بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های بهمن 98

همایش ها و کنفرانس های بهمن 98

پانزدهمین کنگره انجمن علمی تغذیه کودکان ایران ( با امتیاز بازآموزی )، بهمن ۹۸

فراخوان مقاله پانزدهمین کنگره انجمن علمی تغذیه کودکان ایران ( با امتیاز بازآموزی )، بهمن ۹۸، انجمن علمی تغذیه کودکان ایران

برگزار کننده همایش: انجمن علمی تغذیه کودکان ایران


تاريخ برگزاری همایش: 16 الی 18 بهمن 1398


ارسال چکیده مقالات: 30 دی 98
📆 16 دی 1398 - ۰۸:۵۶

پنجمین کنگره سالانه انکولوژی گراش ( با امتیاز بازآموزی )، بهمن ۹۸

فراخوان مقاله پنجمین کنگره سالانه انکولوژی گراش ( با امتیاز بازآموزی )، بهمن ۹۸، دانشگاه علوم پزشکی گراش

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی گراش


تاريخ برگزاری همایش: 17 و 18 بهمن 1398


ارسال چکیده مقالات: 15 دی 98
📆 12 دی 1398 - ۱۴:۰۲

کنفرانس علوم اعصاب و فیزیک سامانه‌های نورونی، بهمن ۹۸

فراخوان مقاله کنفرانس علوم اعصاب و فیزیک سامانه‌های نورونی، بهمن ۹۸، دانشگاه صنعتی شریف ، انجمن فیزیک ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه صنعتی شریف ، انجمن فیزیک ایران


تاريخ برگزاری همایش: 30 بهمن 1398 و 1 اسفند 1398


ارسال چکیده مقالات: 10 بهمن 98
📆 9 دی 1398 - ۱۱:۱۲

سومین همایش بین المللی تغذیه بالینی ایران ( با امتیاز بازآموزی )، بهمن ۹۸

فراخوان مقاله سومین همایش بین المللی تغذیه بالینی ایران ( با امتیاز بازآموزی )، بهمن ۹۸، دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، کارگروه توسعه و تعالی علوم تغذیه کلان منطقه 9 آمایشی

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، کارگروه توسعه و تعالی علوم تغذیه کلان منطقه 9 آمایشی


تاريخ برگزاری همایش: 28 و 30 بهمن 1398


ارسال چکیده مقالات: 20 دی 98
📆 29 آذر 1398 - ۱۳:۲۶

سومین کنفرانس ملی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و کاربردهای هوش مصنوعی، بهمن ۹۸

فراخوان مقاله سومین کنفرانس ملی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و کاربردهای هوش مصنوعی، بهمن ۹۸، دانشگاه شهید چمران اهواز ، سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان

برگزار کننده همایش: دانشگاه شهید چمران اهواز ، سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان


تاريخ برگزاری همایش: 16 بهمن 1398


ارسال اصل مقالات:  24 دی 98
📆 19 آذر 1398 - ۱۷:۵۸

چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری، بهمن ۹۸

فراخوان مقاله چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری، بهمن ۹۸، دانشگاه شهید چمران اهواز ، سازمان صنعت،معدن و تجارت خوزستان

برگزار کننده همایش: دانشگاه شهید چمران اهواز ، سازمان صنعت،معدن و تجارت خوزستان


تاريخ برگزاری همایش: 20 بهمن 1398


ارسال اصل مقالات: 27 دی 98
📆 19 آذر 1398 - ۱۷:۱۸

سومین کنگره بین المللی چالش های بالینی در مامایی، زنان و نازایی، بهمن ۹۸

فراخوان مقاله سومین کنگره بین المللی چالش های بالینی در مامایی، زنان و نازایی، بهمن ۹۸، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی


تاريخ برگزاری همایش: 16 الی 18 بهمن 1398


ارسال چکیده مقالات: 30 آذر 98
📆 17 آذر 1398 - ۱۱:۰۷

دوازدهمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور، بهمن ۹۸

فراخوان مقاله دوازدهمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور، بهمن ۹۸، دانشگاه پیام نور مرکز قزوین

برگزار کننده همایش: دانشگاه پیام نور مرکز قزوین


تاريخ برگزاری همایش: 2 و 3 بهمن 1398


ارسال اصل مقالات:  27 دی 98
📆 10 آذر 1398 - ۱۹:۱۳

نهمین همایش ملی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک، بهمن ۹۸

فراخوان مقاله نهمین همایش ملی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک، بهمن ۹۸، دانشگاه شهید باهنر - انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه شهید باهنر - انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران


تاريخ برگزاری همایش: 29 و 30 بهمن 1398


ارسال اصل مقالات: 15 دی 98
📆 9 آذر 1398 - ۱۳:۱۶

همایش ملی مقاومت اسلامی از نگاه قرآن کریم، بهمن ۹۸

فراخوان مقاله همایش ملی مقاومت اسلامی از نگاه قرآن کریم، بهمن ۹۸، پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن کریم پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

برگزار کننده همایش: پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن کریم پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی


تاريخ برگزاری همایش: 17 بهمن 1398


ارسال چکیده مقالات: 1 دی 98
ارسال اصل مقالات: 1 بهمن 98
📆 3 آذر 1398 - ۱۵:۵۸