آذر ۱۴۰۲، دانشگاه صنعتی امیرکبیر - انجمن رئولوژی ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه صنعتی امیرکبیر - انجمن رئولوژی ایران


تاريخ برگزاری همایش: 21 و 22 آذر 1402


ارسال چکیده مقالات: 20 آبان 1402
📆 24 خرداد 1402 - ۱۰:۵۳

بیستمین کنفرانس دینامیک شاره ها، آبان ۱۴۰۲

فراخوان مقاله بیستمین کنفرانس دینامیک شاره ها، آبان ۱۴۰، دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه سمنان ، انجمن فیزیک ایران

برگزار کننده همایش: دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه سمنان ، انجمن فیزیک ایران


تاريخ برگزاری همایش: 17 و 18 آبان 1402


ارسال اصل مقالات:  5 آبان 1402
📆 26 فروردین 1402 - ۰۷:۵۵

هشتمین کنفرانس بین‌المللی آموزش مهندسی ایران، آبان ۱۴۰۲

فراخوان مقاله هشتمین کنفرانس بین‌المللی آموزش مهندسی ایران، آبان ۱۴۰۲، انجمن آموزش مهندسی ایران ، دانشگاه علم و صنعت ایران

برگزار کننده همایش: انجمن آموزش مهندسی ایران ، دانشگاه علم و صنعت ایران


تاريخ برگزاری همایش: 15 و 16 آبان 1402


ارسال اصل مقالات:  30 مهر 1402
📆 7 فروردین 1402 - ۱۰:۲۸

هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی قابلیت اطمینان و ایمنی، اردیبهشت ۱۴۰۲

فراخوان مقاله هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی قابلیت اطمینان و ایمنی، اردیبهشت ۱۴۰۲، پژوهشگاه هوافضا

برگزار کننده همایش: پژوهشگاه هوافضا


تاريخ برگزاری همایش: 12 الی 14 اردیبهشت 1402


ارسال اصل مقالات:  20 اسفند 1401
📆 26 آبان 1401 - ۱۱:۲۲

بیست و یکمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران، اسفند ۱۴۰۱

فراخوان مقاله بیست و یکمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران، اسفند ۱۴۰۱، دانشگاه علم و صنعت ایران - دانشکده فناوری های نوین ، انجمن هوافضای ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه علم و صنعت ایران - دانشکده فناوری های نوین ، انجمن هوافضای ایران


تاريخ برگزاری همایش:  8 الی 10 اسفند 1401


ارسال اصل مقالات:  15 دی 1401
📆 17 مهر 1401 - ۱۷:۴۵

پنجمین همایش ملی مکانیک محاسباتی و تجربی، بهمن ۱۴۰۱

فراخوان مقاله پنجمین همایش ملی مکانیک محاسباتی و تجربی، اسفند ۱۴۰۱، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - دانشکده مهندسی مکانیک

برگزار کننده همایش: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - دانشکده مهندسی مکانیک


تاريخ برگزاری همایش:  27 بهمن 1401


ارسال اصل مقالات:  15 بهمن 1401
📆 24 مرداد 1401 - ۱۲:۱۴

همایش بین المللی بزرگداشت حکیم خواجه نصیر الدین طوسی، اسفند ۱۴۰۰

فراخوان مقاله همایش بین المللی بزرگداشت حکیم خواجه نصیر الدین طوسی، اسفند ۱۴۰۰، دانشگاه شهید بهشتی

برگزار کننده همایش: دانشگاه شهید بهشتی


تاريخ برگزاری همایش: 5 اسفند 1400


ارسال اصل مقالات:  18 بهمن 1400
📆 7 دی 1400 - ۱۲:۵۹