بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های بهمن 1400

همایش ها و کنفرانس های بهمن 1400

همایش بین المللی عدالت از منظر امیرالمومنین علیه السلام، بهمن ۱۴۰۰

فراخوان مقاله همایش بین المللی عدالت از منظر امیرالمومنین علیه السلام، بهمن ۱۴۰۰، دانشگاه اراک با همکاری بنیاد بین المللی غدیر

برگزار کننده همایش: دانشگاه اراک با همکاری بنیاد بین المللی غدیر


تاريخ برگزاری همایش: 25 بهمن 1400


ارسال چکیده مقالات: 1 بهمن 1400
ارسال اصل مقالات: 15 بهمن 1400
📆 18 دی 1400 - ۱۰:۵۹

پنجمین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گرد و غبار، بهمن ۱۴۰۰

فراخوان مقاله پنجمین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گرد و غبار، بهمن ۱۴۰۰، انجمن علمی مدیریت و کنترل مناطق بیابانی ایران - دانشگاه یزد

برگزار کننده همایش: انجمن علمی مدیریت و کنترل مناطق بیابانی ایران - دانشگاه یزد


تاريخ برگزاری همایش: 20 و 21 بهمن 1400


ارسال اصل مقالات:  1 بهمن 1400
📆 14 دی 1400 - ۱۰:۱۰

بیست و نهمین همایش ملی بلورشناسی و کانی شناسی ایران، بهمن ۱۴۰۰

فراخوان مقاله بیست و نهمین همایش ملی بلورشناسی و کانی شناسی ایران، بهمن ۱۴۰۰، دانشگاه دامغان

برگزار کننده همایش: دانشگاه دامغان


تاريخ برگزاری همایش: 20 بهمن 1400


ارسال اصل مقالات:  16 بهمن 1400
📆 4 دی 1400 - ۱۳:۲۷

چهارمین سمینار ملی کنترل و بهینه سازی، بهمن ۱۴۰۰

فراخوان مقاله چهارمین سمینار ملی کنترل و بهینه سازی، بهمن ۱۴۰۰، دانشگاه علم و فناوری مازندران

برگزار کننده همایش: دانشگاه علم و فناوری مازندران


تاريخ برگزاری همایش: 27 و 28 بهمن 1400


ارسال چکیده مقالات: 30 دی 1400
📆 30 آذر 1400 - ۱۱:۱۶

پنجمین کنفرانس ملی کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف، بهمن ۱۴۰۰

فراخوان مقاله پنجمین کنفرانس ملی کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف، بهمن ۱۴۰۰، دانشگاه صنعتی شریف

برگزار کننده همایش: دانشگاه صنعتی شریف


تاريخ برگزاری همایش: 19 و 20 بهمن 1400


ارسال اصل مقالات:  8 بهمن 1400
📆 29 آذر 1400 - ۱۳:۰۳

همایش گرانش و کیهان شناسی، بهمن ۱۴۰۰

فراخوان مقاله همایش گرانش و کیهان شناسی، بهمن ۱۴۰۰، دانشگاه بوعلی سینا همدان

برگزار کننده همایش: دانشگاه بوعلی سینا همدان


تاريخ برگزاری همایش: 6 و 7 بهمن 1400


ارسال اصل مقالات: 23 آذر 1400
📆 21 آذر 1400 - ۱۰:۲۵

نهمین سمینار آنالیز هارمونیک و کاربردها، بهمن ۱۴۰۰

فراخوان مقاله نهمین سمینار آنالیز هارمونیک و کاربردها، بهمن ۱۴۰۰، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، انجمن ریاضی ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، انجمن ریاضی ایران


تاريخ برگزاری همایش: 7 و 8 بهمن 1400


ارسال اصل مقالات:  27 آذر 1400
📆 20 آذر 1400 - ۲۰:۵۷

یازدهمین سمینار جبر خطی و کاربردهای آن، بهمن ۱۴۰۰

فراخوان مقاله یازدهمین سمینار جبر خطی و کاربردهای آن، بهمن ۱۴۰۰، دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه حکیم سبزواری

برگزار کننده همایش: دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه حکیم سبزواری


تاريخ برگزاری همایش: 14 و 15 بهمن 1400


ارسال اصل مقالات:  5 دی 1400
📆 17 آذر 1400 - ۱۲:۰۴

ششمین کنفرانس فیزیک ریاضی ایران، بهمن ۱۴۰۰

فراخوان مقاله ششمین کنفرانس فیزیک ریاضی ایران، بهمن ۱۴۰۰، دانشگاه صنعتی قم ، انجمن فیزیک ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه صنعتی قم ، انجمن فیزیک ایران


تاريخ برگزاری همایش: 17 الی 19 بهمن 1400


ارسال اصل مقالات:  30 دی 1400
📆 10 آذر 1400 - ۱۱:۱۶

بیست و هشتمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و چهاردهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران، بهمن ۱۴۰۰

فراخوان مقاله بیست و هشتمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و چهاردهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران، بهمن ۱۴۰۰، انجمن اپتیک و فوتونیک ایران، دانشگاه شهید چمران اهواز

برگزار کننده همایش: انجمن اپتیک و فوتونیک ایران، دانشگاه شهید چمران اهواز


تاريخ برگزاری همایش: 12 الی 14 بهمن 1400


ارسال اصل مقالات:  17 آذر 1400
📆 3 آذر 1400 - ۱۲:۵۰