بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های اردیبهشت 1400

همایش ها و کنفرانس های اردیبهشت 1400

بیست و چهارمین کنگره انجمن اورولوژی ایران، اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۰

فراخوان مقاله بیست و چهارمین کنگره انجمن اورولوژی ایران، اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۰، انجمن اورولوژی ایران

برگزار کننده همایش: انجمن اورولوژی ایران


تاريخ برگزاری همایش: 30 و 31 اردیبهشت 1400 ، 6 و 7 خرداد 1400


ارسال چکیده مقالات: 20 فروردین 1400
📆 10 فروردین 1400 - ۱۱:۳۴

بیست و دومین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی، اردیبهشت ۱۴۰۰

فراخوان مقاله بیست و دومین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی، اردیبهشت ۱۴۰۰، معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی شیراز

برگزار کننده همایش: معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی شیراز


تاريخ برگزاری همایش: 29 الی 31 اردیبهشت 1400


ارسال چکیده مقالات: 30 دی 99
📆 4 فروردین 1400 - ۱۰:۳۵

ششمین همایش آموزش زبان انگلیسی، اردیبهشت ۱۴۰۰

فراخوان مقاله ششمین همایش آموزش ربان انگلیسی، اردیبهشت ۱۴۰۰، دانشگاه علامه طباطبائی

برگزار کننده همایش: دانشگاه علامه طباطبائی


تاريخ برگزاری همایش: 29 اردیبهشت 1400


ارسال چکیده مقالات: 2 فروردین 1400
ارسال اصل مقالات:  5 اردیبهشت 1400
📆 3 فروردین 1400 - ۱۲:۴۰

هفتمین کنفرانس انرژی بادی ایران، اردیبهشت ۱۴۰۰

فراخوان مقاله هفتمین کنفرانس انرژی بادی ایران، اردیبهشت ۱۴۰۰، انجمن علمی انرژی بادی ایران

برگزار کننده همایش: انجمن علمی انرژی بادی ایران


تاريخ برگزاری همایش: 27 و 28 اردیبهشت 1400


ارسال اصل مقالات:  17 اردیبهشت 1400
📆 3 فروردین 1400 - ۰۹:۳۴

پانزدهمین همایش حکمت مطهر، اردیبهشت ۱۴۰۰

فراخوان مقاله پانزدهمین همایش حکمت مطهر، اردیبهشت ۱۴۰۰، دانشگاه صداوسیما

برگزار کننده همایش: دانشگاه صداوسیما


تاريخ برگزاری همایش: 27 و 28 اردیبهشت 1400


ارسال چکیده مقالات: 12 فروردین 1400
ارسال اصل مقالات:  12 اردیبهشت 1400
📆 3 فروردین 1400 - ۰۸:۰۰

دومین همایش ملی علوم ورزشی: ورزش، سلامت، جامعه، اردیبهشت ۱۴۰۰

فراخوان مقاله دومین همایش ملی علوم ورزشی: ورزش، سلامت، جامعه، اردیبهشت ۱۴۰۰، دانشگاه ارومیه

برگزار کننده همایش: دانشگاه ارومیه


تاريخ برگزاری همایش: 30 و 31 اردیبهشت 1400


ارسال چکیده مقالات: 15 اردیبهشت 1400
ارسال اصل مقالات:  20 اردیبهشت 1400
📆 2 فروردین 1400 - ۱۸:۱۳

پنجمین همایش ملی دستاوردهای علمی پژوهشگران، دانش‌آموختگان و دانشجویان فرش ایران، تیر ۱۴۰۰

فراخوان مقاله پنجمین همایش ملی دستاوردهای علمی پژوهشگران، دانش‌آموختگان و دانشجویان فرش ایران، اردیبهشت ۱۴۰۰، انجمن علمی فرش ایران ، دانشگاه شیراز

برگزار کننده همایش: انجمن علمی فرش ایران ، دانشگاه شیراز


تاريخ برگزاری همایش:  16 و 17 تیر 1400


ارسال اصل مقالات:  20 اردیبهشت 1400
📆 24 اسفند 1399 - ۰۱:۰۷

دومین کنفرانس بین المللی بیابان لوت با تاکید بر گردشگری، اردیبهشت ۱۴۰۰

فراخوان مقاله دومین کنفرانس بین المللی بیابان لوت با تاکید بر گردشگری، اردیبهشت ۱۴۰۰، دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دانشگاه سیستان و بلوچستان

برگزار کننده همایش: دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دانشگاه سیستان و بلوچستان


تاريخ برگزاری همایش: 9 و 10 اردیبهشت 1400


ارسال اصل مقالات:  30 فروردین 1400
📆 10 اسفند 1399 - ۱۸:۴۷

یازدهمین کنفرانس فیزیک ذرات و میدان‌ها، اردیبهشت ۱۴۰۰

فراخوان مقاله یازدهمین کنفرانس فیزیک ذرات و میدان‌ها، اردیبهشت ۱۴۰۰، دانشگاه صنعتی شریف ، انجمن فیزیک ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه صنعتی شریف ، انجمن فیزیک ایران


تاريخ برگزاری همایش: 29 و 30 اردیبهشت 1400


ارسال اصل مقالات:  15 اردیبهشت 1400
📆 26 بهمن 1399 - ۱۳:۱۷

بیست و نهمین کنفرانس مهندسی برق ایران، اردیبهشت ۱۴۰۰

فراخوان مقاله بیست و نهمین کنفرانس مهندسی برق ایران، اردیبهشت ۱۴۰۰، دانشگاه صنعتی اميرکبير

برگزار کننده همایش: دانشگاه صنعتی اميرکبير


تاريخ برگزاری همایش: 28 الی 30 اردیبهشت 1400


ارسال اصل مقالات: 1 بهمن 99
📆 19 بهمن 1399 - ۲۰:۰۷