بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های آذر 99

همایش ها و کنفرانس های آذر 99

چهارمین کنگره ملی روان شناسی صنعتی و سازمانی، دی ۹۹

فراخوان مقاله چهارمین کنگره ملی روان شناسی صنعتی و سازمانی، آذر ۹۹، انجمن روانشناسی صنعتی و سازمانی

برگزار کننده همایش: انجمن روانشناسی صنعتی و سازمانی


تاريخ برگزاری همایش:  29 و 30 دی 1399


ارسال چکیده مقالات: 30 آبان 99
ارسال اصل مقالات:  14 دی 99
📆 5 آبان 1399 - ۱۲:۱۰

دوازدهمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل، بهمن ۹۹

فراخوان مقاله دوازدهمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل، آذر ۹۹، دانشگاه صنعتی مالک اشتر ، انجمن علمی فرماندهی و کنترل ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه صنعتی مالک اشتر ، انجمن علمی فرماندهی و کنترل ایران


تاريخ برگزاری همایش:  7 و 8 بهمن 1399


ارسال اصل مقالات:  7 دی 99
📆 28 مهر 1399 - ۱۸:۱۳

اولین کنفرانس سراسری پژوهشهای کاربردی در مهندسی برق، آذر ۹۹

فراخوان مقاله اولین کنفرانس سراسری پژوهشهای کاربردی در مهندسی برق، آذر ۹۹، دانشگاه شهید چمران اهواز ، انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران – شاخه خوزستان

برگزار کننده همایش: دانشگاه شهید چمران اهواز ، انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران – شاخه خوزستان


تاريخ برگزاری همایش: 26 آذر 1399


📆 20 مهر 1399 - ۱۶:۱۴

دهمین کنفرانس شبکه های هوشمند انرژی، آذر ۹۹

فراخوان مقاله دهمین کنفرانس شبکه های هوشمند، آذر ۹۹، دانشگاه کاشان

برگزار کننده همایش: دانشگاه کاشان


تاريخ برگزاری همایش: 26 و 27 آذر 1399


ارسال اصل مقالات:  19 آبان 99
📆 13 مهر 1399 - ۱۲:۴۸

دومین همایش ملی التهاب با رویکرد «التهاب شدید در بیماری COVID-19» (با امتیاز بازآموزی)، آذر ۹۹

فراخوان مقاله دومین همایش ملی التهاب با رویکرد «التهاب شدید در بیماری COVID-19» (با امتیاز بازآموزی)، آذر ۹۹، مرکز تحقیقات ایمونولوژی، آسم و آلرژی

برگزار کننده همایش: مرکز تحقیقات ایمونولوژی، آسم و آلرژی


تاريخ برگزاری همایش: 23 الی 27 آذر 1399


ارسال چکیده مقالات: 30 مهر 99
📆 7 مهر 1399 - ۱۷:۰۱

دهمین همایش سالانه ملی و دانشجویی انجمن مهندسان مکانیک ایران، آذر ۹۹

فراخوان مقاله دهمین همایش سالانه ملی و دانشجویی انجمن مهندسان مکانیک ایران، آذر ۹۹، انجمن مهندسان مکانیک ایران

برگزار کننده همایش: انجمن مهندسان مکانیک ایران


تاريخ برگزاری همایش: 12 و 13 آذر 1399


ارسال اصل مقالات:  24 مهر 99
📆 25 شهریور 1399 - ۱۴:۱۹

کنفرانس ملی سلامت اجتماعی در شرایط بحران، آذر ۹۹

فراخوان مقاله کنفرانس ملی سلامت اجتماعی در شرایط بحران، آذر ۹۹، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ، مرکز عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ، مرکز عوامل اجتماعی موثر بر سلامت


تاريخ برگزاری همایش: 12 آذر 1399


ارسال اصل مقالات:  29 آبان 99
📆 24 شهریور 1399 - ۲۰:۳۷

سمینار ملی رویکردهای نوین آموزش و پژوهش در انقلاب صنعتی چهارم، آذر ۹۹

فراخوان مقاله سمینار ملی رویکردهای نوین آموزش و پژوهش در انقلاب صنعتی چهارم، آذر ۹۹، دانشگاه شهید چمران اهواز ، نمایه شده در ISC با حمایت : قطب علمی آموزش مداوم

برگزار کننده همایش: دانشگاه شهید چمران اهواز ، نمایه شده در ISC با حمایت : قطب علمی آموزش مداوم


تاريخ برگزاری همایش: 9 آذر 1399


ارسال اصل مقالات:  30 آبان 99
📆 22 شهریور 1399 - ۲۳:۴۹

اولین همایش ملی آسیب شناسی روانی، دی ۹۹

فراخوان مقاله اولین همایش ملی آسیب شناسی روانی، آذر ۹۹، دانشگاه محقق اردبیلی (کنفرانس) علوم اجتماعی، روانشناسی آذر 1399 ,همایش (کنفرانس) ملی ایران اردبیل

برگزار کننده همایش: دانشگاه محقق اردبیلی


تاريخ برگزاری همایش:  9 دی 1399


ارسال اصل مقالات:  30 آذر 99
📆 21 شهریور 1399 - ۱۸:۴۹

نهمین کنفرانس بین المللی سلامت زنان، آذر ۹۹

فراخوان مقاله نهمین کنفرانس بین المللی سلامت زنان، آذر ۹۹، دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت


تاريخ برگزاری همایش: 12 و 13 آذر 1399


ارسال چکیده مقالات: 9 آبان 99
📆 21 شهریور 1399 - ۱۲:۲۹