بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های بهمن 1402

همایش ها و کنفرانس های بهمن 1402

دوازدهمین کنفرانس نظریه گراف و ترکیبیات جبری، بهمن ۱۴۰۲

فراخوان مقاله دوازدهمین کنفرانس نظریه گراف و ترکیبیات جبری، بهمن ۱۴۰۲، دانشگاه تفرش

برگزار کننده همایش: دانشگاه تفرش


تاريخ برگزاری همایش: 18 و 19 بهمن 1402


ارسال اصل مقالات: 30 آذر 1402
📆 7 آذر 1402 - ۱۲:۱۳

اولین همایش ملی ایده های تحول آفرین در تعالی نظام آموزش و پرورش، بهمن ۱۴۰۲

فراخوان مقاله اولین همایش ملی ایده های تحول آفرین در تعالی نظام آموزش و پرورش، بهمن ۱۴۰۲، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول


تاريخ برگزاری همایش: 9 بهمن 1402


ارسال اصل مقالات: 1 دی 1402
📆 6 آذر 1402 - ۱۷:۴۸

همایش ملی نوآوری و ارزش آفرینی صنعت خرما و فرآوری های مرتبط با آن، بهمن ۱۴۰۲

فراخوان مقاله همایش ملی نوآوری و ارزش آفرینی صنعت خرما و فرآوری های مرتبط با آن، بهمن ۱۴۰۲، دانشگاه سیستان و بلوچستان

برگزار کننده همایش: دانشگاه سیستان و بلوچستان


تاريخ برگزاری همایش: 26 بهمن 1402


ارسال اصل مقالات: 1 بهمن 1402
📆 4 آذر 1402 - ۱۲:۲۴

هفتمین همایش بین المللی روان شناسی مدرسه، بهمن ۱۴۰۲

فراخوان مقاله هفتمین همایش بین المللی روان شناسی مدرسه، بهمن ۱۴۰۲، انجمن روان‌شناسی تربیتی ایران ، وزارت آموزش . پرورش ، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

برگزار کننده همایش: انجمن روان‌شناسی تربیتی ایران ، وزارت آموزش . پرورش ، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش


تاريخ برگزاری همایش: 25 و 26 بهمن 1402


ارسال چکیده مقالات: 30 آذر 1402
ارسال اصل مقالات: 25 دی 1402
📆 2 آذر 1402 - ۱۳:۱۷

دومین همایش بین المللی و یازدهمین همایش ملی کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی، بهمن ۱۴۰۲

فراخوان مقاله دومین همایش بین المللی و یازدهمین همایش ملی کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی، بهمن ۱۴۰۲، دانشگاه جیرفت

برگزار کننده همایش: دانشگاه جیرفت


تاريخ برگزاری همایش: 25 و 26 بهمن 1402


ارسال چکیده مقالات: 30 آذر 1402
📆 29 آبان 1402 - ۱۹:۰۹

دهمین کنگره سالیانه اخلاق پزشکی ( با امتیاز بازآموزی )، بهمن ۱۴۰۲

فراخوان مقاله دهمین کنگره سالیانه اخلاق پزشکی ( با امتیاز بازآموزی )، بهمن ۱۴۰۲، مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران ، سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

برگزار کننده همایش: مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران ، سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران


تاريخ برگزاری همایش: 25 لغایت 27 بهمن 1402


ارسال چکیده مقالات: 10 آذر 1402
📆 29 آبان 1402 - ۱۸:۰۹

دوازدهمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران، بهمن ۱۴۰۲

فراخوان مقاله دوازدهمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران، بهمن ۱۴۰۲، دانشگاه هرمزگان ، انجمن علمی سيستمهای سطوح آبگير باران ايران

برگزار کننده همایش: دانشگاه هرمزگان ، انجمن علمی سيستمهای سطوح آبگير باران ايران


تاريخ برگزاری همایش: 24 و 25 بهمن 1402


ارسال اصل مقالات: 30 آذر 1402
📆 29 آبان 1402 - ۱۶:۳۵

دومین همایش بین المللی علوم دریایی با رویکرد نوآوری در اکوسیستم‌های آبی با تکیه بر اقتصاد دریاپایه، بهمن ۱۴۰۲

فراخوان مقاله دومین همایش بین المللی علوم دریایی با رویکرد نوآوری در اکوسیستم‌های آبی با تکیه بر اقتصاد دریاپایه، بهمن ۱۴۰۲، پژوهشکده علوم دریایی دانشگاه تهران

برگزار کننده همایش: پژوهشکده علوم دریایی دانشگاه تهران


تاريخ برگزاری همایش: 29 و 30 بهمن 1402


ارسال اصل مقالات: 30 آذر 1402
📆 16 آبان 1402 - ۲۰:۳۲

دومین همایش نماتدشناسی ایران، بهمن ۱۴۰۲

فراخوان مقاله دومین همایش نماتدشناسی ایران، بهمن ۱۴۰۲، دانشگاه تربیت مدرس ، انجمن نماتدشناسی ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه تربیت مدرس ، انجمن نماتدشناسی ایران


تاريخ برگزاری همایش: 11 بهمن 1402


ارسال اصل مقالات: 30 آذر 1402
📆 15 آبان 1402 - ۲۳:۵۷

سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مواد، متالورژی و معدن، بهمن ۱۴۰۲

فراخوان مقاله سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مواد، متالورژی و معدن، بهمن ۱۴۰۲، دانشگاه شهید چمران اهواز ، سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان

برگزار کننده همایش: دانشگاه شهید چمران اهواز ، سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان


تاريخ برگزاری همایش: 18 بهمن 1402


ارسال اصل مقالات: 30 دی 1402
📆 15 آبان 1402 - ۱۶:۱۷