بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های اسفند 1402

همایش ها و کنفرانس های اسفند 1402

ششمین همایش ملی و کارگاه های تخصصی علوم و فناوری نانو، اسفند ۱۴۰۲

فراخوان مقاله ششمین همایش ملی و کارگاه های تخصصی علوم و فناوری نانو، اسفند ۱۴۰۲، انجمن نانوفناوری ایران ، دانشگاه خلیج فارس

برگزار کننده همایش: انجمن نانوفناوری ایران ، دانشگاه خلیج فارس


تاريخ برگزاری همایش: 2 و 3 اسفند 1402


ارسال اصل مقالات: 15 دی 1402
📆 8 آذر 1402 - ۱۸:۲۰

نخستین همایش بین المللی تعلیم و تربیت دانش آموزان با نیاز ویژه با تاکید بر برنامه درسی، اسفند ۱۴۰۲

فراخوان مقاله نخستین همایش بین المللی تعلیم و تربیت دانش آموزان با نیاز ویژه با تاکید بر برنامه درسی، اسفند ۱۴۰۲، پژوهشگاه مطالعات اموزش و پرورش

برگزار کننده همایش: پژوهشگاه مطالعات اموزش و پرورش


تاريخ برگزاری همایش: 1 اسفند 1402


ارسال اصل مقالات: 20 دی 1402
📆 5 آذر 1402 - ۲۱:۱۱

دهمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران، اسفند ۱۴۰۲

فراخوان مقاله دهمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران، اسفند ۱۴۰۲، دانشکده‌های مهندسی هوافضا و مکانیک دانشگاه تهران

برگزار کننده همایش: دانشکده‌های مهندسی هوافضا و مکانیک دانشگاه تهران


تاريخ برگزاری همایش: 1 الی 3 اسفند 1402


ارسال اصل مقالات: 15 آذر 1402
📆 30 آبان 1402 - ۰۷:۳۳

ششمین کنفرانس بین‌المللی جوشکاری و آزمایش‌های غیرمخرب، بیست و چهارمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی، سیزدهمین کنفرانس ملی آزمایش‌های غیـرمخرب و دومین کنفرانس ملی ساخت افزایشی، اسفند ۱۴۰۲

فراخوان مقاله ششمین کنفرانس بین‌المللی جوشکاری و آزمایش‌های غیرمخرب، بیست و چهارمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی، سیزدهمین کنفرانس ملی آزمایش‌های غیـرمخرب و دومین کنفرانس ملی ساخت افزایشی، اسفند ۱۴۰۲، انجمن جوشـــکاری و آزمايشـــــهای غيرمخرب ايران ، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

برگزار کننده همایش: انجمن جوشـــکاری و آزمايشـــــهای غيرمخرب ايران ، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان


تاريخ برگزاری همایش: 2 و 3 اسفند 1402


ارسال اصل مقالات: 22 دی 1402
📆 21 آبان 1402 - ۱۳:۰۱

دوازدهمین کنفرانس مهندسی معدن ایران، اسفند ۱۴۰۲

فراخوان مقاله دوازدهمین کنفرانس مهندسی معدن ایران، اسفند ۱۴۰۲، دانشگاه كاشان ، انجمن مهندسی معدن ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه كاشان ، انجمن مهندسی معدن ایران


تاريخ برگزاری همایش: 1 و 2 اسفند 1402


ارسال اصل مقالات: 20 آذر 1402
📆 13 آبان 1402 - ۱۴:۱۲

دوازدهمین همایش ملی بیوانفورماتیک ایران، اسفند ۱۴۰۲

فراخوان مقاله دوازدهمین همایش ملی بیوانفورماتیک ایران، اسفند ۱۴۰۲، دانشگاه علم و فناوری مازندران

برگزار کننده همایش: دانشگاه علم و فناوری مازندران


تاريخ برگزاری همایش: 9 و 10 اسفند 1402


ارسال چکیده مقالات: 15 دی 1402
📆 10 آبان 1402 - ۱۹:۲۰

یازدهمین کنفرانس انرژی‌های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران، اسفند ۱۴۰۲

فراخوان مقاله یازدهمین کنفرانس انرژی‌های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران، اسفند ۱۴۰۲، دانشگاه یزد

برگزار کننده همایش: دانشگاه یزد


تاريخ برگزاری همایش: 16 و 17 اسفند 1402


ارسال اصل مقالات: 15 دی 1402
📆 3 آبان 1402 - ۱۶:۱۵

سیزدهمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین‌المللی بینایی ماشین و پردازش تصویر ایران، اسفند ۱۴۰۲

فراخوان مقاله سیزدهمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین‌المللی بینایی ماشین و پردازش تصویر ایران، اسفند ۱۴۰۲، دانشگاه خوارزمی ، انجمن بینایی ماشین و پردازش تصویر ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه خوارزمی ، انجمن بینایی ماشین و پردازش تصویر ایران


تاريخ برگزاری همایش: 16 و 17 اسفند 1402


ارسال اصل مقالات: 15 دی 1402
📆 2 آبان 1402 - ۱۴:۳۰

هفدهمین کنفرانس تخصصی پایش وضعیت و عیب یابی، اسفند ۱۴۰۲

فراخوان مقاله هفدهمین کنفرانس تخصصی پایش وضعیت و عیب یابی، اسفند ۱۴۰۲، مرکز پایش وضعیت دانشگاه صنعتی شریف

برگزار کننده همایش: مرکز پایش وضعیت دانشگاه صنعتی شریف


تاريخ برگزاری همایش: 1 و 2 اسفند 1402


ارسال اصل مقالات: 2 دی 1402
📆 30 مهر 1402 - ۱۸:۵۵

اولین همایش ملی تاثیر متقابل حقوق بین الملل و حقوق داخلی در توسعه قوانین، اسفند ۱۴۰۲

فراخوان مقاله اولین همایش ملی تاثیر متقابل حقوق بین الملل و حقوق داخلی در توسعه قوانین، اسفند ۱۴۰۲، دانشگاه آزاد اسلامی گرگان

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی گرگان


تاريخ برگزاری همایش: 2 اسفند 1402


ارسال اصل مقالات: 30 آذر 1402
📆 29 مهر 1402 - ۲۲:۴۹