بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های آذر 1400

همایش ها و کنفرانس های آذر 1400

نوزدهمین همایش ملی حسابداری ایران، آذر ۱۴۰۰

فراخوان مقاله نوزدهمین همایش ملی حسابداری ایران، آذر ۱۴۰۰، دانشگاه الزهرا (س)

برگزار کننده همایش: دانشگاه الزهرا (س)


تاريخ برگزاری همایش: 16 و 17 آذر 1400


ارسال اصل مقالات: 1 آذر 1400
📆 26 آبان 1400 - ۰۹:۳۷

سومین همایش ملی توسعه پایدار روستایی در برنامه هفتم توسعه کشور، دی ۱۴۰۰

فراخوان مقاله سومین همایش ملی توسعه پایدار روستایی در برنامه هفتم توسعه کشور، آذر ۱۴۰۰، انجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران

برگزار کننده همایش: انجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران


تاريخ برگزاری همایش:  29 دی 1400


ارسال اصل مقالات:  20 آذر 1400
📆 24 مهر 1400 - ۰۹:۴۱

پنجمین کنگره ملی بهداشت و بیماری های اسب، آذر ۱۴۰۰

فراخوان مقاله پنجمین کنگره ملی بهداشت و بیماری های اسب، آذر ۱۴۰۰، دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده دامپزشکی

برگزار کننده همایش: دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده دامپزشکی


تاريخ برگزاری همایش: 23 و 24 آذر 1400


ارسال اصل مقالات:  22 آذر 1400
📆 21 مهر 1400 - ۱۰:۲۲

بیست‌وهشتمین همایش ملی بیمه و توسعه «نقش صنعت بیمه در رونق اقتصادی با محوریت تحول دیجیتال»، آذر ۱۴۰۰

فراخوان مقاله بیست‌وهشتمین همایش ملی بیمه و توسعه «نقش صنعت بیمه در رونق اقتصادی با محوریت تحول دیجیتال»، آذر ۱۴۰۰، پژوهشکده بیمه

برگزار کننده همایش: پژوهشکده بیمه


تاريخ برگزاری همایش: 13 الی 17 آذر 1400


ارسال اصل مقالات:  16 آبان 1400
📆 17 مهر 1400 - ۱۲:۵۴

دومین کنفرانس بین المللی علم اطلاعات جغرافیایی: بنیادها و کاربردهای بین رشته ای، آذر ۱۴۰۰

فراخوان مقاله دومین کنفرانس بین المللی علم اطلاعات جغرافیایی: بنیادها و کاربردهای بین رشته ای، آذر ۱۴۰۰، دانشگاه فردوسی مشهد

برگزار کننده همایش: دانشگاه فردوسی مشهد


تاريخ برگزاری همایش:  29 آذر 1400


ارسال اصل مقالات:  20 آذر 1400
📆 11 مهر 1400 - ۱۲:۳۷

سومین کنفرانس ملی شهرسازی و معماری دانش بنیان، آذر ۱۴۰۰

فراخوان مقاله سومین کنفرانس ملی شهرسازی و معماری دانش بنیان، آذر ۱۴۰۰، دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

برگزار کننده همایش: دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران


تاريخ برگزاری همایش: 25 آذر 1400


ارسال اصل مقالات:  11 آذر 1400
📆 4 مهر 1400 - ۱۱:۲۷

اولین کنفرانس الکترونیک پژوهشهای مدیریت کسب و کار اخلاقی، آذر ۱۴۰۰

فراخوان مقاله اولین کنفرانس الکترونیک پژوهشهای مدیریت کسب و کار اخلاقی، آذر ۱۴۰۰، دانشگاه آزاد اسلامی یزد

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی یزد


تاريخ برگزاری همایش: 24 و 25 آذر 1400


ارسال اصل مقالات:  20 آذر 1400
📆 31 شهریور 1400 - ۱۲:۳۴

دومین کنفرانس پژوهش های کاربردی در مهندسی برق، آذر ۱۴۰۰

فراخوان مقاله دومین کنفرانس پژوهش های کاربردی در مهندسی برق، آذر ۱۴۰۰، دانشگاه شهید چمران اهواز

برگزار کننده همایش: دانشگاه شهید چمران اهواز


تاريخ برگزاری همایش: 10 آذر 1400


ارسال اصل مقالات:  10 آبان 1400
📆 23 شهریور 1400 - ۱۰:۳۴

دوازدهمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش( IKT 2021 )، آذر ۱۴۰۰

فراخوان مقاله دوازدهمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش( IKT 2021 )، آذر ۱۴۰۰، انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران ، دانشگاه علوم و فنون مازندران

برگزار کننده همایش: انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران ، دانشگاه علوم و فنون مازندران


تاريخ برگزاری همایش: 23 الی 25 آذر 1400


ارسال اصل مقالات:  8 آبان 1400
📆 22 شهریور 1400 - ۱۱:۰۳

همایش بین المللی بازتاب های داخلی و بین المللی جنبش جنگل، آذر ۱۴۰۰

فراخوان مقاله همایش بین المللی بازتاب های داخلی و بین المللی جنبش جنگل، آذر ۱۴۰۰، دانشگاه گیلان

برگزار کننده همایش: دانشگاه گیلان


تاريخ برگزاری همایش:  24 آذر 1400


ارسال اصل مقالات:  10 آذر 1400
📆 11 شهریور 1400 - ۱۱:۵۳