بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های بتن

همایش ها و کنفرانس های بتن

بیست و پنجمین همایش ملی سالیانه انجمن علمی بین المللی بتن ACI- شاخه ایران و کنفرانس ملی بتن و زلزله مرکز تحقیقات بتن (متب)، دی ۱۴۰۱

فراخوان مقاله بیست و پنجمین همایش ملی سالیانه انجمن علمی بین المللی بتن ACI- شاخه ایران و کنفرانس ملی بتن و زلزله مرکز تحقیقات بتن (متب)، دی ۱۴۰۱، مرکز تحقیقات بتن (متب)

برگزار کننده همایش: مرکز تحقیقات بتن (متب)


تاريخ برگزاری همایش: 4 و 5 دی 1401


ارسال چکیده مقالات: 30 آبان 1401
ارسال اصل مقالات: 30 آبان 1401
📆 25 مهر 1401 - ۰۸:۳۶

بیست و سومین همایش ملی سالیانه انجمن بین المللی بتن(ACI)، دی ۹۹

فراخوان مقاله بیست و سومین همایش ملی سالیانه انجمن بین المللی بتن(ACI)، دی ۹۹، مرکز تحقیقات بتن (متب) ، انجمن علمی مهندسی بتن و سازه‌های بتنی ایران

برگزار کننده همایش: مرکز تحقیقات بتن (متب) ، انجمن علمی مهندسی بتن و سازه‌های بتنی ایران


تاريخ برگزاری همایش: 3 دی 1399


ارسال اصل مقالات: 17 آذر 99
📆 4 آذر 1399 - ۱۹:۴۷

دوازدهمین کنفرانس ملی بتن، مهر ۹۹

فراخوان مقاله دوازدهمین کنفرانس ملی بتن، مهر ۹۹، انجمن بتن ایران

برگزار کننده همایش: انجمن بتن ایران


تاريخ برگزاری همایش: 15 و 16 مهر 1399


ارسال اصل مقالات:  13 مهر 99
📆 17 شهریور 1399 - ۱۷:۳۳

یازدهمین کنفرانس ملی بتن ایران، مهر ۹۸

فراخوان مقاله یازدهمین کنفرانس ملی بتن ایران، مهر ۹۸، انجمن بتن ایران

برگزار کننده همایش: انجمن بتن ایران


تاريخ برگزاری همایش: 14 الی 16 مهر 1398


ارسال اصل مقالات:  1 شهریور 98
📆 18 خرداد 1398 - ۱۲:۲۹

سومین کنفرانس ملی رویه های بتنی، اردیبهشت ۹۸

فراخوان مقاله سومین کنفرانس ملی رویه های بتنی، اردیبهشت ۹۸، دانشگاه علم و صنعت ایران ، انجمن بتن ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه علم و صنعت ایران ، انجمن بتن ایران


تاريخ برگزاری همایش: 3 و 4 اردیبهشت 1398


ارسال اصل مقالات:  3 اسفند 97
📆 29 آذر 1397 - ۱۱:۲۲

هشتمین کنفرانس ملی بتن ایران، مهر ۹۵

فراخوان مقاله هشتمین کنفرانس ملی بتن ایران، مهر ۹۵، انجمن بتن ایران

برگزار کننده همایش: انجمن بتن ایران


تاريخ برگزاری همایش: 15 مهر 1395


ارسال چکیده مقالات: 31 خرداد  95
ارسال اصل مقالات:  31 مرداد  95
📆 26 بهمن 1394 - ۱۵:۱۹

هفتمین کنفرانس ملی بتن ایران، مهر ۹۴

فراخوان مقاله هفتمین کنفرانس ملی بتن ایران، مهر ۹۴، انجمن بتن ایران

برگزار کننده همایش: انجمن بتن ایران


تاريخ برگزاری همایش: 15 مهر 1394


ارسال چکیده مقالات: 16 خرداد 94
ارسال اصل مقالات:  15 مرداد 94
📆 7 اردیبهشت 1394 - ۰۰:۰۲

اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین بتن، اردیبهشت ۹۴

فراخوان مقاله اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین بتن، اردیبهشت ۹۴، جهاددانشگاهی گیلان و دانشگاه علم و فرهنگ رشت

برگزار کننده همایش: جهاددانشگاهی گیلان ، دانشگاه علم و فرهنگ رشت


تاريخ برگزاری همایش: 31 اردیبهشت 1394


ارسال اصل مقالات:  31 فروردین 94
📆 27 اسفند 1393 - ۰۰:۰۱