بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش » فنی و مهندسی » علوم و صنایع غذایی

همایش ها و کنفرانس های علوم و صنایع غذایی

اولین کنفرانس ملی حکمرانی، امنیت غذایی و تولید محصول سالم، اردیبهشت ۱۴۰۳

فراخوان مقاله اولین کنفرانس ملی حکمرانی، امنیت غذایی و تولید محصول سالم، اردیبهشت ۱۴۰۳، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه


تاريخ برگزاری همایش: 27 اردیبهشت 1403


ارسال اصل مقالات: 6 اردیبهشت 1403
📆 18 بهمن 1402 - ۱۷:۳۷

سومین همایش ملی محاسبات نرم علوم مهندسی در صنعت و جامعه، اسفند ۱۴۰۲

فراخوان مقاله سومین همایش ملی محاسبات نرم علوم مهندسی در صنعت و جامعه، اسفند ۱۴۰۲، دانشگاه ولایت

برگزار کننده همایش: دانشگاه ولایت


تاريخ برگزاری همایش: 1 الی 3 اسفند 1402


ارسال اصل مقالات: 20 بهمن 1402
📆 20 دی 1402 - ۱۸:۵۷

دومین کنگره بین المللی بهداشت و صنایع غذایی (با امتیاز بازآموزی)، اسفند ۱۴۰۲

فراخوان مقاله دومین کنگره بین المللی بهداشت و صنایع غذایی (با امتیاز بازآموزی)، اسفند ۱۴۰۲، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز ، انجمن بهداشت و ایمنی مواد غذایی ایران- شعبه خوزستان

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز ، انجمن بهداشت و ایمنی مواد غذایی ایران- شعبه خوزستان


تاريخ برگزاری همایش: 3 الی 5 اسفند 1402


ارسال چکیده مقالات: 25 بهمن 1402
📆 5 دی 1402 - ۰۸:۵۸

نخستین کنگره تغذیه انجمن علمی تغذیه ایران (با امتیاز بازآموزی)، بهمن ۱۴۰۲

فراخوان مقاله نخستین کنگره تغذیه انجمن علمی تغذیه ایران (با امتیاز بازآموزی)، بهمن ۱۴۰۲، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، انجمن علمی تغذیه ایران (اعتا)

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، انجمن علمی تغذیه ایران (اعتا)


تاريخ برگزاری همایش: 25 الی 27 بهمن 1402


ارسال اصل مقالات:  30 دی 1402
📆 16 آذر 1402 - ۰۸:۰۲

اولین همایش بین المللی نانوتکنولوژی در فرآیندهای مهندسی، اسفند ۱۴۰۲

فراخوان مقاله اولین همایش بین المللی نانوتکنولوژی در فرآیندهای مهندسی، اسفند ۱۴۰۲، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر


تاريخ برگزاری همایش: 2 و 3 اسفند 1402


ارسال اصل مقالات:  15 بهمن 1402
📆 5 شهریور 1402 - ۱۷:۳۵

پنجمین همایش بین‌المللی و سیزدهمین همایش ملی بیوتکنولوژی، مهر ۱۴۰۲

فراخوان مقاله پنجمین همایش بین‌المللی و سیزدهمین همایش ملی بیوتکنولوژی، مهر ۱۴۰۲، انجمن بيوتکنولوژی جمهوری اسلامی ايران ، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

برگزار کننده همایش: انجمن بيوتکنولوژی جمهوری اسلامی ايران ، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری


تاريخ برگزاری همایش: 16 الی 18 مهر 1402


ارسال اصل مقالات:  15 شهریور 1402
📆 19 مرداد 1402 - ۰۷:۳۶

همایش ملی کشاورزی دانش بنیان، تغییر اقلیم و امنیت غذایی، مهر ۱۴۰۲

فراخوان مقاله همایش ملی کشاورزی دانش بنیان، تغییر اقلیم و امنیت غذایی، مهر ۱۴۰۲، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

برگزار کننده همایش: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج


تاريخ برگزاری همایش: 17 و 18 مهر 1402


ارسال اصل مقالات:  30 شهریور 1402
📆 25 تیر 1402 - ۱۶:۳۷

اولین دوره همایش ملی نوآوری در صنایع سبز، دی ۱۴۰۲

فراخوان مقاله اولین دوره همایش ملی نوآوری در صنایع سبز، شهریور ۱۴۰۲، دانشگاه مازندران

برگزار کننده همایش: دانشگاه مازندران


تاريخ برگزاری همایش:  6 دی 1402


ارسال اصل مقالات:  30 آذر 1402
📆 29 خرداد 1402 - ۱۸:۰۲

سومین همایش بین المللی رئولوژی ایران، آذر ۱۴۰۲

فراخوان مقاله سومین همایش بین المللی رئولوژی ایران، آذر ۱۴۰۲، دانشگاه صنعتی امیرکبیر - انجمن رئولوژی ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه صنعتی امیرکبیر - انجمن رئولوژی ایران


تاريخ برگزاری همایش: 21 و 22 آذر 1402


ارسال چکیده مقالات: 20 آبان 1402
📆 24 خرداد 1402 - ۱۰:۵۳

اولین کنگره ملی ایمنی غذا و دارو (با امتیاز بازآموزی)، مهر ۱۴۰۲

فراخوان مقاله اولین کنگره ملی ایمنی غذا و دارو (با امتیاز بازآموزی)، مهر ۱۴۰۲، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی ، دانشگاه ارومیه

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی ، دانشگاه ارومیه


تاريخ برگزاری همایش: 26 و 27 مهر 1402


ارسال چکیده مقالات: 20 مرداد 1402
📆 17 اردیبهشت 1402 - ۰۹:۱۸