بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های اردیبهشت 1401

همایش ها و کنفرانس های اردیبهشت 1401

پنجمین همایش ملی مراقبت و درمان، اردیبهشت ۱۴۰۱

فراخوان مقاله پنجمین همایش ملی مراقبت و درمان، اردیبهشت ۱۴۰۱، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول


تاريخ برگزاری همایش: 21 و 22 اردیبهشت 1401


ارسال اصل مقالات: 10 اردیبهشت 1401
📆 29 فروردین 1401 - ۱۶:۰۵

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی شبکه های توزیع برق، اردیبهشت ۱۴۰۱

فراخوان مقاله بیست و ششمین کنفرانس بین المللی شبکه های توزیع برق، اردیبهشت ۱۴۰۱، انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران

برگزار کننده همایش: انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران


تاريخ برگزاری همایش: 21 و 22 اردیبهشت 1401


ارسال اصل مقالات:  30 فروردین 1401
📆 24 فروردین 1401 - ۱۸:۲۶

کنفرانس بین‌المللی جبر ناجابجایی و کاربردهای آن، اردیبهشت ۱۴۰۱

فراخوان مقاله کنفرانس بین‌المللی جبر ناجابجایی و کاربردهای آن، اردیبهشت ۱۴۰۱، دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم ریاضی

برگزار کننده همایش: دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم ریاضی


تاريخ برگزاری همایش: 19 لغایت 22 اردیبهشت 1401


ارسال چکیده مقالات: 21 فروردین 1401
📆 15 فروردین 1401 - ۱۳:۲۹

نخستین کنفرانس ملی چالش های محیط زیست: صنعت و معدن سبز، اردیبهشت ۱۴۰۱

فراخوان مقاله نخستین کنفرانس ملی چالش های محیط زیست: صنعت و معدن سبز، اردیبهشت ۱۴۰۱، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس

برگزار کننده همایش: پژوهشکده محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس


تاريخ برگزاری همایش: 28 و 29 اردیبهشت 1401


ارسال اصل مقالات:  17 اردیبهشت 1401
📆 14 فروردین 1401 - ۱۰:۳۹

همایش ملی بازتولید و راهبردهای اسکان اضطراری اسکان موقت و بازسازی پس از سوانح، اردیبهشت ۱۴۰۱

فراخوان مقاله همایش ملی بازتولید و راهبردهای اسکان اضطراری اسکان موقت و بازسازی پس از سوانح، اردیبهشت ۱۴۰۱، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر


تاريخ برگزاری همایش: 22 اردیبهشت 1401


ارسال اصل مقالات: 10 اردیبهشت 1401
📆 21 اسفند 1400 - ۱۱:۱۰

چهارمین کنگره بین المللی انجمن تله مدیسین ایران، با امتیاز بازآموزی، اردیبهشت ۱۴۰۱

فراخوان مقاله چهارمین کنگره بین المللی انجمن تله مدیسین ایران، با امتیاز بازآموزی، اردیبهشت ۱۴۰۱، انجمن تله مدیسین ایران

برگزار کننده همایش: انجمن تله مدیسین ایران


تاريخ برگزاری همایش: 22 و 23 اردیبهشت 1401


ارسال چکیده مقالات: 15 اسفند 1400
📆 19 اسفند 1400 - ۱۲:۳۷

پنجمین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری، اردیبهشت ۱۴۰۱

فراخوان مقاله پنجمین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری، اردیبهشت ۱۴۰۱، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

برگزار کننده همایش: پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری


تاريخ برگزاری همایش: 27 و 28 اردیبهشت 1401


ارسال اصل مقالات:  17 اردیبهشت 1401
📆 11 اسفند 1400 - ۱۲:۱۷

دوازدهمین کنفرانس فیزیک ذرات و میدان‌ها، اردیبهشت ۱۴۰۱

فراخوان مقاله دوازدهمین کنفرانس فیزیک ذرات و میدان‌ها، اردیبهشت ۱۴۰۱، دانشگاه صنعتی شاهرود

برگزار کننده همایش: دانشگاه صنعتی شاهرود


تاريخ برگزاری همایش: 28 و 29 اردیبهشت 1401


ارسال اصل مقالات:  15 اردیبهشت 1401
📆 30 بهمن 1400 - ۱۱:۴۰

هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین‌المللی محاسبات توزیعی و پردازش داده‌های بزرگ، اردیبهشت ۱۴۰۱

فراخوان مقاله هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین‌المللی محاسبات توزیعی و پردازش داده‌های بزرگ، اردیبهشت ۱۴۰۱، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

برگزار کننده همایش: دانشگاه شهید مدنی آذربایجان


تاريخ برگزاری همایش: 21 اردیبهشت 1401


ارسال اصل مقالات:  15 فروردین 1401
📆 25 بهمن 1400 - ۱۲:۰۸

دومین همایش ملی رقابت پذیری و آینده تحولات شهری، آبان ۱۴۰۱

فراخوان مقاله دومین همایش ملی رقابت پذیری و آینده تحولات شهری، اردیبهشت ۱۴۰۱، انجمن جغرافیا و برنامه ریزی شهری ایران

برگزار کننده همایش: انجمن جغرافیا و برنامه ریزی شهری ایران


تاريخ برگزاری همایش:  16 آبان 1401


ارسال اصل مقالات:  10 آبان 1401
📆 24 بهمن 1400 - ۱۲:۳۶