بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های آبان 1402 (برگه 2)

همایش ها و کنفرانس های آبان 1402

دوازدهمین کنفرانس فیزیک آماری، ماده چگال نرم و سیستم‌های پیچیده، آبان ۱۴۰۲

فراخوان مقاله دوازدهمین کنفرانس فیزیک آماری، ماده چگال نرم و سیستم‌های پیچیده، آبان ۱۴۰۲، دانشگاه صنعتی اصفهان ، انجمن فیزیک ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه صنعتی اصفهان ، انجمن فیزیک ایران


تاريخ برگزاری همایش: 24 آبان 1402


ارسال اصل مقالات:  7 مهر 1402
📆 2 مرداد 1402 - ۲۱:۴۴

همایش ملی پژوهش های کاربردی در فرآورده های طبیعی، طب ایرانی و مکمل (با امتیاز بازآموزی)، آبان ۱۴۰۲

فراخوان مقاله همایش ملی پژوهش های کاربردی در فرآورده های طبیعی، طب ایرانی و مکمل (با امتیاز بازآموزی)، آبان ۱۴۰۲، دانشگاه علوم پزشکی مازندران

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی مازندران


تاريخ برگزاری همایش: 9 الی 11 آبان 1402


ارسال چکیده مقالات: 15 مهر 1402
📆 31 تیر 1402 - ۱۳:۱۰

بیست و نهمین کنفرانس شیمی آلی انجمن شیمی ایران، آبان ۱۴۰۲

فراخوان مقاله بیست و نهمین کنفرانس شیمی آلی انجمن شیمی ایران، آبان ۱۴۰۲، دانشگاه قم ، انجمن شیمی ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه قم ، انجمن شیمی ایران


تاريخ برگزاری همایش: 10 الی 12 آبان 1402


ارسال اصل مقالات:  10 مهر 1402
📆 20 تیر 1402 - ۰۷:۱۳

دوازدهمین سمینار بین المللی سلامت زنان، آبان ۱۴۰۲

فراخوان مقاله دوازدهمین سمینار بین المللی سلامت زنان، آبان ۱۴۰۲، دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت


تاريخ برگزاری همایش: 17 و 18 آبان 1402


ارسال چکیده مقالات: 10 مهر 1402
📆 14 تیر 1402 - ۱۵:۴۰

دومین کنفرانس فضای سایبر، آبان ۱۴۰۲

فراخوان مقاله دومین کنفرانس فضای سایبر، آبان ۱۴۰۲، دانشکده مهندسی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران

برگزار کننده همایش: دانشکده مهندسی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران


تاريخ برگزاری همایش: 9 تا 11 آبان 1402


ارسال اصل مقالات:  8 مهر 1402
📆 14 تیر 1402 - ۰۸:۳۳

اولین همایش ملی حقوق خصوصی نوین با محوریت تحکیم خانواده، آبان ۱۴۰۲

فراخوان مقاله اولین همایش ملی حقوق خصوصی نوین با محوریت تحکیم خانواده، آبان ۱۴۰۲، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر


تاريخ برگزاری همایش: 3 و 4 آبان 1402


ارسال اصل مقالات:  20 مهر 1402
📆 12 تیر 1402 - ۰۸:۲۵

ششمین همایش بین المللی سیره نبوی در طب، آبان ۱۴۰۲

فراخوان مقاله ششمین همایش بین المللی سیره نبوی در طب، مهر ۱۴۰۲، دانشگاه علوم پزشکی شیراز

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی شیراز


تاريخ برگزاری همایش:  30 آبان الی 2 آذر 1402


ارسال چکیده مقالات: 15 آبان 1402
ارسال اصل مقالات:  15 آبان 1402
📆 10 تیر 1402 - ۱۰:۵۸

دومین همایش ملی مکران شناسی با تاکید بر مردم شناسی و فرهنگ بلوچ ها، آبان ۱۴۰۲

فراخوان مقاله دومین همایش ملی مکران شناسی با تاکید بر مردم شناسی و فرهنگ بلوچ ها، آبان ۱۴۰۲، دانشگاه ولایت ایرانشهر

برگزار کننده همایش: دانشگاه ولایت ایرانشهر


تاريخ برگزاری همایش: 24 آبان 1402


ارسال چکیده مقالات: 15 مهر 1402
ارسال اصل مقالات:  15 آبان 1402
📆 3 تیر 1402 - ۱۰:۵۹

چهارمین کنفرانس ملی پدافند سایبری، آبان ۱۴۰۲

فراخوان مقاله چهارمین کنفرانس ملی پدافند سایبری، آبان ۱۴۰۲، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه ، سازمان پدافند غیرعامل کشور ، انجمن علمی پدافند غیرعامل شمالغرب کشور

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه ، سازمان پدافند غیرعامل کشور ، انجمن علمی پدافند غیرعامل شمالغرب کشور


تاريخ برگزاری همایش:  22 آبان 1402


ارسال اصل مقالات:  5 آبان 1402
📆 1 تیر 1402 - ۰۷:۳۵

اولین همایش ملی نقش معماری و شهرسازی بر گردشگری شهرهای مرزی، آبان ۱۴۰۲

فراخوان مقاله اولین همایش ملی نقش معماری و شهرسازی بر گردشگری شهرهای مرزی، شهریور ۱۴۰۲، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه


تاريخ برگزاری همایش:  17 آبان 1402


ارسال اصل مقالات:  10 آبان 1402
📆 25 خرداد 1402 - ۰۸:۱۶