بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های اردیبهشت 96 (برگه 5)

همایش ها و کنفرانس های اردیبهشت 96

نهمین همایش ملی آموزش، اردیبهشت ۹۶

فراخوان مقاله نهمین همایش ملی آموزش، اردیبهشت ۹۶، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

برگزار کننده همایش: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی


تاريخ برگزاری همایش: 13 و 14 اردیبهشت 1396


ارسال اصل مقالات:  10 اسفند 95
📆 2 دی 1395 - ۱۵:۱۶

دهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران، اردیبهشت ۹۶

فراخوان مقاله دهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران، اردیبهشت ۹۶، دانشگاه مازندران

برگزار کننده همایش: دانشگاه مازندران


تاريخ برگزاری همایش: 13 الی 15 اردیبهشت 1396


ارسال اصل مقالات:  20 اسفند 95
📆 30 آذر 1395 - ۲۳:۲۵

دهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار، اردیبهشت ۹۶

فراخوان مقاله دهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار، اردیبهشت ۹۶، دانشگاه علوم پزشکی گیلان ، انجمن علمی بهداشت کار ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی گیلان ، انجمن علمی بهداشت کار ایران


تاريخ برگزاری همایش: 12 الی 14 اردیبهشت 1396


ارسال چکیده مقالات: 15 بهمن 95
📆 28 آذر 1395 - ۱۴:۳۶

چهارمین همایش بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی، اردیبهشت ۹۶

فراخوان مقاله چهارمین همایش بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی، اردیبهشت ۹۶، مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی پتروگس

برگزار کننده همایش: مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی پتروگس


تاريخ برگزاری همایش: 18 و 19 اردیبهشت 1396


ارسال اصل مقالات:  14 اردیبهشت 96
📆 24 آذر 1395 - ۲۳:۱۰

دوازدهمین همایش علوم و فنون دریایی، اردیبهشت ۹۶

فراخوان مقاله دوازدهمین همایش علوم و فنون دریایی، اسفند ۹۵، انجمن علوم و فنون دریایی ایران ، موسسه آموزش عالی خاوران ، انجمن سنجش از دور ایران

برگزار کننده همایش: انجمن علوم و فنون دریایی ایران ، موسسه آموزش عالی خاوران ، انجمن سنجش از دور ایران


تاريخ برگزاری همایش:  21 اردیبهشت 1396


ارسال اصل مقالات:  5 اردیبهشت 96
📆 22 آذر 1395 - ۱۲:۳۶

اولین کنفرانس بین المللی فرهنگ و آسیب شناسی روانی و تربیت ( با امتیاز بازآموزی )، اردیبهشت ۹۶

فراخوان مقاله اولین کنفرانس بین المللی فرهنگ و آسیب شناسی روانی و تربیت ( با امتیاز بازآموزی )، اردیبهشت ۹۶، دانشگاه الزهرا

برگزار کننده همایش: دانشگاه الزهرا


تاريخ برگزاری همایش: 13 و 14 اردیبهشت 1396


ارسال چکیده مقالات: 15 بهمن 95
ارسال اصل مقالات:  27 فروردین 96
📆 16 آذر 1395 - ۰۰:۰۱

اولین کنفرانس ملی فرآیندهای گاز و پتروشیمی، اردیبهشت ۹۶

فراخوان مقاله اولین کنفرانس ملی فرآیندهای گاز و پتروشیمی، اردیبهشت ۹۶، دانشگاه بجنورد ، انجمن مهندسی شیمی

برگزار کننده همایش: دانشگاه بجنورد ، انجمن مهندسی شیمی


تاريخ برگزاری همایش: 13 و 14 اردیبهشت 1396


ارسال اصل مقالات:  27 فروردین 96
📆 14 آذر 1395 - ۲۳:۵۰

نخستین کنگره ملی دانشجویی پژوهش های نوین در روانشناسی شناختی، اردیبهشت ۹۶

فراخوان مقاله نخستین کنگره ملی دانشجویی پژوهش های نوین در روانشناسی شناختی، فروردین ۹۶، دانشگاه گیلان

برگزار کننده همایش: دانشگاه گیلان


تاريخ برگزاری همایش:  19 و 20 اردیبهشت 1396


ارسال چکیده مقالات: 14 فروردین 96
ارسال اصل مقالات:  30 فروردین 96
📆 12 آذر 1395 - ۲۳:۱۰

هفتمین سمینار آمار واحتمال فازی، اردیبهشت ۹۶

فراخوان مقاله هفتمین سمینار آمار واحتمال فازی، اردیبهشت ۹۶، دانشگاه بیرجند

برگزار کننده همایش: دانشگاه بیرجند


تاريخ برگزاری همایش: 13 و 14 اردیبهشت 1396


ارسال اصل مقالات:  15 فروردین 96
📆 10 آذر 1395 - ۱۵:۱۸

چهارمین همایش ملی معادن روباز، اردیبهشت ۹۶

فراخوان مقاله چهارمین همایش ملی معادن روباز، اردیبهشت ۹۶، دانشگاه شهید باهنر کرمان ، انجمن مهندسی معدن ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه شهید باهنر کرمان ، انجمن مهندسی معدن ایران


تاريخ برگزاری همایش: 24 الی 27 اردیبهشت 1396


ارسال اصل مقالات:  31 فروردین 96
📆 10 آذر 1395 - ۰۰:۰۴