بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های آذر 1400 (برگه 2)

همایش ها و کنفرانس های آذر 1400

دومین همایش بین المللی رئولوژی ایران، آذر ۱۴۰۰

فراخوان مقاله دومین همایش بین المللی رئولوژی ایران، آذر ۱۴۰۰، دانشگاه صنعتی امیرکبیر - انجمن رئولوژی ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه صنعتی امیرکبیر - انجمن رئولوژی ایران


تاريخ برگزاری همایش: 23 و 24 آذر 1400


ارسال چکیده مقالات: 20 مهر 1400
📆 6 شهریور 1400 - ۱۱:۴۲

هجدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، آذر ۱۴۰۰

فراخوان مقاله هجدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، آذر ۱۴۰۰، دانشگاه علامه طباطبایی

برگزار کننده همایش: دانشگاه علامه طباطبایی


تاريخ برگزاری همایش: 8 الی 10 آذر 1400


ارسال اصل مقالات:  15 آبان 1400
📆 4 شهریور 1400 - ۱۲:۱۱

دومین کنفرانس ملی تفکر سیستمی در عمل، آذر ۱۴۰۰

فراخوان مقاله دومین کنفرانس ملی تفکر سیستمی در عمل، آذر ۱۴۰۰، دانشگاه فردوسی مشهد

برگزار کننده همایش: دانشگاه فردوسی مشهد


تاريخ برگزاری همایش: 17 و 18 آذر 1400


ارسال اصل مقالات:  10 آذر 1400
📆 19 مرداد 1400 - ۱۰:۵۱

بیست و هشتمین کنفرانس ملی و ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی زیست پزشکی ایران، آذر ۱۴۰۰

فراخوان مقاله بیست و هشتمین کنفرانس ملی و ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی زیست پزشکی ایران، آذر ۱۴۰۰، دانشگاه صنعتی شريف ، انجمن مهندسی پزشکی ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه صنعتی شريف ، انجمن مهندسی پزشکی ایران


تاريخ برگزاری همایش: 4 و 5 آذر 1400


ارسال اصل مقالات: 31 مرداد 1400
📆 17 مرداد 1400 - ۱۱:۴۱

یازدهمین کنفرانس شبکه‌های هوشمند انرژی، آذر ۱۴۰۰

فراخوان مقاله یازدهمین کنفرانس شبکه‌های هوشمند انرژی، آذر ۱۴۰۰، دانشگاه تبریز

برگزار کننده همایش: دانشگاه تبریز


تاريخ برگزاری همایش: 16 الی 18 آذر 1400


ارسال اصل مقالات:  30 مهر 1400
📆 16 مرداد 1400 - ۱۰:۴۸

پنجمین همایش ملی پیشرفت‌های معماری سازمانی، آذر ۱۴۰۰

فراخوان مقاله پنجمین همایش ملی پیشرفت‌های معماری سازمانی، آذر ۱۴۰۰، دانشگاه فردوسی مشهد ، انجمن انفورماتیک ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه فردوسی مشهد ، انجمن انفورماتیک ایران


تاريخ برگزاری همایش: 10 و 11 آذر 1400


ارسال اصل مقالات:  30 مهر 1400
📆 14 مرداد 1400 - ۱۰:۲۹

دهمین کنفرانس بین المللی سلامت زنان، آذر ۱۴۰۰

فراخوان مقاله دهمین کنفرانس بین المللی سلامت زنان، آذر ۱۴۰۰، دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت


تاريخ برگزاری همایش: 10 و 11 آذر 1400


ارسال چکیده مقالات: 30 مهر 1400
📆 9 مرداد 1400 - ۱۲:۳۰

دومین همایش ملی توسعه در علوم و صنایع شیمیایی، آذر ۱۴۰۰

فراخوان مقاله دومین همایش ملی توسعه در علوم و صنایع شیمیایی، شهریور ۱۴۰۰، دانشگاه جیرفت ، انجمن شیمی ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه جیرفت ، انجمن شیمی ایران


تاريخ برگزاری همایش:  4 و 5 آذر 1400


ارسال اصل مقالات:  15 آبان 1400
📆 5 مرداد 1400 - ۱۱:۰۶

کنفرانس بین المللی ژنتیک و ژنومیکس انسانی، آذر ۱۴۰۰

فراخوان مقاله کنفرانس بین المللی ژنتیک و ژنومیکس انسانی، آذر ۱۴۰۰، دانشگاه یزد

برگزار کننده همایش: دانشگاه یزد


تاريخ برگزاری همایش: 10 و 11 آذر 1400


ارسال چکیده مقالات: 30 آبان 1400
📆 29 خرداد 1400 - ۱۰:۰۴

اولین کنفرانس ملی تحول دیجیتال و سیستم های هوشمند، آذر ۱۴۰۰

فراخوان مقاله اولین کنفرانس ملی تحول دیجیتال و سیستم های هوشمند، آذر ۱۴۰۰، مجتمع آموزش عالی لارستان

برگزار کننده همایش: مجتمع آموزش عالی لارستان


تاريخ برگزاری همایش: 25 و 26 آذر 1400


ارسال اصل مقالات:  19 آبان 1400
📆 26 خرداد 1400 - ۲۰:۵۰