بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های اردیبهشت 98

همایش ها و کنفرانس های اردیبهشت 98

سومین همایش ملی جامعه و تعلیم و تربیت، اردیبهشت ۹۸

فراخوان مقاله سومین همایش ملی جامعه و تعلیم و تربیت، اردیبهشت ۹۸، دانشگاه خوارزمی - موسسه تحقیقات تربیتی، روانشناختی و اجتماعی

برگزار کننده همایش: دانشگاه خوارزمی - موسسه تحقیقات تربیتی، روانشناختی و اجتماعی


تاريخ برگزاری همایش: 10 اردیبهشت 1398


ارسال چکیده مقالات: 15 اسفند 97
ارسال اصل مقالات: 20 فروردین 98
📆 7 فروردین 1398 - ۱۳:۲۸

چهارمین همایش ژئوفیزیک اکتشافی نفت، اردیبهشت ۹۸

فراخوان مقاله چهارمین همایش ژئوفیزیک اکتشافی نفت، اردیبهشت ۹۸، انجمن ژئوفیزیک ایران

برگزار کننده همایش: انجمن ژئوفیزیک ایران


تاريخ برگزاری همایش: 11 اردیبهشت 1398


ارسال اصل مقالات: 25 فروردین 98
📆 24 اسفند 1397 - ۱۲:۳۳

همایش ملی کارآفرینی در بستر فناوری اطلاعات، اردیبهشت ۹۸

فراخوان مقاله همایش ملی کارآفرینی در بستر فناوری اطلاعات، اردیبهشت ۹۸، دانشگاه مازندران

برگزار کننده همایش: دانشگاه مازندران


تاريخ برگزاری همایش: 8 اردیبهشت 1398


ارسال اصل مقالات:  2 اردیبهشت 98
📆 12 اسفند 1397 - ۱۲:۱۲

دوازدهمین کنگره سالیانه کولورکتال ( با امتیاز بازآموزی )، اردیبهشت ۹۸

فراخوان مقاله دوازدهمین کنگره سالیانه کولورکتال ( با امتیاز بازآموزی )، اردیبهشت ۹۸، دانشگاه علوم پزشکی شیراز

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی شیراز


تاريخ برگزاری همایش: 5 و 6 اردیبهشت 1398


📆 10 اسفند 1397 - ۲۰:۱۹

چهاردهمین همایش ملی جراحی، بیهوشی و تصویربرداری تشخیصی دامپزشکی و اولین کنفرانس ملی لنگش و آسایش گاو شیری، اردیبهشت ۹۸

فراخوان مقاله چهاردهمین همایش ملی جراحی، بیهوشی و تصویربرداری تشخیصی دامپزشکی و اولین کنفرانس ملی لنگش و آسایش گاو شیری، اردیبهشت ۹۸، دانشگاه شهرکرد

برگزار کننده همایش: دانشگاه شهرکرد


تاريخ برگزاری همایش: 10 الی 12 اردیبهشت 1398


ارسال چکیده مقالات: 20 اسفند 97
📆 28 بهمن 1397 - ۱۷:۵۷

یازدهمین کنگره قلب خاورمیانه و چهارمین همایش مداخلات پیچیده قلبی، اردیبهشت ۹۸

فراخوان مقاله یازدهمین کنگره قلب خاورمیانه و چهارمین همایش مداخلات پیچید قلبی، اردیبهشت ۹۸، مرکز تحقیقات قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی شیراز

برگزار کننده همایش: مرکز تحقیقات قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی شیراز


تاريخ برگزاری همایش: 4 الی 6 اردیبهشت 1398


ارسال چکیده مقالات: 20 اسفند 97
📆 28 بهمن 1397 - ۱۶:۴۵

دومین کنفرانس ملی پدافند سایبری، اردیبهشت ۹۸

فراخوان مقاله دومین کنفرانس ملی پدافند سایبری، آذر ۹۷، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه


تاريخ برگزاری همایش: 5 اردیبهشت 1398


ارسال اصل مقالات:  20 فروردین 98
📆 28 بهمن 1397 - ۱۳:۳۸

سی و هشتمین گردهمایی ملی علوم زمین، اردیبهشت ۹۸

فراخوان مقاله سی و هشتمین گردهمایی ملی علوم زمین، اردیبهشت ۹۸، پژوهشکده علوم زمین

برگزار کننده همایش: پژوهشکده علوم زمین


تاريخ برگزاری همایش: 10 و 11 اردیبهشت 1398


ارسال اصل مقالات: 5 اسفند 97
📆 26 بهمن 1397 - ۱۶:۲۶

نهمین همایش ملی- دانشجویی اقتصاد در ایران، اردیبهشت ۹۸

فراخوان مقاله نهمین همایش ملی- دانشجویی اقتصاد در ایران، اردیبهشت ۹۸، دانشگاه مازندران

برگزار کننده همایش: دانشگاه مازندران


تاريخ برگزاری همایش: 10 اردیبهشت 1398


ارسال اصل مقالات:  30 فروردین 98
📆 21 بهمن 1397 - ۱۲:۴۸

نهمین کنفرانس ملی نیروگاه های برق، اردیبهشت ۹۸


برگزار کننده همایش: شرکت مدیریت تولید برق دماوند


تاريخ برگزاری همایش: 10 و 11 اردیبهشت 1398


📆 18 بهمن 1397 - ۲۳:۳۲