بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های بهمن 97

همایش ها و کنفرانس های بهمن 97

همایش ملی تحقیقات نوین در علوم ورزشی، بهمن ۹۷

فراخوان مقاله همایش ملی تحقیقات نوین در علوم ورزشی، بهمن ۹۷، موسسه آموزش عالی المهدی (عج) مهر اصفهان

برگزار کننده همایش: موسسه آموزش عالی المهدی (عج) مهر اصفهان


تاريخ برگزاری همایش: 18 بهمن 1397


ارسال اصل مقالات: 30 دی 97
📆 22 دی 1397 - ۲۳:۳۹

دومین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر، بهمن ۹۷

فراخوان مقاله دومین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر، بهمن ۹۷، موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی استان اصفهان ، جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان ، کميته دايمی کنفرانس در اصفهان

برگزار کننده همایش: موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی استان اصفهان ، جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان ، کميته دايمی کنفرانس در اصفهان


تاريخ برگزاری همایش: 17 بهمن 1397


ارسال اصل مقالات:  3 بهمن 97
📆 21 دی 1397 - ۱۵:۰۷

سومین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری، بهمن ۹۷

فراخوان مقاله سومین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری، بهمن ۹۷، دانشگاه شهید چمران اهواز

برگزار کننده همایش: دانشگاه شهید چمران اهواز


تاريخ برگزاری همایش: 3 بهمن 1397


ارسال اصل مقالات:  17 دی 97
📆 26 آذر 1397 - ۰۸:۳۶

چهاردهمین کنگره انجمن علمی تغذیه کودکان ایران ( با امتیاز بازآموزی )، بهمن ۹۷

فراخوان مقاله چهاردهمین کنگره انجمن علمی تغذیه کودکان ایران ( با امتیاز بازآموزی )، بهمن ۹۷، انجمن علمی تغذیه کودکان ایران

برگزار کننده همایش: انجمن علمی تغذیه کودکان ایران


تاريخ برگزاری همایش: 3 الی 5 بهمن 1397


ارسال چکیده مقالات: 15 دی 97
📆 24 آذر 1397 - ۱۲:۲۷

دومین کنگره پزشکی اجتماعی با محوریت پیشرفت و چشم­ انداز پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر در ایران ( با امتیاز بازآموزی )، بهمن ۹۷

فراخوان مقاله دومین کنگره پزشکی اجتماعی با محوریت پیشرفت و چشم­ انداز پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر در ایران ( با امتیاز بازآموزی )، بهمن ۹۷، دانشگاه علوم پزشکی ایران

برگزار کننده همایش: انجمن علمی پزشکی اجتماعی ایران


تاريخ برگزاری همایش: 27 و 28 بهمن 1397


ارسال چکیده مقالات: 13 بهمن 97
📆 24 آذر 1397 - ۱۱:۴۶

اولین کنگره توانبخشی قلبی، عروقی و ریوی ( با امتیاز بازآموزی )، بهمن ۹۷

فراخوان مقاله اولین کنگره توانبخشی قلبی، عروقی و ریوی ( با امتیاز بازآموزی )، بهمن ۹۷، انجمن علمی توانبخشی قلبی ، عروقی و ریوی ایران

برگزار کننده همایش: انجمن علمی توانبخشی قلبی ، عروقی و ریوی ایران


تاريخ برگزاری همایش: 10 و 11 بهمن 1397


ارسال چکیده مقالات: 30 آذر 97
📆 23 آذر 1397 - ۱۳:۳۸

کنفرانس ملی توسعه اجتماعی: الزامات، موانع و راهکارها، بهمن ۹۷

فراخوان مقاله کنفرانس ملی توسعه اجتماعی: الزامات، موانع و راهکارها، بهمن ۹۷، دانشگاه تبریز

برگزار کننده همایش: دانشگاه تبریز


تاريخ برگزاری همایش: 30 بهمن 1397


ارسال اصل مقالات:  30 دی 97
📆 14 آذر 1397 - ۱۱:۳۹

سومین همایش بین المللی آموزش زبان فارسی، بهمن ۹۷

فراخوان مقاله سومین همایش بین المللی آموزش زبان فارسی، بهمن ۹۷، دانشگاه تربیت مدرس ، انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی

برگزار کننده همایش: دانشگاه تربیت مدرس ، انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی


تاريخ برگزاری همایش: 10 و 11 بهمن 1397


ارسال اصل مقالات: 10 دی 97
📆 11 آذر 1397 - ۱۲:۴۷

دومین کنفرانس حکمرانی و سیاست گذاری عمومی، بهمن ۹۷

فراخوان مقاله دومین کنفرانس حکمرانی و سیاست گذاری عمومی، بهمن ۹۷، دانشگاه صنعتی شریف

برگزار کننده همایش: دانشگاه صنعتی شریف


تاريخ برگزاری همایش: 13 و 14 بهمن 1397


ارسال اصل مقالات: 30 آذر 97
📆 10 آذر 1397 - ۱۲:۱۹

اولین همایش ملی اندیشه تمدنی از نگاه امیرالمومنین علی(ع) با تاکید بر نهج البلاغه، بهمن ۹۷

فراخوان مقاله اولین همایش ملی اندیشه تمدنی از نگاه امیرالمومنین علی(ع) با تاکید بر نهج البلاغه، بهمن ۹۷، دانشگاه پیام نور ، انجمن علمی مطالعات نهج البلاغه ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه پیام نور ، انجمن علمی مطالعات نهج البلاغه ایران


تاريخ برگزاری همایش: 17 و 18 بهمن 1397


ارسال چکیده مقالات: 30 آبان 97
ارسال اصل مقالات:  28 دی 97
📆 7 آذر 1397 - ۱۸:۵۹