بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های اردیبهشت 96

همایش ها و کنفرانس های اردیبهشت 96

چهارمین کنفرانس بین المللی اقتصاد سبز، اردیبهشت ۹۶

فراخوان مقاله چهارمین کنفرانس بین المللی اقتصاد سبز، اردیبهشت ۹۶، شرکت پژوهشی صنعتی طرود شمال و دانشگاه بوعلی سینا، پژوهشکده محیط زیست، دانشگاه جامع علمی کاربردی و ...

برگزار کننده همایش: شرکت پژوهشی صنعتی طرود شمال و دانشگاه بوعلی سینا، پژوهشکده محیط زیست، دانشگاه جامع علمی کاربردی و ...


تاريخ برگزاری همایش: 22 اردیبهشت 1396


ارسال اصل مقالات:  10 اردیبهشت 96
📆 20 فروردین 1396 - ۱۳:۳۳

همایش ملی مدیریت در عصر دیجیتال، اردیبهشت ۹۶

فراخوان مقاله همایش ملی مدیریت در عصر دیجیتال، اردیبهشت ۹۶، ⁣موسسه‌ی معنا

برگزار کننده همایش: ⁣موسسه‌ی معنا


تاريخ برگزاری همایش: 3 اردیبهشت 1396


📆 17 فروردین 1396 - ۱۴:۱۷

اولین کنگره انجمن تله مدیسین ایران ( با امتیاز بازآموزی )، اردیبهشت ۹۶

فراخوان مقاله اولین کنگره انجمن تله مدیسین ایران ( با امتیاز بازآموزی )، اردیبهشت ۹۶، انجمن تله مدیسین ایران

برگزار کننده همایش: انجمن تله مدیسین ایران


تاريخ برگزاری همایش: 21 و 22 اردیبهشت 1396


ارسال چکیده مقالات: 30 فروردین 96
📆 14 فروردین 1396 - ۱۳:۵۹

دومین کنفرانس ملی معماری و انرژی، اردیبهشت ۹۶

فراخوان مقاله دومین کنفرانس ملی معماری و انرژی، اردیبهشت ۹۶، مرکز تحقیقات معماری و انرژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان

برگزار کننده همایش: مرکز تحقیقات معماری و انرژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان


تاريخ برگزاری همایش: 6 و 7 اردیبهشت 1396


ارسال اصل مقالات:  4 اردیبیهشت 94
📆 14 فروردین 1396 - ۱۳:۴۷

هفتمین کنگره ویروس شناسی ایران ( با امتیاز بازآموزی )، اردیبهشت ۹۶

فراخوان مقاله هفتمین کنگره ویروس شناسی ایران ( با امتیاز بازآموزی )، اردیبهشت ۹۶، انجمن ویروس شناسی ایران

برگزار کننده همایش: انجمن ویروس شناسی ایران


تاريخ برگزاری همایش: 20 و 21 اردیبهشت 1396


ارسال اصل مقالات:  25 فروردین 96
📆 10 فروردین 1396 - ۲۱:۴۱

دومین کنفرانس ملی الگوریتم های فرا ابتکاری و کاربردهای آن در علوم و مهندسی، اردیبهشت ۹۶

فراخوان مقاله دومین کنفرانس ملی الگوریتم های فرا ابتکاری و کاربردهای آن در علوم و مهندسی، اردیبهشت ۹۶، دانشگاه پيام نور نجف آباد

برگزار کننده همایش: دانشگاه پيام نور نجف آباد


تاريخ برگزاری همایش: 21 و 22 اردیبهشت 1396


ارسال اصل مقالات:   دور دوم 7 اردیبهشت 96
📆 10 فروردین 1396 - ۲۰:۰۸

چهارمین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی “پایداری و تاب آوری، از آرمان تا واقعیت”، اردیبهشت ۹۶

فراخوان مقاله چهارمین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی پایداری و تاب آوری، از آرمان تا واقعیت، اردیبهشت ۹۶، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی قزوین


تاريخ برگزاری همایش: 30 اردیبهشت 1396


ارسال اصل مقالات: 15 فروردین 96
📆 10 فروردین 1396 - ۱۹:۰۴

همایش ملی تقریب مذاهب و وحدت اسلامی، اردیبهشت ۹۶

فراخوان مقاله همایش ملی تقریب مذاهب و وحدت اسلامی، اردیبهشت ۹۶، دانشگاه پیام نور مهاباد

برگزار کننده همایش: دانشگاه پیام نور مهاباد


تاريخ برگزاری همایش: 12 اردیبهشت 1396


ارسال اصل مقالات:  8 اردیبهشت 96
📆 8 فروردین 1396 - ۱۳:۴۰

دومین همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی، اردیبهشت ۹۶

فراخوان مقاله دومین همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی، اردیبهشت ۹۶، دانشگاه محقق اردبیلی

برگزار کننده همایش: دانشگاه محقق اردبیلی


تاريخ برگزاری همایش: 15 اردیبهشت 1396


ارسال چکیده مقالات: 6 اردیبهشت 96
📆 29 اسفند 1395 - ۰۰:۳۱

چهارمین همایش ملی دستاوردهای جدید در علوم ورزشی، اردیبهشت ۹۶

فراخوان مقاله چهارمین همایش ملی دستاوردهای جدید در علوم ورزشی، اردیبهشت ۹۶، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان


تاريخ برگزاری همایش: 13 اردیبهشت 1396


ارسال اصل مقالات:  30 فروردین 96
📆 28 اسفند 1395 - ۱۴:۴۱