بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های اردیبهشت 95

همایش ها و کنفرانس های اردیبهشت 95

همایش سفری از کارمندی به کارآفرینی – از ایده تا عمل، اردیبهشت ۹۵

فراخوان مقاله همایش سفری از کارمندی به کارآفرینی - از ایده تا عمل، اردیبهشت ۹۵، مجموعه فریان آکادمی

برگزار کننده همایش: مجموعه فریان آکادمی


تاريخ برگزاری همایش: 23 اردیبهشت 1395 راس ساعت ۱۵ الی ۱۸ 


📆 14 اردیبهشت 1395 - ۰۰:۲۱

همایش ملی پژوهشهای نوین در علوم ورزشی، اردیبهشت ۹۵

فراخوان مقاله همایش ملی پژوهشهای نوین در علوم ورزشی، اردیبهشت ۹۵، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت


تاريخ برگزاری همایش: 29 اردیبهشت 1395


ارسال اصل مقالات:  19 اردیبهشت 95
📆 13 اردیبهشت 1395 - ۱۱:۰۰

اولین کنفرانس ملی شهر هوشمند، اردیبهشت ۹۵


برگزار کننده همایش: پردیس فارابی دانشگاه تهران ، شرکت مشاوران شهر هوشمند


تاريخ برگزاری همایش: 29 اردیبهشت 1395


ارسال اصل مقالات:  21 اردیبهشت 95
📆 9 اردیبهشت 1395 - ۱۳:۳۴

اولین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی، اردیبهشت ۹۵

فراخوان مقاله اولین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی، اردیبهشت ۹۵، انجمن علمی مدیریت صنعتی ایران

برگزار کننده همایش: انجمن علمی مدیریت صنعتی ایران


تاريخ برگزاری همایش: 25 و 26 اردیبهشت 1395


ارسال اصل مقالات:  17 اردیبهشت 95
📆 7 اردیبهشت 1395 - ۱۰:۰۴

همایش ملی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی و اقتصاد در پسا برجام، اردیبهشت ۹۵

فراخوان مقاله همایش ملی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی و اقتصاد در پسا برجام، اردیبهشت ۹۵، انجمن علمي حسابداری دانشگاه فردوسی مشهد

برگزار کننده همایش: انجمن علمي حسابداری دانشگاه فردوسی مشهد


تاريخ برگزاری همایش: 29 و 30 اردیبهشت 1395


📆 5 اردیبهشت 1395 - ۱۰:۳۹

چهارمین همایش ملی کارآفرینی و رشد اقتصادی دانشگاه مازندران، اردیبهشت ۹۵

فراخوان مقاله چهارمین همایش ملی کارآفرینی و رشد اقتصادی دانشگاه مازندران، اردیبهشت ۹۵، دانشگاه مازندران ، شرکت دانش بنیان آتیه سازان برگ خزر

برگزار کننده همایش: دانشگاه مازندران ، شرکت دانش بنیان آتیه سازان برگ خزر


تاريخ برگزاری همایش: 29 اردیبهشت 1395


ارسال اصل مقالات: 18 اردیبهشت 95
📆 3 اردیبهشت 1395 - ۰۹:۵۹

هفتمین همایش سراسری اختلالات خواب ( با امتیاز بازآموزی )، اردیبهشت ۹۵

فراخوان مقاله هفتمین همایش سراسری اختلالات خواب ( با امتیاز بازآموزی )، اردیبهشت ۹۵، انجمن علمی پزشکی ایران

برگزار کننده همایش: انجمن علمی پزشکی ایران


تاريخ برگزاری همایش: 8 الی 10 اردیبهشت 1395


📆 29 فروردین 1395 - ۰۰:۲۲

سومین کنفرانس بین المللی اقتصاد سبز، اردیبهشت ۹۵

فراخوان مقاله سومین کنفرانس بین المللی اقتصاد سبز، اردیبهشت ۹۵، شرکت پژوهشی صنعتی طرود شمال

برگزار کننده همایش: شرکت پژوهشی صنعتی طرود شمال


تاريخ برگزاری همایش: 17 اردیبهشت 1395


ارسال اصل مقالات: 4 اردیبهشت 95
📆 21 فروردین 1395 - ۱۷:۲۴

هشتمین همایش کاربران چشمه نور ایران، اردیبهشت ۹۵

فراخوان مقاله هشتمین همایش کاربران چشمه نور ایران، اردیبهشت ۹۵، چشمه نور ایران

برگزار کننده همایش: چشمه نور ایران


تاريخ برگزاری همایش: 8 و 9 اردیبهشت 1395


ارسال چکیده مقالات: 31 فروردین 95
📆 21 فروردین 1395 - ۱۲:۱۰

همایش ملی کشاورزی ارگانیک، امنیت غذایی و تولید فراورده های غذایی سالم و فراسودمند، اردیبهشت ۹۵

فراخوان مقاله همایش ملی کشاورزی ارگانیک، امنیت غذایی و تولید فراورده های غذایی سالم و فراسودمند، اردیبهشت ۹۵، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین - پیشوا

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین - پیشوا


تاريخ برگزاری همایش: 29 اردیبهشت 1395


ارسال اصل مقالات:  10 اردیبهشت 95
📆 21 فروردین 1395 - ۱۱:۵۲