بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های اردیبهشت 1403

همایش ها و کنفرانس های اردیبهشت 1403

همایش بین المللی ایران و ایران شناسی در تاریخ و فرهنگ عربی، اردیبهشت ۱۴۰۳

فراخوان مقاله همایش بین المللی ایران و ایران شناسی در تاریخ و فرهنگ عربی، اردیبهشت ۱۴۰۳، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

برگزار کننده همایش: دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)


تاريخ برگزاری همایش: 19 و 20 اردیبهشت 1403


ارسال چکیده مقالات: 30 دی 1402
ارسال اصل مقالات: 31 فروردین 1403
📆 1 آذر 1402 - ۱۸:۰۹

نهمین کنفرانس بین­ المللی زلزله­ شناسی و مهندسی زلزله، اردیبهشت ۱۴۰۳

فراخوان مقاله نهمین کنفرانس بین­ المللی زلزله­ شناسی و مهندسی زلزله، اردیبهشت ۱۴۰۳، پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله

برگزار کننده همایش: پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله


تاريخ برگزاری همایش: 18 الی 20 اردیبهشت 1403


ارسال اصل مقالات: 30 آذر 1402
📆 22 آبان 1402 - ۲۱:۰۹

سیزدهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، اردیبهشت ۱۴۰۳

فراخوان مقاله سیزدهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، اردیبهشت ۱۴۰۳، مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

برگزار کننده همایش: مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت


تاريخ برگزاری همایش: 26 و 27 اردیبهشت 1403


ارسال اصل مقالات: 30 دی 1402
📆 22 آبان 1402 - ۱۳:۱۳

سی و دومین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران، اردیبهشت ۱۴۰۳

فراخوان مقاله سی و دومین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران، اردیبهشت ۱۴۰۳، انجمن مهندسان مکانیک ایران ، دانشگاه صنعتی اراک

برگزار کننده همایش: انجمن مهندسان مکانیک ایران ، دانشگاه صنعتی اراک


تاريخ برگزاری همایش: 18 الی 20 اردیبهشت 1403


ارسال اصل مقالات: 20 آذر 1402
📆 11 آبان 1402 - ۰۷:۳۱

بیست و هشتمین کنفرانس بین‌المللی شبکه‌های توزیع نیروی برق، اردیبهشت ۱۴۰۳

فراخوان مقاله بیست و هشتمین کنفرانس بین‌المللی شبکه‌های توزیع نیروی برق، اردیبهشت ۱۴۰۳، شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان ، انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران

برگزار کننده همایش: شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان ، انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران


تاريخ برگزاری همایش: 4 تا 6 اردیبهشت 1403


ارسال اصل مقالات: 30 دی 1402
📆 22 مهر 1402 - ۲۱:۰۳

سی و دومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق (ICEE 2024)، اردیبهشت ۱۴۰۳

فراخوان مقاله سی و دومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق (ICEE 2024)، اردیبهشت ۱۴۰۳، انجمن علوم مهندسی برق ایران ، دبیرخانه دائمی کنفرانس مهندسی برق ، دانشگاه شاهد

برگزار کننده همایش: انجمن علوم مهندسی برق ایران ، دبیرخانه دائمی کنفرانس مهندسی برق ، دانشگاه شاهد


تاريخ برگزاری همایش: 25 الی 27 اردیبهشت  1403


ارسال اصل مقالات: 17 آذر 1402
📆 13 مهر 1402 - ۱۶:۳۱

ششمین کنفرانس فیزیک بنیادی ایران، اردیبهشت ۱۴۰۳

فراخوان مقاله ششمین کنفرانس فیزیک بنیادی ایران، اردیبهشت ۱۴۰۳، دانشگاه قم - دانشکده علوم پایه - گروه فیزیک

برگزار کننده همایش: دانشگاه قم - دانشکده علوم پایه - گروه فیزیک


تاريخ برگزاری همایش: 12 و 13 اردیبهشت 1403


ارسال اصل مقالات: 10 اسفند 1402
📆 4 مهر 1402 - ۰۸:۵۸

نخستین همایش ملی برنامه ریزی و توسعه گردشگری با محوریت توسعه و تسهیل زیارت و گردشگری، اردیبهشت ۱۴۰۳

فراخوان مقاله نخستین همایش ملی برنامه ریزی و توسعه گردشگری با محوریت توسعه و تسهیل زیارت و گردشگری، آذر ۱۴۰، دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه جغرافیا

برگزار کننده همایش: دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه جغرافیا


تاريخ برگزاری همایش:  20 اردیبهشت 1403


ارسال اصل مقالات:  30 فروردین 1403
📆 3 مهر 1402 - ۱۲:۳۷

هفدهمین کنفرانس ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام های دانشگاهی، اردیبهشت ۱۴۰۳

فراخوان مقاله هفدهمین کنفرانس ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام های دانشگاهی، اردیبهشت ۱۴۰۳، دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی- بخش علوم تربیتی

برگزار کننده همایش: دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی- بخش علوم تربیتی


تاريخ برگزاری همایش: 5 و 6 اردیبهشت 1403


ارسال چکیده مقالات: 30 آذر 1402
ارسال اصل مقالات: 30 بهمن 1402
📆 1 مهر 1402 - ۱۳:۰۵

همایش ملی فرهنگ، ادبیات و هنر آیینی با تأکید بر گستره چهارمحال و بختیاری، اردیبهشت ۱۴۰۳

فراخوان مقاله همایش ملی فرهنگ، ادبیات و هنر آیینی با تأکید بر گستره چهارمحال و بختیاری، آبان ۱۴۰۲، پژوهشکده بختیاری شناسی دانشگاه شهرکرد

برگزار کننده همایش: پژوهشکده بختیاری شناسی دانشگاه شهرکرد


تاريخ برگزاری همایش:  9 اردیبهشت 1403


ارسال اصل مقالات:  25 فروردین 1403
📆 5 شهریور 1402 - ۱۷:۵۴