بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های آبان 1400

همایش ها و کنفرانس های آبان 1400

ششمین کنفرانس بین المللی ترکیبیات، رمزنگاری، علوم کامپیوتر و محاسبات، آبان ۱۴۰۰

فراخوان مقاله ششمین کنفرانس بین المللی ترکیبیات، رمزنگاری، علوم کامپیوتر و محاسبات، آبان ۱۴۰۰، دانشگاه علم و صنعت ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه علم و صنعت ایران


تاريخ برگزاری همایش: 26 و 27 آبان 1400


ارسال اصل مقالات: 7 آبان 1400
📆 3 آبان 1400 - ۱۱:۴۲

اولین همایش ملی گیاهان دارویی، کارآفرینی و تجاری سازی، آبان ۱۴۰۰

فراخوان مقاله اولین همایش ملی گیاهان دارویی، کارآفرینی و تجاری سازی، آبان ۱۴۰۰، دانشگاه جیرفت

برگزار کننده همایش: دانشگاه جیرفت


تاريخ برگزاری همایش: 19 و 20 آبان 1400


ارسال اصل مقالات:  1 آبان 1400
📆 3 مهر 1400 - ۱۱:۳۹

نهمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی ماهی شناسی ایران، آبان ۱۴۰۰

فراخوان مقاله نهمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی ماهی شناسی ایران، آبان ۱۴۰۰، دانشگاه گیلان ، انجمن ماهی شناسی ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه گیلان ، انجمن ماهی شناسی ایران


تاريخ برگزاری همایش: 4 و 5 آبان 1400


ارسال اصل مقالات:  20 مهر 1400
📆 24 شهریور 1400 - ۱۰:۴۷

اولین همایش ملی کاربرد زیست سامانه ها و بیوانفورماتیک در علوم زیستی، آبان ۱۴۰۰

فراخوان مقاله اولین همایش ملی کاربرد زیست سامانه ها و بیوانفورماتیک در علوم زیستی، شهریور ۱۴۰۰، دانشگاه جیرفت

برگزار کننده همایش: دانشگاه جیرفت


تاريخ برگزاری همایش:  13 آبان 1400


ارسال اصل مقالات:  10 مهر 1400
📆 26 مرداد 1400 - ۱۰:۰۴

سومین کنفرانس ملی مطالعات جدید در کارآفرینی و مدیریت کسب و کار، آبان ۱۴۰۰

فراخوان مقاله سومین کنفرانس ملی مطالعات جدید در کارآفرینی و مدیریت کسب و کار، آبان ۱۴۰۰، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان


تاريخ برگزاری همایش: 19 و 20 آبان 1400


ارسال چکیده مقالات: 25 مهر 1400
ارسال اصل مقالات:  14 آبان 1400
📆 24 مرداد 1400 - ۰۸:۰۶

پنجمین همایش بین المللی سیره نبوی در طب، آبان ۱۴۰۰

فراخوان مقاله پنجمین همایش بین المللی سیره نبوی در طب، آبان ۱۴۰۰، دانشگاه علوم پزشکی شیراز

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی شیراز


تاريخ برگزاری همایش: 4 الی 6 آبان 1400


ارسال چکیده مقالات: 3 مهر 1400
📆 23 مرداد 1400 - ۱۰:۴۹

دومین کنفرانس ملی داده کاوی در علوم زمین، آبان ۱۴۰۰

فراخوان مقاله دومین کنفرانس ملی داده کاوی در علوم زمین، آبان ۱۴۰۰، دانشگاه صنعتی اراک

برگزار کننده همایش: دانشگاه صنعتی اراک


تاريخ برگزاری همایش: 27 آبان 1400


ارسال اصل مقالات:  20 آبان 1400
📆 21 مرداد 1400 - ۰۹:۳۰

یازدهمین همایش ملی فیزیک دانشگاه پیام نور، بهمن ۱۴۰۰

فراخوان مقاله یازدهمین همایش ملی فیزیک دانشگاه پیام نور، آبان ۱۴۰۰، دانشگاه پیام‌نور استان تهران - پرند

برگزار کننده همایش: دانشگاه پیام‌نور استان تهران - پرند


تاريخ برگزاری همایش:  17 و 18 بهمن 1400


ارسال اصل مقالات:  15 دی 1400
📆 20 مرداد 1400 - ۰۸:۱۲

دومین همایش ورزش و سلامت عمومی، آبان ۱۴۰۰

فراخوان مقاله دومین همایش ورزش و سلامت عمومی، آبان ۱۴۰۰، دانشگاه شهید باهنر کرمان

برگزار کننده همایش: دانشگاه شهید باهنر کرمان


تاريخ برگزاری همایش: 20 آبان 1400


ارسال چکیده مقالات: 10 آبان 1400
📆 10 مرداد 1400 - ۰۹:۴۳

بیستمین کنفرانس هیدرولیک ایران، آبان ۱۴۰۰

فراخوان مقاله بیستمین کنفرانس هیدرولیک ایران، آبان ۱۴۰۰، انجمن هیدرولیک ایران ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

برگزار کننده همایش: انجمن هیدرولیک ایران ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان


تاريخ برگزاری همایش: 5 و 6 آبان 1400


ارسال اصل مقالات:  10 مهر 1400
📆 6 مرداد 1400 - ۰۹:۴۵