بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های آذر 94 (برگه 3)

همایش ها و کنفرانس های آذر 94

همایش ملی مهندسی کامپیوتر و پژوهشهای نیاز محور، آخرین دستاوردها در فناوری اطلاعات، آذر ۹۴

فراخوان مقاله همایش ملی مهندسی کامپیوتر و پژوهشهای نیاز محور، آخرین دستاوردها در فناوری اطلاعات، آبان ۹۴، موسسه آموزش عالی خاوران

برگزار کننده همایش: موسسه آموزش عالی خاوران


تاريخ برگزاری همایش:  5 آذر 94


ارسال اصل مقالات:  27 آبان 94
📆 11 شهریور 1394 - ۱۱:۰۹

پنجمین کنگره پیشگیری و درمان چاقی ایران (با امتیاز بازآموزی)، آذر ۹۴

فراخوان مقاله پنجمین کنگره پیشگیری و درمان چاقی ایران (با امتیاز بازآموزی)، آذر ۹۴، انجمن علمي پيشگيري و درمان چاقي کشور

برگزار کننده همایش: انجمن علمي پيشگيري و درمان چاقي کشور


تاريخ برگزاری همایش: 25 الی 27 آذر 1394


ارسال اصل مقالات:  30 مهر 94
📆 4 شهریور 1394 - ۲۰:۰۹

اولین همایش ملی یافته های نوین در علوم ورزشی، آذر ۹۴

فراخوان مقاله اولین همایش ملی یافته های نوین در علوم ورزشی، آذر ۹۴، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

برگزار کننده همایش: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی


تاريخ برگزاری همایش: 26 آذر 1394


ارسال اصل مقالات: 15 آبان 94
📆 4 شهریور 1394 - ۱۷:۲۶

هفتمین همایش ملی سیره علوی با رویکرد همدلی وهمزبانی، آذر ۹۴

فراخوان مقاله هفتمین همایش ملی سیره علوی با رویکرد همدلی وهمزبانی، آذر ۹۴، دانشگاه پیام نور لرستان

برگزار کننده همایش: دانشگاه پیام نور لرستان


تاريخ برگزاری همایش: 26 آذر 1394


ارسال اصل مقالات:  16 آبان 94
📆 4 شهریور 1394 - ۱۲:۵۹

کنفرانس ملی فناوریهای نوین نور، فتونیک و سیستمهای فتوولتائیک، آذر ۹۴

فراخوان مقاله کنفرانس ملی فناوریهای نوین نور،فتونیک و سیستمهای فتوولتائیک، آذر ۹۴، دانشگاه آزاد اسلامی علی آبادکتول

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی علی آبادکتول


تاريخ برگزاری همایش:  2 دی 1394


ارسال اصل مقالات:  20 آبان 94
📆 28 مرداد 1394 - ۱۲:۱۰

همایش ملی فضل بن شاذان نیشابوری، آذر ۹۴

فراخوان مقاله همایش ملی فضل بن شاذان نیشابوری، آذر ۹۴، دانشگاه پیام نور مرکز نیشابور

برگزار کننده همایش: دانشگاه پیام نور مرکز نیشابور


تاريخ برگزاری همایش: 26 و 27 آذر 1394


ارسال اصل مقالات:  15 آبان 94
📆 21 مرداد 1394 - ۱۰:۴۰

نخستین همایش ملی گفتمان اعتدال، آذر ۹۴

فراخوان مقاله همایش ملی گفتمان اعتدال، دی ۹۴، دانشگاه ایلام ، استانداری ایلام

برگزار کننده همایش: دانشگاه ایلام ، استانداری ایلام


تاريخ برگزاری همایش: 25 و 26 آذر 1394


ارسال اصل مقالات:  20 آبان 94
📆 17 مرداد 1394 - ۱۴:۲۸

شانزدهمین کنگره ملی خوردگی ایران، آذر ۹۴

فراخوان مقاله شانزدهمین کنگره ملی خوردگی ایران، آذر ۹۴، انجمن خوردگی ایران

برگزار کننده همایش: انجمن خوردگی ایران


تاريخ برگزاری همایش: 3 و 4 آذر 1394


ارسال اصل مقالات:  10 مهر 94
📆 14 مرداد 1394 - ۱۴:۱۷

دوازدهمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران، آذر ۹۴

فراخوان مقاله دوازدهمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی، آذر ۹۴، دانشگاه فردوسی مشهد ، دانشگاه صنعتي سجاد

برگزار کننده همایش: دانشگاه فردوسی مشهد ، دانشگاه صنعتي سجاد


تاريخ برگزاری همایش: 4 و 5 آذر 1394


ارسال چکیده مقالات: 30 مهر 94
ارسال اصل مقالات:  8 آبان 94
📆 12 مرداد 1394 - ۱۲:۵۳

اولین همایش دانشجویی بیماری های نادر و ژنتیکی ایران، آذر ۹۴

فراخوان مقاله اولین همایش دانشجویی بیماری های نادر و ژنتیکی ایران، آذر ۹۴، دانشگاه علوم پزشکی گلستان

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی گلستان


تاريخ برگزاری همایش: 25 آذر 1394


ارسال چکیده مقالات: 1 آذر 94
📆 8 مرداد 1394 - ۱۳:۴۹