بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های بهمن 1400 (برگه 2)

همایش ها و کنفرانس های بهمن 1400

سومین همایش مالی ایران، بهمن ۱۴۰۰

فراخوان مقاله سومین همایش مالی ایران، بهمن ۱۴۰۰، انجمن مالی ایران ، دانشگاه علامه طباطبایی

برگزار کننده همایش: انجمن مالی ایران ، دانشگاه علامه طباطبایی


تاريخ برگزاری همایش: 30 بهمن 1400


ارسال اصل مقالات:  23 بهمن 1400
📆 2 آذر 1400 - ۱۳:۰۱

دومین همایش ملی هوش مصنوعی و محاسبات نرم در علوم انسانی، بهمن ۱۴۰۰

فراخوان مقاله دومین همایش ملی هوش مصنوعی و محاسبات نرم در علوم انسانی، بهمن ۱۴۰۰، گروه رایانه دانشکده آمار، ریاضی و رایانه دانشگاه علامه طباطبائی

برگزار کننده همایش: گروه رایانه دانشکده آمار، ریاضی و رایانه دانشگاه علامه طباطبائی


تاريخ برگزاری همایش: 27 و 28 بهمن 1400


ارسال چکیده مقالات: 17 بهمن 1400
ارسال اصل مقالات:  20 بهمن 1400
📆 29 آبان 1400 - ۱۰:۰۷

پانزدهمین همایش ملی نجوم و اخترفیزیک ایران، بهمن ۱۴۰۰

فراخوان مقاله پانزدهمین همایش ملی نجوم و اخترفیزیک ایران، بهمن ۱۴۰۰، دانشکده فیزیک دانشگاه مازندران

برگزار کننده همایش: دانشکده فیزیک دانشگاه مازندران


تاريخ برگزاری همایش: 27 و 28 بهمن 1400


ارسال اصل مقالات:  21 دی 1400
📆 24 آبان 1400 - ۱۰:۲۲

چهاردهمین کنفرانس بین المللی نظریه گروه های ایران، بهمن ۱۴۰۰

فراخوان مقاله چهاردهمین کنفرانس بین المللی نظریه گروه های ایران، بهمن ۱۴۰۰، دانشگاه علم و صنعت ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه علم و صنعت ایران


تاريخ برگزاری همایش: 14 و 15 بهمن 1400


ارسال اصل مقالات:  30 دی 1400
📆 23 آبان 1400 - ۰۹:۲۵

اولین همایش بین المللی حکمرانی و کشورداری در ایران، بهمن ۱۴۰۰

فراخوان مقاله اولین همایش بین المللی حکمرانی و کشورداری در ایران، بهمن ۱۴۰۰، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی ، پژوهشکده مطالعات راهبردی

برگزار کننده همایش: دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی ، پژوهشکده مطالعات راهبردی


تاريخ برگزاری همایش: 28 بهمن 1400


ارسال چکیده مقالات: 30 آبان 1400
ارسال اصل مقالات: 20 دی 1400
📆 22 آبان 1400 - ۱۲:۰۶

پنجمین کنفرانس ملی فیزیک محاسباتی ایران، بهمن ۱۴۰۰

فراخوان مقاله پنجمین کنفرانس ملی فیزیک محاسباتی ایران، بهمن ۱۴۰۰، دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

برگزار کننده همایش: دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین


تاريخ برگزاری همایش: 7 بهمن 1400


ارسال اصل مقالات:  23 آذر 1400
📆 20 آبان 1400 - ۱۰:۵۸

سومین کنفرانس سیستم های دینامیکی و نظریه های هندسی، بهمن ۱۴۰۰

فراخوان مقاله سومین کنفرانس سیستم های دینامیکی و نظریه های هندسی، بهمن ۱۴۰۰، دانشگاه حکیم سیزواری

برگزار کننده همایش: دانشگاه حکیم سیزواری


تاريخ برگزاری همایش: 7 بهمن 1400


ارسال اصل مقالات:  10 دی 1400
📆 16 آبان 1400 - ۱۱:۳۱

اولین همایش ملی رایانش نرم و هوش محاسباتی، بهمن ۱۴۰۰

فراخوان مقاله اولین همایش ملی رایانش نرم و هوش محاسباتی، دی ۱۴۰۰، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان


تاريخ برگزاری همایش:  18 بهمن 1400


ارسال اصل مقالات:  30 دی 1400
📆 15 آبان 1400 - ۰۹:۵۲

ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع انسانی، بهمن ۱۴۰۰

فراخوان مقاله ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع انسانی، بهمن ۱۴۰۰، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

برگزار کننده همایش: دانشکده مدیریت دانشگاه تهران


تاريخ برگزاری همایش: 19 و 20 بهمن 1400


ارسال اصل مقالات:  1 بهمن 1400
📆 10 آبان 1400 - ۱۱:۱۰

نخستین همایش بین المللی باستان شناسی و تاریخ حوزۀ فرهنگی هلیل رود، بهمن ۱۴۰۰

فراخوان مقاله نخستین همایش بین المللی باستان شناسی و تاریخ حوزۀ فرهنگی هلیل رود، بهمن ۱۴۰۰، دانشگاه جیرفت

برگزار کننده همایش: دانشگاه جیرفت


تاريخ برگزاری همایش: 23 و 24 بهمن 1400


ارسال چکیده مقالات: 20 دی 1400
ارسال اصل مقالات: 1 دی 1400
📆 28 مهر 1400 - ۱۰:۴۳