بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های بهمن 1402

همایش ها و کنفرانس های بهمن 1402

همایش بین المللی مطالعات قرآنی و سیره نبوی از منظر اروپاییان، بهمن ۱۴۰۲

فراخوان مقاله همایش بین المللی مطالعات قرآنی و سیره نبوی (صلی الله علیه وآله وسلم) از منظر اروپاییان، آبان ۱۴۰۲، گروه علوم قرآن و حدیث و گروه تاریخ و ایرانشناسی دانشگاه اصفهان

برگزار کننده همایش: گروه علوم قرآن و حدیث و گروه تاریخ دانشگاه اصفهان


تاريخ برگزاری همایش:  23 و 24 بهمن 1402


ارسال اصل مقالات:  15 دی 1402
📆 7 دی 1402 - ۱۰:۳۶

هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع انسانی، بهمن ۱۴۰۲

فراخوان مقاله هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع انسانی، بهمن ۱۴۰۲، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

برگزار کننده همایش: دانشکده مدیریت دانشگاه تهران


تاريخ برگزاری همایش: 10 و 11 بهمن 1402


ارسال اصل مقالات:  20 دی 1402
📆 3 دی 1402 - ۱۹:۳۷

هفتمین کنفرانس بین‌المللی تغییر اقلیم، بهمن ۱۴۰۲

فراخوان مقاله هفتمین کنفرانس بین‌المللی تغییر اقلیم، بهمن ۱۴۰۲، وزارت راه و شهرسازی ، سازمان هواشناسی کشور ، پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو

برگزار کننده همایش: وزارت راه و شهرسازی ، سازمان هواشناسی کشور ، پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو


تاريخ برگزاری همایش: 9 و 10 بهمن 1402


ارسال چکیده مقالات: 15 دی 1402
📆 29 آذر 1402 - ۱۰:۴۵

نهمین همایش ملی زمین ساخت و زمین شناسی ساختاری ایران، بهمن ۱۴۰۲

فراخوان مقاله نهمین همایش ملی زمین ساخت و زمین شناسی ساختاری ایران، بهمن ۱۴۰۲، دانشگاه سیستان و بلوچستان

برگزار کننده همایش: دانشگاه سیستان و بلوچستان


تاريخ برگزاری همایش: 24 و 25 بهمن 1402


ارسال اصل مقالات:  30 دی 1402
📆 27 آذر 1402 - ۰۹:۵۱

پنجمین همایش سالانه انجمن مالی ایران، بهمن ۱۴۰۲

فراخوان مقاله پنجمین همایش سالانه انجمن مالی ایران، بهمن ۱۴۰۲، انجمن مالی ایران ، دانشگاه تهران

برگزار کننده همایش: انجمن مالی ایران ، دانشگاه تهران


تاريخ برگزاری همایش: 29 بهمن 1402


ارسال اصل مقالات:  18 بهمن 1402
📆 25 آذر 1402 - ۱۱:۳۲

اولین کنفرانس ملی دفاع زیستی در برابر تهدیدهای بیوتروریسم، بهمن ۱۴۰۲

فراخوان مقاله اولین کنفرانس ملی دفاع زیستی در برابر تهدیدهای بیوتروریسم، بهمن ۱۴۰۲، دانشگاه لرستان

برگزار کننده همایش: دانشگاه لرستان


تاريخ برگزاری همایش: 25 و 26 بهمن 1402


ارسال چکیده مقالات: 15 بهمن 1402
ارسال اصل مقالات:  15 بهمن 1402
📆 18 آذر 1402 - ۱۰:۰۳

اولین کنفرانس ملی جاذب ها و کاتالیست های صنعتی، بهمن ۱۴۰۲

فراخوان مقاله اولین کنفرانس ملی جاذب ها و کاتالیست های صنعتی، بهمن ۱۴۰۲، دانشگاه سیستان و بلوچستان

برگزار کننده همایش: دانشگاه سیستان و بلوچستان


تاريخ برگزاری همایش: 25 بهمن 1402


ارسال اصل مقالات:  15 بهمن 1402
📆 16 آذر 1402 - ۱۵:۱۵

نخستین کنگره تغذیه انجمن علمی تغذیه ایران (با امتیاز بازآموزی)، بهمن ۱۴۰۲

فراخوان مقاله نخستین کنگره تغذیه انجمن علمی تغذیه ایران (با امتیاز بازآموزی)، بهمن ۱۴۰۲، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، انجمن علمی تغذیه ایران (اعتا)

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، انجمن علمی تغذیه ایران (اعتا)


تاريخ برگزاری همایش: 25 الی 27 بهمن 1402


ارسال اصل مقالات:  30 دی 1402
📆 16 آذر 1402 - ۰۸:۰۲

دوازدهمین کنفرانس نظریه گراف و ترکیبیات جبری، بهمن ۱۴۰۲

فراخوان مقاله دوازدهمین کنفرانس نظریه گراف و ترکیبیات جبری، بهمن ۱۴۰۲، دانشگاه تفرش

برگزار کننده همایش: دانشگاه تفرش


تاريخ برگزاری همایش: 18 و 19 بهمن 1402


ارسال اصل مقالات:  15 دی 1402
📆 7 آذر 1402 - ۱۲:۱۳

اولین همایش ملی ایده های تحول آفرین در تعالی نظام آموزش و پرورش، بهمن ۱۴۰۲

فراخوان مقاله اولین همایش ملی ایده های تحول آفرین در تعالی نظام آموزش و پرورش، بهمن ۱۴۰۲، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول


تاريخ برگزاری همایش: 9 بهمن 1402


ارسال اصل مقالات: 1 دی 1402
📆 6 آذر 1402 - ۱۷:۴۸