بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های آبان 1401

همایش ها و کنفرانس های آبان 1401

شانزدهمین همایش سالیانه انجمن روماتولوژی ایران، آبان ۱۴۰۱

فراخوان مقاله شانزدهمین همایش سالیانه انجمن روماتولوژی ایران، آبان ۱۴۰۱، انجمن روماتولوژی ایران

برگزار کننده همایش: انجمن روماتولوژی ایران


تاريخ برگزاری همایش: 11 الی 13 آبان 1401


ارسال چکیده مقالات: 30 شهریور 1401
📆 28 شهریور 1401 - ۱۷:۵۱

نهمین کنگره ملی تازه‌های مهندسی برق و کامپیوتر ایران، آبان ۱۴۰۱

فراخوان مقاله نهمین کنگره ملی تازه‌های مهندسی برق و کامپیوتر ایران، آبان ۱۴۰۱، آموزشکده فنی و حرفه ای دختران اردبیل

برگزار کننده همایش: آموزشکده فنی و حرفه ای دختران اردبیل


تاريخ برگزاری همایش: 29 آبان 1401


ارسال اصل مقالات:  27 آبان 1401
📆 19 شهریور 1401 - ۱۱:۵۸

اولین همایش ملی حکمت اسلامی، فقه، حقوق و علوم سیاسی، آبان ۱۴۰۱

فراخوان مقاله اولین همایش ملی حکمت اسلامی، فقه، حقوق و علوم سیاسی، آبان ۱۴۰۱، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر


تاريخ برگزاری همایش: 17 آبان 1401


ارسال اصل مقالات:  25 مهر 1401
📆 17 شهریور 1401 - ۱۱:۲۴

اولین همایش ملی گوهرشناسی و کانی‌های صنعتی، آبان ۱۴۰۱

فراخوان مقاله اولین همایش ملی گوهرشناسی و کانی‌های صنعتی، آبان ۱۴۰۱، دانشگاه فردوس مشهد

برگزار کننده همایش: دانشگاه فردوسی مشهد


تاريخ برگزاری همایش: 18، 19 و 20 آبان 1401


ارسال اصل مقالات:  7 آبان 1401
📆 10 شهریور 1401 - ۰۹:۴۵

دومین همایش ملی حکمت اسلامی و هنر، آبان ۱۴۰۱

فراخوان مقاله دومین همایش ملی حکمت اسلامی و هنر، آبان ۱۴۰۱، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد


تاريخ برگزاری همایش: 26 آبان 1401


ارسال اصل مقالات:  10 مهر 1401
📆 8 شهریور 1401 - ۰۹:۴۲

دومین کنگره ملی رصد اجتماعی کووید-۱۹ (با امتیاز بازآموزی)، آبان ۱۴۰۱

فراخوان مقاله دومین کنگره ملی رصد اجتماعی کووید-۱۹ (با امتیاز بازآموزی)، آبان ۱۴۰۱، دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی تهران

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی تهران


تاريخ برگزاری همایش: 15 و 16 آبان 1401


ارسال چکیده مقالات: 31 شهریور 1401
📆 20 مرداد 1401 - ۱۱:۳۹

نخستین کنفرانس فضای سایبر، آبان ۱۴۰۱

فراخوان مقاله نخستین کنفرانس فضای سایبر، آبان ۱۴۰۱، دانشکده مهندسی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران

برگزار کننده همایش: دانشکده مهندسی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران


تاريخ برگزاری همایش: 10 تا 12 آبان 1401


ارسال چکیده مقالات: 1 شهریور 1401
ارسال اصل مقالات:  7 مهر 1401
📆 9 مرداد 1401 - ۱۲:۱۴

همایش ملی فناوری های بازیافت و چرخه حیات، آبان ۱۴۰۱

فراخوان مقاله همایش ملی فناوری های بازیافت و چرخه حیات، آبان ۱۴۰۱، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان

برگزار کننده همایش: دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان


تاريخ برگزاری همایش: 26 و 27 آبان 1401


ارسال اصل مقالات: 15 شهریور 1401
📆 8 مرداد 1401 - ۱۳:۰۹

اولین کنفرانس ملی یادگیری و آموزش زبان پیشرفته با فناوری: دستاوردها و چالش‌ها در بحبوحه همه‌گیری COVID 19، آبان ۱۴۰۱

فراخوان مقاله اولین کنفرانس ملی یادگیری و آموزش زبان پیشرفته با فناوری: دستاوردها و چالش‌ها در بحبوحه همه‌گیری COVID 19، آبان ۱۴۰۱، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

برگزار کننده همایش: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی


تاريخ برگزاری همایش: 19 آبان 1401


ارسال اصل مقالات: 15 مهر 1401
📆 1 مرداد 1401 - ۱۰:۱۶

اولین همایش ملی چالش های زیست پزشکی با محوریت میکروبیولوژی (با امتیاز بازآموزی)، آبان ۱۴۰۱

فراخوان مقاله اولین همایش ملی چالش های زیست پزشکی با محوریت میکروبیولوژی (با امتیاز بازآموزی)، آبان ۱۴۰۱، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان


تاريخ برگزاری همایش: 25 آبان 1401


ارسال اصل مقالات:  18 آبان 1401
📆 26 تیر 1401 - ۱۱:۵۲