بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های بهمن 1400 (برگه 3)

همایش ها و کنفرانس های بهمن 1400

نخستین همایش بین المللی و سومین همایش ملی ریاضیات زیستی، دی ۱۴۰۰

فراخوان مقاله نخستین همایش بین المللی و سومین همایش ملی ریاضیات زیستی، دی ۱۴۰۰، دانشگاه دامغان

برگزار کننده همایش: دانشگاه دامغان


تاريخ برگزاری همایش: 29 دی تا 1 بهمن 1400


ارسال اصل مقالات:  15 آذر 1400
📆 26 مهر 1400 - ۱۰:۴۱

دوازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه، بهمن ۱۴۰۰

فراخوان مقاله دوازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه، بهمن ۱۴۰۰، دانشگاه شهید چمران اهواز ، سازمان آب و برق خوزستان

برگزار کننده همایش: دانشگاه شهید چمران اهواز ، سازمان آب و برق خوزستان


تاريخ برگزاری همایش: 4 بهمن 1400


ارسال اصل مقالات:  10 دی 1400
📆 28 شهریور 1400 - ۱۴:۲۶

اولین همایش بین‌المللی دوسالانه پژوهشکده مطالعات ترجمه: جدیدترین دستاوردهای پژوهشی مطالعات ترجمه مکتوب و شفاهی، بهمن ۱۴۰۰

فراخوان مقاله اولین همایش بین‌المللی دوسالانه پژوهشکده مطالعات ترجمه: جدیدترین دستاوردهای پژوهشی مطالعات ترجمه مکتوب و شفاهی، بهمن ۱۴۰۰، دانشگاه علامه طباطبائی

برگزار کننده همایش: دانشگاه علامه طباطبائی


تاريخ برگزاری همایش: 27 الی 29 بهمن 1400


ارسال چکیده مقالات: 1 آذر 1400
📆 28 شهریور 1400 - ۱۱:۴۲

اولین سمینار علمی شیمی و انرژی پاک، بهمن ۱۴۰۰

فراخوان مقاله اولین سمینار علمی شیمی و انرژی پاک، بهمن ۱۴۰۰، دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده علوم پایه

برگزار کننده همایش: دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده علوم پایه


تاريخ برگزاری همایش: 5 بهمن 1400


ارسال اصل مقالات:  20 دی 1400
📆 27 شهریور 1400 - ۱۲:۱۷

نهمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران، بهمن ۱۴۰۰

فراخوان مقاله نهمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران، بهمن ۱۴۰۰، دانشگاه شیراز ، انجمن احتراق ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه شیراز ، انجمن احتراق ایران


تاريخ برگزاری همایش: 19 الی 21 بهمن 1400


ارسال اصل مقالات:  30 آذر 1400
📆 1 شهریور 1400 - ۱۰:۵۷

یازدهمین همایش ملی فیزیک دانشگاه پیام نور، بهمن ۱۴۰۰

فراخوان مقاله یازدهمین همایش ملی فیزیک دانشگاه پیام نور، آبان ۱۴۰۰، دانشگاه پیام‌نور استان تهران - پرند

برگزار کننده همایش: دانشگاه پیام‌نور استان تهران - پرند


تاريخ برگزاری همایش:  17 و 18 بهمن 1400


ارسال اصل مقالات:  15 دی 1400
📆 20 مرداد 1400 - ۰۸:۱۲

سیزدهمین همایش ملی آموزش، بهمن ۱۴۰۰

فراخوان مقاله سیزدهمین همایش ملی آموزش، آذر ۱۴۰۰، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

برگزار کننده همایش: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی


تاريخ برگزاری همایش:  14 بهمن 1400


ارسال اصل مقالات:  30 آذر 1400
📆 15 تیر 1400 - ۱۱:۰۴

دومین همایش سراسری سازه‌های مقاوم در برابر ضربه و انفجار، بهمن ۱۴۰۰

فراخوان مقاله دومین همایش سراسری سازه‌های مقاوم در برابر ضربه و انفجار، شهریور ۱۴۰۰، دانشگاه بناب

برگزار کننده همایش: دانشگاه بناب


تاريخ برگزاری همایش:  6 و 7 بهمن 1400


ارسال اصل مقالات:  20 دی 1400
📆 20 خرداد 1400 - ۱۱:۵۷

کنفرانس سالانه مواد و ساختارهای هوشمند، بهمن ۱۴۰۰

فراخوان مقاله کنفرانس سالانه مواد و ساختارهای هوشمند، بهمن ۱۴۰۰، دانشگاه صنعتی قم

برگزار کننده همایش: دانشگاه صنعتی قم


تاريخ برگزاری همایش: 13 بهمن 1400


ارسال اصل مقالات:  11 دی 1400
📆 18 خرداد 1400 - ۱۰:۲۸

دومین کنفرانس بین‌المللی حقوق ساخت، بهمن ۱۴۰۰

فراخوان مقاله دومین کنفرانس بین‌المللی حقوق ساخت، بهمن ۱۴۰۰، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

برگزار کننده همایش: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی


تاريخ برگزاری همایش: 6 و 7 بهمن 1400


ارسال اصل مقالات:  30 آذر 1400
📆 16 اردیبهشت 1400 - ۱۲:۱۶