بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش » علوم پایه

همایش ها و کنفرانس های علوم پایه

هفتمین کنفرانس شیمی کاربردی ایران، شهریور ۱۴۰۳

فراخوان مقاله هفتمین کنفرانس شیمی کاربردی ایران، شهریور ۱۴۰۳، دانشگاه سمنان ، انجمن شیمی ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه سمنان ، انجمن شیمی ایران


تاريخ برگزاری همایش:  27 و 28 شهریور 1403


ارسال چکیده مقالات: 23 تیر 1403
📆 24 خرداد 1403 - ۱۰:۵۸

دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوری‌های آزمایشگاهی، شهریور ۱۴۰۳

فراخوان مقاله دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوری‌های آزمایشگاهی، شهریور ۱۴۰۳، دانشگاه صنعتی سهند ، انجمن تحقیقات آزمایشگاهی ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه صنعتی سهند ، انجمن تحقیقات آزمایشگاهی ایران


تاريخ برگزاری همایش: 20 و 21 شهریور 1403


ارسال اصل مقالات: 20 مرداد 1403
📆 22 خرداد 1403 - ۱۲:۰۸

بیست و یکمین کنفرانس دینامیک شاره ها، اسفند ۱۴۰۳

فراخوان مقاله بیست و یکمین کنفرانس دینامیک شاره ها، اسفند ۱۴۰۳، دانشگاه خلیج فارس ، انجمن فیزیک ایران ، سازمان هواشناسی کشور

برگزار کننده همایش: دانشگاه خلیج فارس ، انجمن فیزیک ایران ، سازمان هواشناسی کشور


تاريخ برگزاری همایش: 1 و 2 اسفند 1403


ارسال اصل مقالات: 11 آبان 1403
📆 16 خرداد 1403 - ۱۹:۲۹

پنجمین کنفرانس ملی اطلاعات و محاسبات کوانتومی، شهریور ۱۴۰۳

فراخوان مقاله پنجمین کنفرانس ملی اطلاعات و محاسبات کوانتومی، شهریور ۱۴۰۳، دانشگاه صنعتی شاهرود

برگزار کننده همایش: دانشگاه صنعتی شاهرود


تاريخ برگزاری همایش: 20 و 21 شهریور 1403


ارسال اصل مقالات:  30 خرداد 1403
📆 10 خرداد 1403 - ۱۲:۱۸

پنجاه و پنجمین کنفرانس ریاضی ایران، مرداد ۱۴۰۳

فراخوان مقاله پنجاه و پنجمین کنفرانس ریاضی ایران، مرداد ۱۴۰۳، دانشگاه فردوسی مشهد

برگزار کننده همایش: دانشگاه فردوسی مشهد


تاريخ برگزاری همایش: 24 الی 26 مرداد 1403


ارسال اصل مقالات:  31 خرداد 1403
📆 29 اردیبهشت 1403 - ۱۱:۵۷

بیست و یکمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران، آذر ۱۴۰۳

فراخوان مقاله بیست و یکمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران، آذر ۱۴۰۳، انجمن ملی ژئوفیزیک ایران

برگزار کننده همایش: انجمن ملی ژئوفیزیک ایران


تاريخ برگزاری همایش: 20 و 21 آذر 1403


ارسال اصل مقالات: 30 مهر 1403
📆 26 اردیبهشت 1403 - ۱۹:۱۵

سیزدهمین کنگره بین المللی فیزیک پزشکی ایران با رویکرد هوش مصنوعی (با امتیاز بازآموزی)، شهریور ۱۴۰۳

فراخوان مقاله سیزدهمین کنگره بین المللی فیزیک پزشکی ایران با رویکرد هوش مصنوعی (با امتیاز بازآموزی)، شهریور ۱۴۰۳، دانشگاه علوم پزشکی ایران - دانشکده پزشکی - گروه فیزیک پزشکی

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی ایران - دانشکده پزشکی - گروه فیزیک پزشکی


تاريخ برگزاری همایش: 7 و 8 شهریور 1403


ارسال اصل مقالات: 18 خرداد 1403
📆 23 اردیبهشت 1403 - ۰۹:۴۸

دومین کنفرانس ملی فناوری های نوین دامپزشکی، شهریور ۱۴۰۳

first-international-congress-of-veterinary-medicinal-plants-traditional-medicine

برگزار کننده همایش: دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل


تاريخ برگزاری همایش: 15 شهریور 1403


ارسال اصل مقالات: 20 مرداد 1403
📆 22 اردیبهشت 1403 - ۱۷:۵۵

هشتمین سمینار آنالیز تابعی و کاربردهای آن، آبان ۱۴۰۳

فراخوان مقاله هشتمین سمینار آنالیز تابعی و کاربردهای آن، آبان ۱۴۰۳، دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی ، دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی- انجمن ریاضی ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی ، دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی- انجمن ریاضی ایران


تاريخ برگزاری همایش: 16 و 17 آبان 1403


ارسال اصل مقالات:  20 شهریور 1403
📆 19 اردیبهشت 1403 - ۱۰:۳۲

هفدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات، تیر ۱۴۰۳

فراخوان مقاله هفدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات، تیر ۱۴۰۳، دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر دانشگاه خوارزمی ، انجمن ایرانی تحقیق در عملیات

برگزار کننده همایش: دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر دانشگاه خوارزمی ، انجمن ایرانی تحقیق در عملیات


تاريخ برگزاری همایش: 13 و 14 تیر 1403


ارسال اصل مقالات:  16 خرداد 1403
📆 18 اردیبهشت 1403 - ۱۰:۳۲