بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های بهمن 95

همایش ها و کنفرانس های بهمن 95

دومین همایش ملی جامعه و تعلیم و تربیت، بهمن ۹۵

فراخوان مقاله دومین همایش ملی جامعه و تعلیم و تربیت، بهمن ۹۵، دانشگاه خوارزمی

برگزار کننده همایش: دانشگاه خوارزمی


تاريخ برگزاری همایش: 26 بهمن 1395


ارسال چکیده مقالات: 10 بهمن 95
ارسال اصل مقالات: 10 بهمن 95
📆 24 دی 1395 - ۲۳:۳۴

سومین همایش ملی روانشناسی مدرسه، بهمن ۹۵

فراخوان مقاله سومین همایش ملی روانشناسی مدرسه، بهمن ۹۵، انجمن روان شناسی تربیتی ایران ، دانشگاه الزهرا

برگزار کننده همایش: انجمن روان شناسی تربیتی ایران ، دانشگاه الزهرا


تاريخ برگزاری همایش: 26 بهمن 1395


ارسال چکیده مقالات: 17 دی 95
ارسال اصل مقالات: 17 دی 95
📆 20 دی 1395 - ۱۱:۲۱

کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی با رویکرد توسعه، بهمن ۹۵

فراخوان مقاله کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی با رویکرد توسعه، بهمن ۹۵، انجمن مدیریت ایران

برگزار کننده همایش: انجمن مدیریت ایران


تاريخ برگزاری همایش: 27 بهمن 1395


ارسال اصل مقالات: 15 دی 95
📆 14 دی 1395 - ۰۰:۲۴

همایش ملی فرهنگ دانشگاهی و نهادینه شدن گفتمان علم، بهمن ۹۵

فراخوان مقاله همایش ملی فرهنگ دانشگاهی و نهادینه شدن گفتمان علم، بهمن ۹۵، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی

برگزار کننده همایش: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی


تاريخ برگزاری همایش: 27 بهمن 1395


ارسال چکیده مقالات: 13 آذر 95
ارسال اصل مقالات: 19 دی 95
📆 9 دی 1395 - ۱۴:۱۵

همایش ملی کاربرد داروهای طبیعی و گیاهی در دام پزشکی و دومین همایش منطقه ای دام پزشکی سنتی ( با امتیاز بازآموزی )، بهمن ۹۵

فراخوان مقاله همایش ملی کاربرد داروهای طبیعی و گیاهی در دام پزشکی و دومین همایش منطقه ای دام پزشکی سنتی ( با امتیاز بازآموزی )، بهمن ۹۵، دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد


تاريخ برگزاری همایش: 27 و 28 بهمن 1395


ارسال چکیده مقالات: 20 بهمن 95
ارسال اصل مقالات:  20 بهمن 95
📆 8 دی 1395 - ۰۰:۴۱

بیست و سومین کنفرانس اپتیک و فوتونیک و نهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران، بهمن ۹۵

فراخوان مقاله بیست و سومین کنفرانس اپتیک و فوتونیک و نهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران،، انجمن اپتیک و فوتونیک ایران

برگزار کننده همایش: انجمن اپتیک و فوتونیک ایران


تاريخ برگزاری همایش: 12 الی 14 بهمن 1395


ارسال اصل مقالات:  9 آذر 95
📆 8 دی 1395 - ۰۰:۱۸

کنفرانس ملی نانوساختارها، علوم و مهندسی نانو، بهمن ۹۵

فراخوان مقاله کنفرانس ملی نانوساختارها، علوم و مهندسی نانو، بهمن ۹۵، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان


تاريخ برگزاری همایش: 27 بهمن 1395


ارسال اصل مقالات:  21 بهمن 95
📆 28 آذر 1395 - ۲۳:۳۹

پنجمین همایش مدیریت آلودگی هوا و صدا، بهمن ۹۵

فراخوان مقاله پنجمین همایش مدیریت آلودگی هوا و صدا، بهمن ۹۵، انجمن علمی هوای پاک ایران ، شرکت کنترل کیفیت هوا ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

برگزار کننده همایش: انجمن علمی هوای پاک ایران ، شرکت کنترل کیفیت هوا ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران


تاريخ برگزاری همایش: 12 و 13 بهمن 1395


ارسال اصل مقالات:  22 دی 95
📆 27 آذر 1395 - ۲۳:۴۷

چهارمین همایش پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی خراسان جنوبی، بهمن ۹۵

فراخوان مقاله چهارمین همایش پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی خراسان جنوبی، بهمن ۹۵، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی بیرجند


تاريخ برگزاری همایش: 28 و 29 بهمن 1395


ارسال چکیده مقالات: 20 دی 95
📆 26 آذر 1395 - ۱۳:۲۷

همایش استانی آئین بزرگداشت شخصیت علمی و عملی آیت الله محمد امین رضوی سولدوزی، بهمن ۹۵

فراخوان مقاله همایش استانی آئین بزرگداشت شخصیت علمی و عملی آیت الله محمد امین رضوی سولدوزی، بهمن ۹۵، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نقده

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد نقده


تاريخ برگزاری همایش: 28 بهمن 1395


ارسال اصل مقالات:  3 هفته قبل از همایش 
📆 25 آذر 1395 - ۱۵:۰۰