بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های آذر 97

همایش ها و کنفرانس های آذر 97

پنجمین همایش ملی تحلیل گفتمان و کاربردشناسی، آذر ۹۷

فراخوان مقاله پنجمین همایش ملی تحلیل گفتمان و کاربردشناسی، آذر ۹۷، انجمن زبان شناسی ایران ، دانشگاه تربیت مدرس

برگزار کننده همایش: انجمن زبان شناسی ایران ، دانشگاه تربیت مدرس


تاريخ برگزاری همایش: 29 آذر 1397


ارسال چکیده مقالات: 15 شهریور 97
ارسال اصل مقالات: 15 شهریور 97
📆 3 آبان 1397 - ۲۳:۳۲

نخستین کنفرانس ملی دانشجویی آمار ایران، آذر ۹۷

فراخوان مقاله نخستین کنفرانس ملی دانشجویی آمار ایران، آذر ۹۷، دانشگاه تربیت مدرس

برگزار کننده همایش: دانشگاه تربیت مدرس


تاريخ برگزاری همایش: 21 آذر 1397


ارسال اصل مقالات: 8 آذر 97
📆 29 مهر 1397 - ۱۲:۰۳

همایش ملی توسعه پایدار استان کرمانشاه: فرصت ها، چالش ها و چشم انداز، آذر ۹۷

فراخوان مقاله همایش ملی توسعه پایدار استان کرمانشاه: فرصت ها، چالش ها و چشم انداز، آذر ۹۷، دانشگاه رازی کرمانشاه

برگزار کننده همایش: دانشگاه رازی کرمانشاه


تاريخ برگزاری همایش: 19 آذر 1397


ارسال اصل مقالات:  30 آبان 97
📆 22 مهر 1397 - ۲۳:۳۷

چهاردهمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران، آذر ۹۷

فراخوان مقاله چهاردهمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران، آذر ۹۷، انجمن الكتروشيمی ايران ( دانشگاه تربیت مدرس ) ، پژوهشگاه مواد و انرژی

برگزار کننده همایش:  انجمن الكتروشيمی ايران ( دانشگاه تربیت مدرس ) ، پژوهشگاه مواد و انرژی


تاريخ برگزاری همایش: 21 و 22 آذر 1397


ارسال چکیده مقالات: 10 آذر 97
📆 21 مهر 1397 - ۲۲:۱۶

پنجمین همایش ملی رنگهای ترافیکی، خط کشی و ایمنی راه ها، آذر ۹۷

فراخوان مقاله پنجمین همایش ملی رنگهای ترافیکی، خط کشی و ایمنی راه ها، آذر ۹۷، پژوهشگاه پليمر و پتروشيمی ايران

برگزار کننده همایش: پژوهشگاه پليمر و پتروشيمی ايران


تاريخ برگزاری همایش: 13 و 14 آذر 1397


ارسال اصل مقالات:  20 آبان 97
📆 15 مهر 1397 - ۱۹:۳۲

همایش قراخانیان در گستره فرهنگ و تمدن ایران، آذر ۹۷

فراخوان مقاله همایش قراخانیان در گستره فرهنگ و تمدن ایران، آذر ۹۷، انجمن ایرانی تاریخ

برگزار کننده همایش: انجمن ایرانی تاریخ


تاريخ برگزاری همایش: 10 آذر 1397


ارسال چکیده مقالات: 30 مهر 97
ارسال اصل مقالات: 30 آبان 97
📆 9 مهر 1397 - ۱۹:۲۸

کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت و مهندسی صنایع ایران، آذر ۹۷

فراخوان مقاله کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت و مهندسی صنایع ایران، آذر ۹۷، دانشگاه فرزانگان اصفهان

برگزار کننده همایش: دانشگاه فرزانگان اصفهان


تاريخ برگزاری همایش: 21 آذر 1397


ارسال اصل مقالات:  10 آذر 97
📆 7 مهر 1397 - ۱۲:۵۷

دوازدهمین کنفرانس ملی و هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری، آذر ۹۷

فراخوان مقاله دوازدهمین کنفرانس ملی و هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری، آذر ۹۷، انجمن مدیریت فناوری ایران

برگزار کننده همایش: انجمن مدیریت فناوری ایران


تاريخ برگزاری همایش: 21 و 22 آذر 1397


ارسال اصل مقالات: 22 مهر 97
📆 5 مهر 1397 - ۲۲:۲۸

همایش ملی دانشجویی گیاهان داروئی و طب مکمل، آذر ۹۷

فراخوان مقاله همایش ملی دانشجویی گیاهان داروئی و طب مکمل، آذر ۹۷، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی سبزوار


تاريخ برگزاری همایش: 21 آذر 1397


ارسال چکیده مقالات: 30 آبان 97
📆 13 شهریور 1397 - ۱۸:۰۴

چهارمین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی، آذر ۹۷

فراخوان مقاله چهارمین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی، آذر ۹۷، موسسه آموزش عالی کرمان

برگزار کننده همایش: موسسه آموزش عالی کرمان


تاريخ برگزاری همایش: 15 و 16 آذر 1397


ارسال اصل مقالات:  30 آبان 97
📆 13 شهریور 1397 - ۱۷:۳۶