بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های اسفند 96

همایش ها و کنفرانس های اسفند 96

همایش کشوری دانش آموزش محتوای جغرافیا، اسفند ۹۶

فراخوان مقاله همایش کشوری دانش آموزش محتوای جغرافیا، اسفند ۹۶، دانشگاه فرهنگیان استان البرز

برگزار کننده همایش: دانشگاه فرهنگیان استان البرز


تاريخ برگزاری همایش: 5 اسفند 1396


ارسال چکیده مقالات: 10 بهمن 96
📆 4 بهمن 1396 - ۱۲:۰۶

اولین همایش کشوری دانش موضوعی – تربیتی دانش آموزش محتوا آموزش شیمی، اسفند ۹۶

فراخوان مقاله اولین همایش کشوری دانش موضوعی – تربیتی دانش آموزش محتوا آموزش شیمی، اسفند ۹۶، دانشگاه فرهنگیان استان اصفهان

برگزار کننده همایش: دانشگاه فرهنگیان استان اصفهان


تاريخ برگزاری همایش: 9 اسفند 1396


ارسال اصل مقالات:  20 بهمن 96
📆 23 دی 1396 - ۱۴:۳۸

همایش استانی آسیب شناسی تربیت اسلامی در نظام آموزش و پرورش، اسفند ۹۶

فراخوان مقاله همایش استانی آسیب شناسی تربیت اسلامی در نظام آموزش و پرورش، اسفند ۹۶، دانشگاه فرهنگیان گیلان

برگزار کننده همایش: دانشگاه فرهنگیان گیلان


تاريخ برگزاری همایش: 13 اسفند 1396


ارسال اصل مقالات:  20 بهمن 96
📆 19 دی 1396 - ۱۳:۲۵

دومین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست شهر مشهد، اسفند ۹۶

فراخوان مقاله دومین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست شهر مشهد، اسفند ۹۶، دانشگاه فردوسی مشهد

برگزار کننده همایش: دانشگاه فردوسی مشهد


تاريخ برگزاری همایش: 9 اسفند 1396


ارسال اصل مقالات:  20 بهمن 96
📆 17 دی 1396 - ۱۲:۱۸

دومین همایش سراسری سلامت باروری و مشاوره در مامایی ( با امتیاز بازآموزی )، اسفند ۹۶

فراخوان مقاله دومین همایش سراسری سلامت باروری و مشاوره در مامایی ( با امتیاز بازآموزی )، اسفند ۹۶

برگزار کننده همایش: مرکز تحقیقات بهداشت باروری و مشاوره در مامایی ، دانشگاه علوم پزشکی گلستان


تاريخ برگزاری همایش: 16 اسفند 1396


ارسال اصل مقالات: 30 دی 96
📆 17 دی 1396 - ۱۰:۵۰

سومین کنفرانس ملی دانشجویی اقتصاد کشاورزی، اسفند ۹۶

فراخوان مقاله سومین کنفرانس ملی دانشجویی اقتصاد کشاورزی، اسفند ۹۶، دانشگاه گیلان

برگزار کننده همایش: دانشگاه گیلان


تاريخ برگزاری همایش: 19 و 20 اسفند 1396


ارسال اصل مقالات: 25 بهمن 96
📆 13 دی 1396 - ۲۰:۰۱

سومین کنفرانس حوادث و آسیب‌پذیری های امنیت فضای تبادل اطلاعات ( آپا۳ )، اسفند ۹۶

فراخوان مقاله سومین کنفرانس حوادث و آسیب‌پذیری های امنیت فضای تبادل اطلاعات ( آپا۳ )، اسفند ۹۶، سازمان فناوری اطلاعات ايران ، دانشگاه سيستان و بلوچستان

برگزار کننده همایش: سازمان فناوری اطلاعات ايران ، دانشگاه سيستان و بلوچستان


تاريخ برگزاری همایش: 16 و 17 اسفند 1396


ارسال اصل مقالات:  4 بهمن 96
📆 13 دی 1396 - ۱۸:۵۷

همایش ملی توسعه فناوری نانو، اسفند ۹۶

فراخوان مقاله همایش ملی توسعه فناوری نانو، اسفند ۹۶، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول


تاريخ برگزاری همایش: 16 اسفند 1396


ارسال اصل مقالات:  3 اسفند 96
📆 13 دی 1396 - ۱۷:۲۲

نخستین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در زبان شناسی رایانشی (با محوریت خط و زبان فارسی)، اسفند ۹۶

فراخوان مقاله نخستین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در زبان شناسی رایانشی (با محوریت خط و زبان فارسی)، اسفند ۹۶، مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فن آوری

برگزار کننده همایش: مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فن آوری


تاريخ برگزاری همایش: 9 و 10 اسفند 1396


ارسال اصل مقالات:  20 بهمن 96
📆 13 دی 1396 - ۱۶:۰۴

اولین همایش ملی علوم رفتاری و اسلامی، اسفند ۹۶

فراخوان مقاله اولین همایش ملی علوم رفتاری و اسلامی، اسفند ۹۶، دانشگاه اردکان

برگزار کننده همایش: دانشگاه اردکان


تاريخ برگزاری همایش: 10 اسفند 1396


ارسال اصل مقالات:  5 اسفند 96
📆 11 دی 1396 - ۱۳:۳۰