بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش » مدیریت و بازرگانی

همایش ها و کنفرانس های مدیریت و بازرگانی

دومین همایش ملی بازاریابی (رویکرد نوین)، آبان ۱۴۰۳

فراخوان مقاله دومین همایش ملی بازاریابی (رویکرد نوین)، آبان ۱۴۰۳، دانشگاه فردوسی مشهد

برگزار کننده همایش: دانشگاه فردوسی مشهد


تاريخ برگزاری همایش: 9 آبان 1403


ارسال اصل مقالات: 9 شهریور 1403
📆 20 تیر 1403 - ۱۱:۴۹

اولین همایش ملی تاریخ اقتصادی و مدیریت شهری ایران از صفویه تا کنون، آبان ۱۴۰۳

فراخوان مقاله اولین همایش ملی تاریخ اقتصادی و مدیریت شهری ایران از صفویه تا کنون، آبان ۱۴۰۳، دانشگاه بیرجند

برگزار کننده همایش: دانشگاه بیرجند


تاريخ برگزاری همایش: 8 آبان 1403


ارسال اصل مقالات: 30 مرداد 1403
📆 19 تیر 1403 - ۱۱:۴۲

هشتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع انسانی، بهمن ۱۴۰۳

فراخوان مقاله هشتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع انسانی، بهمن ۱۴۰۳، دانشکدگان مدیریت دانشگاه تهران

برگزار کننده همایش: دانشکدگان مدیریت دانشگاه تهران


تاريخ برگزاری همایش: 2 و 3 بهمن 1403


📆 16 تیر 1403 - ۲۰:۰۷

دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوری‌های آزمایشگاهی، شهریور ۱۴۰۳

فراخوان مقاله دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوری‌های آزمایشگاهی، شهریور ۱۴۰۳، دانشگاه صنعتی سهند ، انجمن تحقیقات آزمایشگاهی ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه صنعتی سهند ، انجمن تحقیقات آزمایشگاهی ایران


تاريخ برگزاری همایش: 20 و 21 شهریور 1403


ارسال اصل مقالات: 20 مرداد 1403
📆 22 خرداد 1403 - ۱۲:۰۸

اولین همایش ملی خورشید ولایت، آبان ۱۴۰۳

فراخوان مقاله اولین همایش ملی خورشید ولایت، آبان ۱۴۰۳، دانشگاه ولایت

برگزار کننده همایش: دانشگاه ولایت


تاريخ برگزاری همایش: 5 آبان 1403


ارسال چکیده مقالات: 15 مهر 1403
ارسال اصل مقالات: 15 مهر 1403
📆 21 خرداد 1403 - ۱۱:۳۷

چهارمین همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی، مهر ۱۴۰۳

فراخوان مقاله چهارمین همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی، مهر ۱۴۰۳، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان با همکاری اداره کل صنعت، معدن و تجارت خوزستان

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان با همکاری اداره کل صنعت، معدن و تجارت خوزستان


تاريخ برگزاری همایش: 25 مهر 1403


ارسال اصل مقالات: 24 شهریور 1403
📆 20 خرداد 1403 - ۰۹:۵۵

دومین همایش ملی حقوق خصوصی نوین با محوریت کسب و کار و اقتصاد دیجیتال، آبان ۱۴۰۳

فراخوان مقاله دومین همایش ملی حقوق خصوصی نوین با محوریت کسب و کار و اقتصاد دیجیتال، آبان ۱۴۰۳، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر


تاريخ برگزاری همایش: 16 و 17 آبان 1403


ارسال اصل مقالات: 22 شهریور 1403
📆 18 خرداد 1403 - ۱۶:۵۷

دومین همایش ملی پژوهش های نوین روانشناسی، ورزش و مدیریت، شهریور ۱۴۰۳

فراخوان مقاله دومین همایش ملی پژوهش های نوین روانشناسی، ورزش و مدیریت، شهریور ۱۴۰۳، دانشگاه المهدی (عج) مهر اصفهان

برگزار کننده همایش: دانشگاه المهدی (عج) مهر اصفهان


تاريخ برگزاری همایش: 18 شهریور 1403


ارسال چکیده مقالات: 3 شهریور 1403
📆 6 خرداد 1403 - ۱۰:۰۲

سیزدهمین کنفرانس ملی اقتصاد کشاورزی ایران، شهریور ۱۴۰۳

فراخوان مقاله سیزدهمین کنفرانس ملی اقتصاد کشاورزی ایران، شهریور ۱۴۰۳، انجمن اقتصاد کشاورزی ایران ، گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران ، موسسه پژوهش های برنامه ریزی،اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی

برگزار کننده همایش: انجمن اقتصاد کشاورزی ایران ، گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران ، موسسه پژوهش های برنامه ریزی،اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی


تاريخ برگزاری همایش: 18 و 19 شهریور 1403


ارسال اصل مقالات:  31 تیر 1403
📆 25 اردیبهشت 1403 - ۱۲:۵۷

هفتمین کنگره ملی آنالیز داده ها در علوم انسانی و مدیریت، خرداد ۱۴۰۳

فراخوان مقاله هفتمین کنگره ملی آنالیز داده ها در علوم انسانی و مدیریت، خرداد ۱۴۰۳، موسسه آموزش عالی ادیبان

برگزار کننده همایش: موسسه آموزش عالی ادیبان


تاريخ برگزاری همایش: 29 و 30 خرداد 1403


ارسال اصل مقالات:  25 خرداد 1403
📆 10 اردیبهشت 1403 - ۱۳:۳۱