بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های آبان 1402 (برگه 5)

همایش ها و کنفرانس های آبان 1402

اولین همایش ملی هنر و توسعه، آبان ۱۴۰۲

فراخوان مقاله اولین همایش ملی هنر و توسعه، اردیبهشت ۱۴۰۲، فرهنگستان هنر

برگزار کننده همایش: فرهنگستان هنر


تاريخ برگزاری همایش:  24 آبان 1402


ارسال چکیده مقالات: 31 اردیبهشت 1402
ارسال اصل مقالات:  31 مرداد 1402
📆 28 دی 1401 - ۰۷:۲۷

سومین کنفرانس بین المللی گردشگری بیابان لوت؛ فرصت های محلی و بین المللی، آبان ۱۴۰۲

فراخوان مقاله سومین کنفرانس بین المللی گردشگری بیابان لوت؛ فرصت های محلی و بین المللی، اردیبهشت ۱۴۰۲، گروه جغرافیای دانشگاه شهید باهنر کرمان

برگزار کننده همایش: گروه جغرافیای دانشگاه شهید باهنر کرمان


تاريخ برگزاری همایش:  17 و 18 آبان 1402


ارسال اصل مقالات:  10 آبان 1402
📆 16 آذر 1401 - ۱۸:۰۸

دومین همایش ملی دانش موضوعی – تربیتی در آموزش کودکان با نیازهای ویژه، آبان ۱۴۰۲

فراخوان مقاله دومین همایش ملی دانش موضوعی – تربیتی در آموزش کودکان با نیازهای ویژه، اسفند ۱۴۰۱، دانشگاه فرهنگیان استان اصفهان

برگزار کننده همایش: دانشگاه فرهنگیان استان اصفهان


تاريخ برگزاری همایش:  3 آبان 1402


ارسال چکیده مقالات: 15 اردیبهشت 1402
ارسال اصل مقالات:  15 مهر 1402
📆 11 آبان 1401 - ۱۹:۰۲

سومین دوره همایش ملی روانشناسی و سلامت با محوریت از سازگاری تا بهزیستی، آبان ۱۴۰۲

فراخوان مقاله سومین دوره همایش ملی روانشناسی و سلامت با محوریت از سازگاری تا بهزیستی، اردیبهشت ۱۴۰۲، دانشگاه شیراز

برگزار کننده همایش: دانشگاه شیراز


تاريخ برگزاری همایش:  9 و 10 آبان 1402


ارسال اصل مقالات:  31 شهریور 1402
📆 10 آبان 1401 - ۱۸:۰۴

سومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی پژوهش و نوآوری در روانشناسی، با نگاهی ویژه بر درمانهای فراتشخیصی، آبان ۱۴۰۲

فراخوان مقاله سومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی پژوهش و نوآوری در روانشناسی، با نگاهی ویژه بر درمانهای فراتشخیصی، آبان ۱۴۰۱، دانشگاه علوم و فناورِی آريان بابل

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم و فناوری آريان بابل


تاريخ برگزاری همایش:  18 و 25 آبان 1402


ارسال اصل مقالات:  15 آبان 1402
📆 27 شهریور 1401 - ۱۶:۰۷

دهمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت شهری، آبان ۱۴۰۲

فراخوان مقاله دهمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت شهری، اردیبهشت ۱۴۰۲، دانشگاه فردوسی مشهد ، شورای اسلامی و شهرداری مشهد

برگزار کننده همایش: دانشگاه فردوسی مشهد ، شورای اسلامی و شهرداری مشهد


تاريخ برگزاری همایش:  24 و 25 آبان 1402


ارسال اصل مقالات:  31 شهریور 1402
📆 25 مرداد 1401 - ۱۲:۴۶

سیزدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران، آبان ۱۴۰۲

فراخوان مقاله سیزدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران، اردیبهشت ۱۴۰۲، دانشگاه امیر کبیر (پلی تکنیک)

برگزار کننده همایش: دانشگاه امیرکبیر (پلی تکنیک)


تاريخ برگزاری همایش:  2 الی 4 آبان 1402


ارسال اصل مقالات:  30 بهمن 1401
📆 4 مرداد 1401 - ۱۱:۰۶

پنجمین همایش جامعه و تعلیم و تربیت (توسعه، جامعه و تعلیم و تربیت)، آبان ۱۴۰۲

فراخوان مقاله پنجمین همایش جامعه و تعلیم و تربیت (توسعه، جامعه و تعلیم و تربیت)، اسفند ۱۴۰۱، دانشگاه خوارزمی - موسسه تحقیقات تربیتی، روانشناختی و اجتماعی

برگزار کننده همایش: دانشگاه خوارزمی - موسسه تحقیقات تربیتی، روانشناختی و اجتماعی


تاريخ برگزاری همایش:  3 آبان 1402


ارسال اصل مقالات:  31 خرداد 1402
📆 26 خرداد 1401 - ۱۲:۵۰

سومین کنفرانس دوسالانه مطالعات ایران معاصر، آبان ۱۴۰۲

فراخوان مقاله سومین کنفرانس دوسالانه مطالعات ایران معاصر، آبان ۱۴۰۲، دانشگاه تهران - دانشکده مطالعات جهان

برگزار کننده همایش: دانشگاه تهران - دانشکده مطالعات جهان


تاريخ برگزاری همایش: 14 و 15 آبان 1402


ارسال چکیده مقالات: 10 تیر 1402
📆 19 خرداد 1401 - ۱۰:۲۹