بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های بهمن 94

همایش ها و کنفرانس های بهمن 94

همایش سفری از کارمندی به کارآفرینی – از ایده تا عمل، بهمن ۹۴

فراخوان مقاله همایش سفری از کارمندی به کارآفرینی – از ایده تا عمل، بهمن ۹۴، مجموعه فریان آکادمی

برگزار کننده همایش: مجموعه فریان آکادمی


تاريخ برگزاری همایش: 29 بهمن 1394


📆 25 بهمن 1394 - ۱۱:۲۴

دومین کنفرانس ملی پزشکی مولکولی در تشخیص و درمان بیماریها ( با امتیاز بازآموزی )، بهمن ۹۴

فراخوان مقاله دومین کنفرانس ملی پزشکی مولکولی در تشخیص و درمان بیماریها، بهمن ۹۴، دانشکده فناوری های نوین پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - دانشکده فناوری های نوین پزشکی


تاريخ برگزاری همایش: 29 بهمن 1394


ارسال اصل مقالات:  30 دی 94
📆 23 دی 1394 - ۲۳:۱۵

اولین کنفرانس ملی الکترونیک، مکاترونیک و سیستم های هوشمند، بهمن ۹۴

فراخوان مقاله اولین کنفرانس ملی الکترونیک، مکاترونیک و سیستم های هوشمند، بهمن ۹۴، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول


تاريخ برگزاری همایش: 28 بهمن 1394


ارسال اصل مقالات:  16 بهمن 94
📆 22 دی 1394 - ۱۳:۱۲

اولین همایش ملی پژوهش در آموزش علوم پایه، بهمن ۹۴

فراخوان مقاله اولین همایش ملی پژوهش در آموزش علوم پایه، بهمن ۹۴، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

برگزار کننده همایش: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی


تاريخ برگزاری همایش: 28 بهمن 1394


ارسال چکیده مقالات: 15 دی 94
ارسال اصل مقالات:  30 دی 94
📆 9 دی 1394 - ۱۴:۲۳

کنگره تازه های لیزر پزشکی، دهمین همایش انجمن علمی پزشکی لیزری ایران و سومین کنگره کاربرد لیزر در علوم پزشکی، بهمن ۹۴

فراخوان مقاله کنگره تازه های لیزر پزشکی، دهمین همایش انجمن علمی پزشکی لیزری ایران و سومین کنگره کاربرد لیزر در علوم پزشکی، بهمن ۹۴، انجمن علمی پزشکی لیزری ایران

برگزار کننده همایش: انجمن علمی پزشکی لیزری ایران


تاريخ برگزاری همایش: 7 الی 9 بهمن 1394


ارسال چکیده مقالات: 30 آذر 94
📆 28 آذر 1394 - ۲۳:۳۷

نهمین همایش ملی نجوم و اختر فیزیک ایران، بهمن ۹۴

فراخوان مقاله نهمین همایش ملی نجوم و اختر فیزیک ایران، بهمن ۹۴، دانشگاه سیستان و بلوچستان

برگزار کننده همایش: دانشگاه سیستان و بلوچستان


تاريخ برگزاری همایش: 13 الی 15 بهمن 1394


ارسال اصل مقالات:  30 دی 94
📆 28 آذر 1394 - ۱۹:۰۹

کنفرانس افق های نوین در علوم انسانی، آینده پژوهی و توانمند سازی، بهمن ۹۴

فراخوان مقاله کنفرانس افق های نوین در علوم انسانی، آینده پژوهی و توانمند سازی، بهمن ۹۴، واحد پژوهش شرکت ایده بازار صنعت سبز

برگزار کننده همایش: واحد پژوهش شرکت ایده بازار صنعت سبز


تاريخ برگزاری همایش: 8 بهمن 1394


ارسال اصل مقالات:  4 بهمن 94
📆 23 آذر 1394 - ۲۳:۰۵

اولین کنگره علوم حرکت بالینی ( با امتیاز بازآموزی )، بهمن ۹۴

فراخوان مقاله اولین کنگره علوم حرکت بالینی ( با امتیاز بازآموزی )، بهمن ۹۴، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز


تاريخ برگزاری همایش: 27 الی 29 بهمن 1394


ارسال چکیده مقالات: 7 دی 94
📆 23 آذر 1394 - ۱۱:۲۷

اولین همایش ملی روانشناسی و خانواده، بهمن ۹۴

فراخوان مقاله اولین همایش ملی روانشناسی و خانواده، بهمن ۹۴، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز


تاريخ برگزاری همایش: 28 بهمن 1394


ارسال چکیده مقالات: 30 دی 94
📆 23 آذر 1394 - ۱۱:۰۳

همایش ملی شیلات و آبزیان ایران، بهمن ۹۴

فراخوان مقاله همایش ملی شیلات و آبزیان ایران، بهمن ۹۴، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس


تاريخ برگزاری همایش: 29 بهمن 1394


ارسال اصل مقالات:  15 بهمن  94
📆 17 آذر 1394 - ۱۳:۰۷