بسم الله الرحمن الرحيم

همایش ها و کنفرانس های فیزیک

دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوری‌های آزمایشگاهی، شهریور ۱۴۰۳

فراخوان مقاله دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوری‌های آزمایشگاهی، شهریور ۱۴۰۳، دانشگاه صنعتی سهند ، انجمن تحقیقات آزمایشگاهی ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه صنعتی سهند ، انجمن تحقیقات آزمایشگاهی ایران


تاريخ برگزاری همایش: 20 و 21 شهریور 1403


ارسال اصل مقالات: 20 مرداد 1403
📆 22 خرداد 1403 - ۱۲:۰۸

بیست و یکمین کنفرانس دینامیک شاره ها، اسفند ۱۴۰۳

فراخوان مقاله بیست و یکمین کنفرانس دینامیک شاره ها، اسفند ۱۴۰۳، دانشگاه خلیج فارس ، انجمن فیزیک ایران ، سازمان هواشناسی کشور

برگزار کننده همایش: دانشگاه خلیج فارس ، انجمن فیزیک ایران ، سازمان هواشناسی کشور


تاريخ برگزاری همایش: 1 و 2 اسفند 1403


ارسال اصل مقالات: 11 آبان 1403
📆 16 خرداد 1403 - ۱۹:۲۹

پنجمین کنفرانس ملی اطلاعات و محاسبات کوانتومی، شهریور ۱۴۰۳

فراخوان مقاله پنجمین کنفرانس ملی اطلاعات و محاسبات کوانتومی، شهریور ۱۴۰۳، دانشگاه صنعتی شاهرود

برگزار کننده همایش: دانشگاه صنعتی شاهرود


تاريخ برگزاری همایش: 20 و 21 شهریور 1403


ارسال اصل مقالات:  30 خرداد 1403
📆 10 خرداد 1403 - ۱۲:۱۸

بیست و یکمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران، آذر ۱۴۰۳

فراخوان مقاله بیست و یکمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران، آذر ۱۴۰۳، انجمن ملی ژئوفیزیک ایران

برگزار کننده همایش: انجمن ملی ژئوفیزیک ایران


تاريخ برگزاری همایش: 20 و 21 آذر 1403


ارسال اصل مقالات: 30 مهر 1403
📆 26 اردیبهشت 1403 - ۱۹:۱۵

سیزدهمین کنگره بین المللی فیزیک پزشکی ایران با رویکرد هوش مصنوعی (با امتیاز بازآموزی)، شهریور ۱۴۰۳

فراخوان مقاله سیزدهمین کنگره بین المللی فیزیک پزشکی ایران با رویکرد هوش مصنوعی (با امتیاز بازآموزی)، شهریور ۱۴۰۳، دانشگاه علوم پزشکی ایران - دانشکده پزشکی - گروه فیزیک پزشکی

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی ایران - دانشکده پزشکی - گروه فیزیک پزشکی


تاريخ برگزاری همایش: 7 و 8 شهریور 1403


ارسال اصل مقالات: 18 خرداد 1403
📆 23 اردیبهشت 1403 - ۰۹:۴۸

کنفرانس فیزیک ایران ۱۴۰۳، شهریور ۱۴۰۳

فراخوان مقاله کنفرانس فیزیک ایران ۱۴۰۳، شهریور ۱۴۰۳، دانشگاه اراک ، انجمن فیزیک ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه اراک ، انجمن فیزیک ایران


تاريخ برگزاری همایش: 6 تا 9 شهریور 1403


ارسال اصل مقالات:  17 خرداد 1403
📆 17 اردیبهشت 1403 - ۰۹:۲۵

هشتمین کنفرانس فیزیک ریاضی ایران، تیر ۱۴۰۳

فراخوان مقاله هشتمین کنفرانس فیزیک ریاضی ایران، تیر ۱۴۰۳، دانشگاه صنعتی قم ، انجمن فیزیک ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه صنعتی قم ، انجمن فیزیک ایران


تاريخ برگزاری همایش: 17 و 18 تیر 1403


ارسال اصل مقالات: 19 خرداد 1403
📆 11 اردیبهشت 1403 - ۱۱:۰۱

یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی و فیزیک پلاسمای ایران، تیر ۱۴۰۳

فراخوان مقاله یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی و فیزیک پلاسمای ایران، تیر ۱۴۰۳، دانشگاه الزهرا (س)

برگزار کننده همایش: دانشگاه الزهرا (س)


تاريخ برگزاری همایش: 16 و 17 تیر 1403


ارسال اصل مقالات:  15 خرداد 1403
📆 5 اردیبهشت 1403 - ۱۶:۵۱

سومین کنفرانس بین المللی هولوگرافی و کاربردهای آن، مرداد ۱۴۰۳

فراخوان مقاله سومین کنفرانس بین المللی هولوگرافی و کاربردهای آن، مرداد ۱۴۰۳، دانشگاه دامغان

برگزار کننده همایش: دانشگاه دامغان


تاريخ برگزاری همایش: 27 و 28 مرداد 1403


ارسال اصل مقالات: 31 تیر 1403
📆 28 فروردین 1403 - ۰۹:۴۳

دهمین کنگره انجمن علوم صوتی ایران، اردیبهشت ۱۴۰۳

فراخوان مقاله دهمین کنگره انجمن علوم صوتی ایران، اردیبهشت ۱۴۰۳، انجمن علوم صوتی ایران ، دانشگاه علوم و فنون هوائی شهید ستاری

برگزار کننده همایش: انجمن علوم صوتی ایران ، دانشگاه علوم و فنون هوائی شهید ستاری


تاريخ برگزاری همایش: 26 و 27 اردیبهشت 1403


ارسال اصل مقالات:  8 اردیبهشت 1403
📆 5 فروردین 1403 - ۱۰:۲۵