بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش » فنی و مهندسی » کامپیوتر، IT (برگه 30)

همایش ها و کنفرانس های کامپیوتر، IT

همایش ملی مدیریت در عصر دیجیتال، اردیبهشت ۹۶

فراخوان مقاله همایش ملی مدیریت در عصر دیجیتال، اردیبهشت ۹۶، ⁣موسسه‌ی معنا

برگزار کننده همایش: ⁣موسسه‌ی معنا


تاريخ برگزاری همایش: 3 اردیبهشت 1396


📆 17 فروردین 1396 - ۱۴:۱۷

اولین کنگره انجمن تله مدیسین ایران ( با امتیاز بازآموزی )، اردیبهشت ۹۶

فراخوان مقاله اولین کنگره انجمن تله مدیسین ایران ( با امتیاز بازآموزی )، اردیبهشت ۹۶، انجمن تله مدیسین ایران

برگزار کننده همایش: انجمن تله مدیسین ایران


تاريخ برگزاری همایش: 21 و 22 اردیبهشت 1396


ارسال چکیده مقالات: 30 فروردین 96
📆 14 فروردین 1396 - ۱۳:۵۹

دومین کنفرانس ملی الگوریتم های فرا ابتکاری و کاربردهای آن در علوم و مهندسی، اردیبهشت ۹۶

فراخوان مقاله دومین کنفرانس ملی الگوریتم های فرا ابتکاری و کاربردهای آن در علوم و مهندسی، اردیبهشت ۹۶، دانشگاه پيام نور نجف آباد

برگزار کننده همایش: دانشگاه پيام نور نجف آباد


تاريخ برگزاری همایش: 21 و 22 اردیبهشت 1396


ارسال اصل مقالات:   دور دوم 7 اردیبهشت 96
📆 10 فروردین 1396 - ۲۰:۰۸

سومین همایش منطقه ای دستاوردهای نوین در مهندسی برق و کامپیوتر، تیر ۹۶

فراخوان مقاله سومین همایش منطقه ای دستاوردهای نوین در مهندسی برق و کامپیوتر، اردیبهشت ۹۶، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبار

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبار


تاريخ برگزاری همایش:  28 تیر 1396


ارسال اصل مقالات:  17 تیر 96
📆 8 فروردین 1396 - ۱۳:۲۸

نهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها-توسعه ملی، شهریور ۹۶

فراخوان مقاله نهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها-توسعه ملی، شهریور ۹۶، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد


تاريخ برگزاری همایش: 14 الی 16 شهریور 1396


ارسال چکیده مقالات: 31 خرداد 96
ارسال اصل مقالات:  30 مرداد 96
📆 29 اسفند 1395 - ۰۱:۱۹

اولین کنفرانس اصول مهندسی برق و کامپیوتر (PEC-2017)، مرداد ۹۶

فراخوان مقاله اولین کنفرانس اصول مهندسی برق و کامپیوتر (PEC-2017)، مرداد ۹۶، دانشگاه پیام نور استان تهران

برگزار کننده همایش: دانشگاه پیام نور استان تهران


تاريخ برگزاری همایش: 6 مرداد 1396


ارسال اصل مقالات:  26 تیر 96
📆 28 اسفند 1395 - ۲۰:۴۷

بیست و یکمین کنفرانس بین المللی علوم کامپیوتر و مهندسی نرم افزار، آبان ۹۶

فراخوان مقاله بیست و یکمین کنفرانس بین المللی علوم کامپیوتر و مهندسی نرم افزار، آبان ۹۶، دانشگاه شیراز

برگزار کننده همایش: دانشگاه شیراز


تاريخ برگزاری همایش: 3 الی 5 آبان 1396


ارسال اصل مقالات:  19 تیر 96
📆 26 اسفند 1395 - ۱۲:۱۹

چهارمین کنفرانس ملی فناوری اطلاعات، کامپیوتر و مخابرات، تیر ۹۶

فراخوان مقاله چهارمین کنفرانس ملی فناوری اطلاعات، کامپیوتر و مخابرات، خرداد ۹۶، دانشگاه تربت حیدریه

برگزار کننده همایش: دانشگاه تربت حیدریه


تاريخ برگزاری همایش:  22 تیر 1396


ارسال اصل مقالات:  10 تیر 96
📆 26 اسفند 1395 - ۱۱:۵۴

هفتمین کنفرانس بین‌المللی کامپیوتر و مهندسی دانش (ICCKE)، آبان ۹۶

فراخوان مقاله هفتمین کنفرانس بین‌المللی کامپیوتر و مهندسی دانش (ICCKE)، آبان ۹۶، دانشگاه فردوسی مشهد

برگزار کننده همایش: دانشگاه فردوسی مشهد


تاريخ برگزاری همایش: 4 و 5 آبان 1396


ارسال اصل مقالات:  23 تیر 96
📆 10 اسفند 1395 - ۱۲:۲۷

دومین کنفرانس ملی تحقیقات بین رشته ای در مهندسی کامپیوتر، برق، مکانیک و مکاترونیک، شهریور ۹۶

فراخوان مقاله دومین کنفرانس ملی تحقیقات بین رشته ای در مهندسی کامپیوتر، برق، مکانیک و مکاترونیک، تیر ۹۶، مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا

برگزار کننده همایش: دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا


تاريخ برگزاری همایش: 29 شهریور 1396


ارسال اصل مقالات:  15 شهریور 96
📆 10 اسفند 1395 - ۱۱:۳۱