بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های اردیبهشت 99

همایش ها و کنفرانس های اردیبهشت 99

ششمین کنگره منطقه ای انجمن های ارتوپدی شاخه های جنوب و مرکز کشور ( با امتیاز بازآموزی )، اردیبهشت ۹۹

فراخوان مقاله ششمین کنگره منطقه ای انجمن های ارتوپدی شاخه های جنوب و مرکز کشور ( با امتیاز بازآموزی )، اردیبهشت ۹۹، انجمن ارتوپدی ایران شاخه فارس

برگزار کننده همایش: انجمن ارتوپدی ایران شاخه فارس


تاريخ برگزاری همایش: 3 الی 5 اردیبهشت 1399


📆 10 اسفند 1398 - ۱۰:۴۶

بیست و ششمین سمینار سالیانه فارابی ( با امتیاز بازآموزی )

فراخوان مقاله بیست و ششمین سمینار سالیانه فارابی ( با امتیاز بازآموزی )، اردیبهشت ۹۹، دانشگاه علوم پزشکی تهران

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی تهران


تاريخ برگزاری همایش:   برگزاری سمینار به تعويق افتاده است. تاریخ برگزاری متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد. 


📆 26 بهمن 1398 - ۱۹:۳۶

سومین همایش ملی آسیب شناسی آموزش: افق های نوین در آموزش زبان، اردیبهشت ۹۹

فراخوان مقاله سومین همایش ملی آسیب شناسی آموزش: افق های نوین در آموزش زبان، اردیبهشت ۹۹، دانشگاه حکيم سبزواری

برگزار کننده همایش: دانشگاه حکيم سبزواری


تاريخ برگزاری همایش: 4 و 5 اردیبهشت 1399


ارسال چکیده مقالات: 10 اسفند 98
ارسال اصل مقالات: 10 اسفند 98
📆 19 بهمن 1398 - ۱۶:۳۴

اولین کنفرانس مدیریت کسب و کار در کشورهای حوزه دریای خزر (چالش ها و راه کارهای بازاریابی بین الملل و صادرات)

فراخوان مقاله اولین کنفرانس مدیریت کسب و کار در کشورهای حوزه دریای خزر (چالش ها و راه کارهای بازاریابی بین الملل و صادرات)، اردیبهشت ۹۹، دانشگاه مازندران

برگزار کننده همایش: دانشگاه مازندران


تاريخ برگزاری همایش:   متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد. 


ارسال اصل مقالات:   متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد. 
📆 14 بهمن 1398 - ۱۱:۲۶

بیست و هشتمین کنگره انجمن جراحان کودکان ایران، اردیبهشت ۹۹

فراخوان مقاله بیست و هشتمین کنگره انجمن جراحان کودکان ایران، اردیبهشت ۹۹، انجمن جراحان کودکان ایران ، مرکز تحقیقات جراحی کودکان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

برگزار کننده همایش: انجمن جراحان کودکان ایران ، مرکز تحقیقات جراحی کودکان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی


تاريخ برگزاری همایش: 1 الی 4 اردیبهشت 1399


ارسال چکیده مقالات: 30 دی 98
📆 22 دی 1398 - ۱۸:۵۵

دومین همایش ملی آموزش تاریخ

فراخوان مقاله دومین همایش ملی آموزش تاریخ، اسفند ۹۸، دانشگاه فرهنگیان استان لرستان

برگزار کننده همایش: دانشگاه فرهنگیان استان لرستان


تاريخ برگزاری همایش:   برگزاری کنفرانس به تعويق افتاده است. تاریخ برگزاری متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد. 


ارسال اصل مقالات:  30 خرداد 99
📆 14 دی 1398 - ۱۲:۰۸

همایش ملی پژوهش های دانش بنیان در صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی، خرداد ۹۹

فراخوان مقاله همایش ملی پژوهش های دانش بنیان در صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی، اردیبهشت ۹۹، دانشگاه صنعت نفت

برگزار کننده همایش: دانشگاه صنعت نفت


تاريخ برگزاری همایش:  23 خرداد 1399


ارسال اصل مقالات:  4 فروردین 99
📆 11 دی 1398 - ۱۷:۰۸

اولین همایش ملی تامین مالی: بستری برای رونق تولید، اسفند ۹۹

فراخوان مقاله اولین همایش ملی تامین مالی: بستری برای رونق تولید، اسفند ۹۸، دانشگاه شهید باهنر کرمان

برگزار کننده همایش: دانشگاه شهید باهنر کرمان


تاريخ برگزاری همایش:  29 اسفند 1399


ارسال چکیده مقالات: 20 اسفند 98
ارسال اصل مقالات:  22 فروردین 99
📆 4 دی 1398 - ۱۸:۴۰

اولین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران ( با امتیاز بازآموزی)، تیر ۱۴۰۰

فراخوان مقاله اولین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران ( با امتیاز بازآموزی )، اردیبهشت ۹۹، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی


تاريخ برگزاری همایش:   تیر 1400


ارسال چکیده مقالات: 30 خرداد 1400
📆 24 آذر 1398 - ۱۲:۱۵

اولین همایش ملی اقتصاد کشاورزی و تجارت در غرب کشور، اردیبهشت ۹۹

فراخوان مقاله اولین همایش ملی اقتصاد کشاورزی، اسفند ۹۸، دانشگاه کردستان ، انجمن اقتصاد کشاورزی ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه کردستان ، انجمن اقتصاد کشاورزی ایران


تاريخ برگزاری همایش:  1 و 2 اردیبهشت 1399


ارسال اصل مقالات:  20 فروردین 99
📆 22 آذر 1398 - ۲۳:۳۷