بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های بهمن 1401

همایش ها و کنفرانس های بهمن 1401

معتبرترین کنفرانس های بهمن 1401

کنفرانس / کنگره / همایش برگزار کننده تاریخ برگزاری
همایش نجوم و اخترفیزیک ایران دانشگاه یزد 26 و 27 بهمن 1401
کنگره انجمن آسم و آلرژی ایران انجمن آسم و آلرژی 27 و 28 بهمن 1401
کنفرانس ملی هیدرولیک ایران انجمن هیدرولیک ایران 18 و 19 بهمن 1401
کنگره بین المللی مدیریت، اقتصاد، علوم انسانی و توسعه کسب و کار دبیرخانه دائمی کنگره 5 الی 6 بهمن 1401
گردهمایی بین‌المللی ترویج زبان و ادب فارسی انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی 23 الی 29 بهمن 1401
کنفرانس بین المللی کامپیوتر انجمن کامپیوتر ایران 5 و 6 بهمن 1401
کنفرانس بین المللی عمران، معماری، هنر و طراحی شهری دبیرخانه دائمی کنفرانس 5 و 6 بهمن 1401
کنگره بین المللی سلامت همراه (Mobile Health) دانشگاه علوم پزشکی شیراز 4 الی 6 بهمن 1401

دومین کنفرانس ملی به کارگیری روش های تجربی و عددی در صنایع شیمیایی و معدنی، بهمن ۱۴۰۱

فراخوان مقاله دومین کنفرانس ملی به کارگیری روش های تجربی و عددی در صنایع شیمیایی و معدنی، بهمن ۱۴۰۱، دانشگاه شهید باهنر کرمان ، انجمن مهندسی شیمی

برگزار کننده همایش: دانشگاه شهید باهنر کرمان ، انجمن مهندسی شیمی


تاريخ برگزاری همایش: 26 بهمن 1401


ارسال اصل مقالات:  15 بهمن 1401
📆 21 دی 1401 - ۱۷:۵۴

شانزدهمین همایش ملی نجوم و اخترفیزیک ایران، بهمن ۱۴۰۱

فراخوان مقاله شانزدهمین همایش ملی نجوم و اخترفیزیک ایران، بهمن ۱۴۰۱، دانشگاه یزد - دانشکده فیزیک

برگزار کننده همایش: دانشگاه یزد - دانشکده فیزیک


تاريخ برگزاری همایش: 26 و 27 بهمن 1401


ارسال اصل مقالات: 30 دی 1401
📆 20 دی 1401 - ۲۰:۱۵

اولین همایش ملی روانشناسی، علوم تربیتی و مشاوره، بهمن ۱۴۰۱

فراخوان مقاله اولین همایش ملی روانشناسی، علوم تربیتی و مشاوره، بهمن ۱۴۰۱، موسسه آموزش عالی آفاق

برگزار کننده همایش: موسسه آموزش عالی آفاق


تاريخ برگزاری همایش: 27 بهمن 1401


ارسال اصل مقالات:  26 بهمن 1401
📆 19 دی 1401 - ۰۹:۳۷

ششمین کنفرانس بین‌المللی بازشناسی الگو و تحلیل تصویر، بهمن ۱۴۰۱

فراخوان مقاله ششمین کنفرانس بین‌المللی بازشناسی الگو و تحلیل تصویر، بهمن ۱۴۰۱، انجمن بینایی ماشین و پردازش تصویر ایران ، دانشگاه تهران

برگزار کننده همایش: انجمن بینایی ماشین و پردازش تصویر ایران ، دانشگاه تهران


تاريخ برگزاری همایش: 25 تا 27 بهمن 1401


ارسال اصل مقالات: 30 آذر 1401
📆 5 دی 1401 - ۱۳:۱۲

چهاردهمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین (با امتیاز بازآموزی)، بهمن ۱۴۰۱

فراخوان مقاله چهاردهمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین (با امتیاز بازآموزی)، بهمن ۱۴۰۱، جامعه علمی آزمایشگاهیان ایران

برگزار کننده همایش: جامعه علمی آزمایشگاهیان ایران


تاريخ برگزاری همایش: 13 الی 15 بهمن 1401


ارسال چکیده مقالات: 25 دی 1401
📆 1 دی 1401 - ۱۳:۲۹

اولین کنفرانس ملی توسعه اقتصادی پایدار بر مبنای توسعه فناوری و نوآوری، بهمن ۱۴۰۱

فراخوان مقاله اولین کنفرانس ملی توسعه اقتصادی پایدار بر مبنای توسعه فناوری و نوآوری، بهمن ۱۴۰۱، سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

برگزار کننده همایش: سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران


تاريخ برگزاری همایش: 11 و 12 بهمن 1401


ارسال اصل مقالات:  20 دی 1401
📆 21 آذر 1401 - ۰۹:۵۸

همایش ملی کشاورزی و سلامت، بهمن ۱۴۰۱

فراخوان مقاله همایش ملی کشاورزی و سلامت، بهمن ۱۴۰۱، دانشگاه علوم پزشکی جیرفت ، دانشگاه جیرفت

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی جیرفت ، دانشگاه جیرفت


تاريخ برگزاری همایش: 12 بهمن 1401


ارسال اصل مقالات:  5 بهمن 1401
📆 20 آذر 1401 - ۲۱:۳۷

دوازدهمین کنگره دوسالانه انجمن آسم وآلرژی ایران (با امتیاز بازآموزی)، بهمن ۱۴۰۱

فراخوان مقاله دوازدهمین کنگره دوسالانه انجمن آسم وآلرژی ایران (با امتیاز بازآموزی)، بهمن ۱۴۰۱، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ، انجمن آسم و آلرژی

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ، انجمن آسم و آلرژی


تاريخ برگزاری همایش: 27 و 28 بهمن 1401


ارسال چکیده مقالات: 20 آبان 1401
📆 14 آذر 1401 - ۱۳:۱۶

چهارمین همایش سالانه انجمن مالی ایران، بهمن ۱۴۰۱

فراخوان مقاله چهارمین همایش سالانه انجمن مالی ایران، بهمن ۱۴۰۱، انجمن مالی ایران ، دانشگاه اصفهان

برگزار کننده همایش: انجمن مالی ایران ، دانشگاه اصفهان


تاريخ برگزاری همایش: 30 بهمن 1401


ارسال اصل مقالات:  15 بهمن 1401
📆 13 آذر 1401 - ۱۵:۴۸

هشتمین کنگره ی دانشجویی پژوهشی منطقه ی جنوب غرب کشور(منطقه ی آمایشی ۴) و دومین همایش داخلی دانشکده ی علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر، اسفند ۱۴۰۱

فراخوان مقاله هشتمین کنگره ی دانشجویی پژوهشی منطقه ی جنوب غرب کشور(منطقه ی آمایشی ۴) و دومین همایش داخلی دانشکده ی علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر، بهمن ۱۴۰۱، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر


تاريخ برگزاری همایش:  3 لغایت 5 اسفند 1401


ارسال چکیده مقالات: 30 دی 1401
📆 12 آذر 1401 - ۱۱:۲۰