بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های آذر 98

همایش ها و کنفرانس های آذر 98

دومین کنفرانس نانو الیاف، آذر ۹۸

فراخوان مقاله دومین کنفرانس نانو الیاف، آذر ۹۸، دانشگاه علوم پزشکی تهران

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی تهران


تاريخ برگزاری همایش: 6 و 7 آذر 1398


ارسال چکیده مقالات: 15 آبان 98
📆 13 آبان 1398 - ۱۶:۰۶

سیزدهمین کنفرانس ملی و نهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت فناوری و نوآوری، آذر ۹۸

فراخوان مقاله سیزدهمین کنفرانس ملی و نهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت فناوری و نوآوری، انجمن مدیریت فناوری و نوآوری ایران

برگزار کننده همایش: انجمن مدیریت فناوری و نوآوری ایران


تاريخ برگزاری همایش: 27 و 28 آذر 1398


ارسال اصل مقالات: 27 مهر 98
📆 2 آبان 1398 - ۱۱:۳۶

همایش تخصصی ملی امنیت غذایی و رونق تولید، آذر ۹۸

فراخوان مقاله همایش تخصصی ملی امنیت غذایی و رونق تولید، آذر ۹۸، دانشگاه فردوسی مشهد

برگزار کننده همایش: دانشگاه فردوسی مشهد


تاريخ برگزاری همایش: 27 آذر 1398


ارسال اصل مقالات:  25 آبان 98
📆 20 مهر 1398 - ۱۸:۳۰

چهاردهمین کنفرانس ملی کیفیت و بهره وری، آذر ۹۸

فراخوان مقاله چهاردهمین کنفرانس ملی کیفیت و بهره وری، آذر ۹۸، انجمن علمی مهندسی بهره وری صنعت برق ایران

برگزار کننده همایش: انجمن علمی مهندسی بهره وری صنعت برق ایران


تاريخ برگزاری همایش: 27 آذر 1398


ارسال اصل مقالات:  15 آذر 98
📆 20 مهر 1398 - ۱۰:۵۳

همایش ملی رصدخانه های ایران، آذر ۹۸

فراخوان مقاله همایش ملی رصدخانه های ایران، آذر ۹۸، دانشگاه خوارزمی

برگزار کننده همایش: دانشگاه خوارزمی


تاريخ برگزاری همایش: 27 آذر 1398


ارسال اصل مقالات:  15 آذر 98
📆 15 مهر 1398 - ۱۸:۲۹

همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی، آذر ۹۸

فراخوان مقاله همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی، آذر ۹۸، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان ، سازمان صنعت،معدن و تجارت خوزستان

برگزار کننده همایش: دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان ، سازمان صنعت،معدن و تجارت خوزستان


تاريخ برگزاری همایش: 27 آذر 1398


ارسال اصل مقالات:  15 آذر 98
📆 14 مهر 1398 - ۱۷:۲۴

دومین کنفرانس ملی معدنکاری و صنایع معدنی سبز ایران، آذر ۹۸

فراخوان مقاله دومین کنفرانس ملی معدنکاری و صنایع معدنی سبز ایران، آذر ۹۸، دانشگاه زنجان

برگزار کننده همایش: دانشگاه زنجان


تاريخ برگزاری همایش:  27 آذر 1398


ارسال اصل مقالات:  15 آذر 98
📆 28 شهریور 1398 - ۱۳:۱۱

همایش بین المللی روان شناسی بالینی : ارزیابی، تشخیص، درمان، آذر ۹۸

فراخوان مقاله همایش بین المللی روان شناسی بالینی : ارزیابی، تشخیص، درمان، آذر ۹۸، انجمن علمی روان‌شناسی بالینی ایران

برگزار کننده همایش: انجمن علمی روان‌شناسی بالینی ایران


تاريخ برگزاری همایش: 14 و 15 آذر 1398


ارسال اصل مقالات: 15 آبان 98
📆 28 شهریور 1398 - ۱۲:۴۸

یازدهمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل، آذر ۹۸


برگزار کننده همایش: دانشگاه صنعتی امیرکبیر


تاريخ برگزاری همایش: 20 و 21 آذر 1398


ارسال اصل مقالات:  11 آبان 98
📆 28 شهریور 1398 - ۰۹:۰۹

نهمین کنفرانس شبکه های هوشمند انرژی، آذر ۹۸

فراخوان مقاله نهمین کنفرانس شبکه های هوشمند انرژی، آذر ۹۸، دانشگاه صنعتی شریف ، انجمن علمی شبکه هوشمند انرژی ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه صنعتی شریف ، انجمن علمی شبکه هوشمند انرژی ایران


تاريخ برگزاری همایش: 27 و 28 آذر 1398


ارسال اصل مقالات:  18 آبان 98
📆 28 شهریور 1398 - ۰۸:۵۰