بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های اسفند 94

همایش ها و کنفرانس های اسفند 94

همایش آشنایی با نوروساینس، اسفند ۹۴

فراخوان مقاله همایش آشنایی با نوروساینس، اسفند ۹۴، دانشگاه تهران

برگزار کننده همایش: دانشگاه تهران


تاريخ برگزاری همایش: 19 اسفند 1394


📆 13 اسفند 1394 - ۱۲:۱۰

سومین همایش ملی الگوی معماری و شهرسازی اسلامی در افق ۱۴۰۴، اسفند ۹۴

فراخوان مقاله سومین همایش ملی الگوی معماری و شهرسازی اسلامی در افق ۱۴۰۴، اسفند ۹۴، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نطنز

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد نطنز


تاريخ برگزاری همایش: 6 اسفند 1394


ارسال اصل مقالات:  30 بهمن 94
📆 20 بهمن 1394 - ۱۴:۴۴

نخستین سمینار سراسری مشاوره؛ پیشگیری، رشد و درمان، اسفند ۹۴

فراخوان مقاله نخستین سمینار سراسری مشاوره؛ پیشگیری، رشد و درمان، اسفند ۹۴، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه


تاريخ برگزاری همایش: 20 اسفند 1394


ارسال چکیده مقالات: 1 اسفند 94
📆 13 بهمن 1394 - ۱۵:۰۸

همایش ملی سیمای مدیریت آموزشی در عصر تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات، اسفند ۹۴

فراخوان مقاله همایش ملی سیمای مدیریت آموزشی در عصر تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات، اسفند ۹۴، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه


تاريخ برگزاری همایش: 17 اسفند 1394


ارسال اصل مقالات:  10 اسفند 94
📆 6 بهمن 1394 - ۱۳:۰۵

سومین همایش ملی پژوهشهای کاربردی در صنعت دام، طیور و آبزیان، اسفند ۹۴

فراخوان مقاله سومین همایش ملی پژوهش­­های کاربردی در صنعت دام، طیور و آبزیان، اسفند ۹۴، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر


تاريخ برگزاری همایش: 13 اسفند 1394


ارسال اصل مقالات:  15 بهمن 94
📆 6 بهمن 1394 - ۱۲:۰۰

نهمین همایش ملی تخصصی آمار، اسفند ۹۴

فراخوان مقاله نهمین همایش ملی تخصصی آمار، اسفند ۹۴، دانشگاه پيام نور مركز اروميه

برگزار کننده همایش: دانشگاه پيام نور مركز اروميه


تاريخ برگزاری همایش: 20 و 21 اسفند 1394


ارسال اصل مقالات:  5 اسفند 94
📆 6 بهمن 1394 - ۱۱:۲۵

همایش ملی کاربرد سیستم های هوشمند در مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات، اسفند ۹۴

فراخوان مقاله همایش ملی کاربرد سیستم های هوشمند در مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات، اسفند ۹۴، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر


تاريخ برگزاری همایش:  18 اسفند 1394


ارسال اصل مقالات:  5 اسفند 94
📆 6 بهمن 1394 - ۰۸:۵۹

اولین همایش ملی نقش مواد معدنی و ویتامین ها در تغذیه و سلامت انسان، دام، طیور و آبزیان، اسفند ۹۴

فراخوان مقاله اولین همایش ملی نقش مواد معدنی و ویتامین ها در تغذیه و سلامت انسان، دام، طیور و آبزیان، اسفند ۹۴، دانشگاه جیرفت ، دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

برگزار کننده همایش: دانشگاه جیرفت ، دانشگاه علوم پزشکی جیرفت


تاريخ برگزاری همایش: 18 اسفند 1394


ارسال چکیده مقالات: 1 اسفند 94
ارسال اصل مقالات:  1 اسفند 94
📆 28 دی 1394 - ۱۲:۰۶

همایش ملی فقه پویا؛ رویکرد نوین در مسئولیّت مدنی، اسفند ۹۴

فراخوان مقاله همایش ملی فقه پویا؛ رویکرد نوین در مسئولیّت مدنی، اسفند ۹۴، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد


تاريخ برگزاری همایش: 15 اسفند 1394


ارسال اصل مقالات:  25 بهمن 94
📆 20 دی 1394 - ۱۱:۳۸

دومین کنفرانس مهندسی مخابرات ایران، اسفند ۹۴

فراخوان مقاله دومین کنفرانس مهندسی مخابرات ایران، اسفند ۹۴، دانشگاه صنعتی شیراز

برگزار کننده همایش: دانشگاه صنعتی شیراز


تاريخ برگزاری همایش: 9 و 10 اسفند 1394


ارسال اصل مقالات: 10 بهمن 94
📆 20 دی 1394 - ۱۱:۰۱