بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش » علوم پایه » زیست شناسی

همایش ها و کنفرانس های زیست شناسی

دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوری‌های آزمایشگاهی، شهریور ۱۴۰۳

فراخوان مقاله دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوری‌های آزمایشگاهی، شهریور ۱۴۰۳، دانشگاه صنعتی سهند ، انجمن تحقیقات آزمایشگاهی ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه صنعتی سهند ، انجمن تحقیقات آزمایشگاهی ایران


تاريخ برگزاری همایش: 20 و 21 شهریور 1403


ارسال اصل مقالات: 20 مرداد 1403
📆 22 خرداد 1403 - ۱۲:۰۸

بیست و پنجمین کنگره بین المللی میکروب شناسی (با امتیاز بازآموزی)، شهریور ۱۴۰۳

فراخوان مقاله بیست و پنجمین کنگره بین المللی میکروب شناسی (با امتیاز بازآموزی)، شهریور ۱۴۰۳، انجمن میکروب شناسی ایران ، دانشگاه علوم پزشکی مازندران

برگزار کننده همایش: انجمن میکروب شناسی ایران ، دانشگاه علوم پزشکی مازندران


تاريخ برگزاری همایش: 7 لغایت 9 شهریور 1403


ارسال چکیده مقالات: 25 تیر 1403
📆 18 فروردین 1403 - ۱۰:۱۹

یازدهمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران، اردیبهشت ۱۴۰۳

فراخوان مقاله یازدهمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران، اردیبهشت ۱۴۰۳، پژوهشکده مطالعات مکران دانشگاه هرمزگان ، انجمن ماهی شناسی ایران

برگزار کننده همایش: پژوهشکده مطالعات مکران دانشگاه هرمزگان ، انجمن ماهی شناسی ایران


تاريخ برگزاری همایش: 5 و 6 اردیبهشت 1403


ارسال اصل مقالات:  25 فروردین 1403
📆 13 اسفند 1402 - ۱۱:۱۷

اولین کنفرانس ملی دفاع زیستی در برابر تهدیدهای بیوتروریسم، بهمن ۱۴۰۲

فراخوان مقاله اولین کنفرانس ملی دفاع زیستی در برابر تهدیدهای بیوتروریسم، بهمن ۱۴۰۲، دانشگاه لرستان

برگزار کننده همایش: دانشگاه لرستان


تاريخ برگزاری همایش: 25 و 26 بهمن 1402


ارسال چکیده مقالات: 15 بهمن 1402
ارسال اصل مقالات:  15 بهمن 1402
📆 18 آذر 1402 - ۱۰:۰۳

دوازدهمین همایش ملی بیوانفورماتیک ایران، اسفند ۱۴۰۲

فراخوان مقاله دوازدهمین همایش ملی بیوانفورماتیک ایران، اسفند ۱۴۰۲، دانشگاه علم و فناوری مازندران

برگزار کننده همایش: دانشگاه علم و فناوری مازندران


تاريخ برگزاری همایش: 9 و 10 اسفند 1402


ارسال چکیده مقالات: 15 بهمن 1402
📆 10 آبان 1402 - ۱۹:۲۰

شانزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی بالینی استاد البرزی، آذر ۱۴۰۲

فراخوان مقاله شانزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی بالینی استاد البرزی، آذر ۱۴۰۲، مرکز تحقیقات میکروب شناسی استاد البرزی

برگزار کننده همایش: مرکز تحقیقات میکروب شناسی استاد البرزی


تاريخ برگزاری همایش: 21 الی 23 آذر 1402


ارسال چکیده مقالات: 30 آبان 1402
📆 25 مهر 1402 - ۰۸:۴۶

سی امین کنفرانس ملی و هشتمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی زیست پزشکی ایران، آذر ۱۴۰۲

فراخوان مقاله سی امین کنفرانس ملی و هشتمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی زیست پزشکی ایران، آذر ۱۴۰۲، دانشگاه صنعتی شریف ، انجمن مهندسی پزشکی ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه صنعتی شریف ، انجمن مهندسی پزشکی ایران


تاريخ برگزاری همایش: 9 و 10 آذر 1402


ارسال اصل مقالات:  3 شهریور 1402
📆 29 مرداد 1402 - ۰۸:۱۰

پنجمین همایش بین‌المللی و سیزدهمین همایش ملی بیوتکنولوژی، مهر ۱۴۰۲

فراخوان مقاله پنجمین همایش بین‌المللی و سیزدهمین همایش ملی بیوتکنولوژی، مهر ۱۴۰۲، انجمن بيوتکنولوژی جمهوری اسلامی ايران ، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

برگزار کننده همایش: انجمن بيوتکنولوژی جمهوری اسلامی ايران ، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری


تاريخ برگزاری همایش: 16 الی 18 مهر 1402


ارسال اصل مقالات:  15 شهریور 1402
📆 19 مرداد 1402 - ۰۷:۳۶

اولین همایش ملی دانش سنتی محیط زیست در ایران، فروردین ۱۴۰۳

فراخوان مقاله اولین همایش ملی دانش سنتی محیط زیست در ایران، مهر ۱۴۰۲، دانشگاه شهرکرد ، اداره کل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری

برگزار کننده همایش: دانشگاه شهرکرد ، اداره کل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری


تاريخ برگزاری همایش:  28 و 29 فروردین 1403


ارسال اصل مقالات:  27 فروردین 1403
📆 10 مرداد 1402 - ۱۵:۱۴

اولین همایش ملی به نژادی گیاهان دارویی، بهمن ۱۴۰۲

فراخوان مقاله اولین همایش ملی به نژادی گیاهان دارویی، بهمن ۱۴۰۲، دانشگاه شهید باهنر کرمان

برگزار کننده همایش: دانشگاه شهید باهنر کرمان


تاريخ برگزاری همایش: 8 و 9 بهمن 1402


ارسال اصل مقالات:  30 آذر 1402
📆 3 مرداد 1402 - ۲۱:۲۱