بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های اردیبهشت 1403

همایش ها و کنفرانس های اردیبهشت 1403

اولین همایش ملی تربیت تمام ساحتی (معلم و سند تحول بنیادین)، اردیبهشت ۱۴۰۳

فراخوان مقاله اولین همایش ملی تربیت تمام ساحتی (معلم و سند تحول بنیادین)، اردیبهشت ۱۴۰۳، دانشگاه فرهنگیان استان اصفهان ، اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

برگزار کننده همایش: دانشگاه فرهنگیان استان اصفهان ، اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان


تاريخ برگزاری همایش: 20 اردیبهشت 1403


ارسال اصل مقالات: 5 اردیبهشت 1403
📆 1 اسفند 1402 - ۱۰:۱۰

چهارمین همایش ملی فناوری آموزشی: «آموزش هوشمند؛ فرصت‌ها، چالش‌ها و دستاوردها»، اردیبهشت ۱۴۰۳

فراخوان مقاله چهارمین همایش ملی فناوری آموزشی: «آموزش هوشمند؛ فرصت‌ها، چالش‌ها و دستاوردها»، اردیبهشت ۱۴۰۳، دانشگاه بوعلی سینا ، انجمن فناوری آموزشی ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه بوعلی سینا ، انجمن فناوری آموزشی ایران


تاريخ برگزاری همایش: 18 و 19 اردیبهشت 1403


ارسال اصل مقالات: 10 فروردین 1403
📆 28 بهمن 1402 - ۲۰:۳۲

نخستین همایش ملی دو سالانه مطالعات فرش ایران، اردیبهشت ۱۴۰۳

فراخوان مقاله نخستین همایش ملی دو سالانه مطالعات فرش ایران، اردیبهشت ۱۴۰۳، دانشگاه هنر اصفهان - دانشکده صنايع دستی - گروه فرش

برگزار کننده همایش: دانشگاه هنر اصفهان - دانشکده صنايع دستی - گروه فرش


تاريخ برگزاری همایش: 18 و 19 اردیبهشت 1403


ارسال اصل مقالات: 28 اسفند 1402
📆 26 بهمن 1402 - ۱۵:۰۸

دومین همایش ملی جغرافیا و پایداری محیط (منابع و مسائل آب و چشم انداز آن در ایران)، اردیبهشت ۱۴۰۳

فراخوان مقاله دومین همایش ملی جغرافیا و پایداری محیط (منابع و مسائل آب و چشم انداز آن در ایران)، اردیبهشت ۱۴۰۳، دانشگاه رازی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه جغرافیا

برگزار کننده همایش: دانشگاه رازی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه جغرافیا


تاريخ برگزاری همایش: 26 اردیبهشت 1403


ارسال اصل مقالات: 31 فروردین 1403
📆 23 بهمن 1402 - ۰۷:۲۳

اولین کنفرانس ملی حکمرانی، امنیت غذایی و تولید محصول سالم، اردیبهشت ۱۴۰۳

فراخوان مقاله اولین کنفرانس ملی حکمرانی، امنیت غذایی و تولید محصول سالم، اردیبهشت ۱۴۰۳، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه


تاريخ برگزاری همایش: 27 اردیبهشت 1403


ارسال اصل مقالات: 6 اردیبهشت 1403
📆 18 بهمن 1402 - ۱۷:۳۷

دومین همایش ملی خانواده سالم، جامعه سالم، اردیبهشت ۱۴۰۳

فراخوان مقاله دومین همایش ملی خانواده سالم، جامعه سالم، اردیبهشت ۱۴۰۳، دانشگاه آزاد اسلامی قائنات

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی قائنات


تاريخ برگزاری همایش: 28 اردیبهشت 1403


ارسال اصل مقالات: 25 اردیبهشت 1403
📆 16 بهمن 1402 - ۱۵:۳۵

بیست و هشتمین همایش ملی مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی (ژئوماتیک ۱۴۰۳)، اردیبهشت ۱۴۰۳

فراخوان مقاله بیست و هشتمین همایش ملی مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی (ژئوماتیک ۱۴۰۳)، اردیبهشت ۱۴۰۳، انجمن علمی مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک ایران ، سازمان نقشه برداری کشور

برگزار کننده همایش:  انجمن علمی مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک ایران ، سازمان نقشه برداری کشور


تاريخ برگزاری همایش: 9 الی 10 اردیبهشت 1403


ارسال اصل مقالات:  25 بهمن 1402
📆 14 بهمن 1402 - ۱۹:۵۵

ششمین کنگره انجمن تله مدیسین ایران (با امتیاز بازآموزی)، اردیبهشت ۱۴۰۳

فراخوان مقاله ششمین کنگره انجمن تله مدیسین ایران (با امتیاز بازآموزی)، اردیبهشت ۱۴۰۳، انجمن تله مدیسین ایران

برگزار کننده همایش: انجمن تله مدیسین ایران


تاريخ برگزاری همایش: 20 و 21 اردیبهشت 1403


ارسال چکیده مقالات: 29 اسفند 1402
📆 10 بهمن 1402 - ۱۸:۲۴

دومین همایش ملی تجویز و مصرف منطقی دارو (با امتیاز بازآموزی)، اردیبهشت ۱۴۰۳

فراخوان مقاله دومین همایش ملی تجویز و مصرف منطقی دارو (با امتیاز بازآموزی)، اردیبهشت ۱۴۰۳، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، سازمان غذا و دارو

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، سازمان غذا و دارو


تاريخ برگزاری همایش: 20 اردیبهشت 1403


ارسال چکیده مقالات: 20 اسفند 1402
📆 9 بهمن 1402 - ۱۸:۲۸

هشتمین همایش ملی دانشجویی علوم ورزشی، اردیبهشت ۱۴۰۳

فراخوان مقاله هشتمین همایش ملی دانشجویی علوم ورزشی، اردیبهشت ۱۴۰۳، دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده علوم ورزشی و تندرستی

برگزار کننده همایش: دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده علوم ورزشی و تندرستی


تاريخ برگزاری همایش: 19 و 20 اردیبهشت 1403


ارسال چکیده مقالات: 20 اسفند 1402
📆 3 بهمن 1402 - ۱۹:۲۸