بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های بهمن 98 (برگه 4)

همایش ها و کنفرانس های بهمن 98

چهارمین کنفرانس فیزیک محاسباتی ایران، بهمن ۹۸

فراخوان مقاله چهارمین کنفرانس فیزیک محاسباتی ایران، بهمن ۹۸، دانشگاه تهران ، انجمن فیزیک ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه تهران ، انجمن فیزیک ایران


تاريخ برگزاری همایش: 17 بهمن 1398


ارسال اصل مقالات:  8 بهمن 98
📆 10 مهر 1398 - ۱۲:۵۰

بیست و ششمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک و دوازدهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران، بهمن ۹۸

ایران، بهمن ۹۸، انجمن اپتیک و فوتونیک ایران ، دانشگاه خوارزمی

برگزار کننده همایش: انجمن اپتیک و فوتونیک ایران ، دانشگاه خوارزمی


تاريخ برگزاری همایش:  15 و 16 بهمن 1398


ارسال اصل مقالات:  6 آذر 98
📆 2 مهر 1398 - ۰۹:۲۸

بیستمین همایش ملی مهندسی سطح، بهمن ۹۸

فراخوان مقاله بیستمین همایش ملی مهندسی سطح، دی ۹۸، دانشگاه صنعتی اصفهان - انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه صنعتی اصفهان - انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران


تاريخ برگزاری همایش:  15 الی 17 بهمن 1398


ارسال اصل مقالات:  20 آذر 98
📆 1 مهر 1398 - ۱۱:۱۶

شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، بهمن ۹۸

فراخوان مقاله شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، بهمن ۹۸، انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

برگزار کننده همایش: انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان


تاريخ برگزاری همایش: 5 الی 7 بهمن 1398


ارسال اصل مقالات:  30 آذر 98
📆 30 شهریور 1398 - ۱۵:۵۷

هفتمین همایش مرکز تقویم مؤسسه ژئوفیزیک، بهمن ۹۸

فراخوان مقاله هفتمین همایش مرکز تقویم مؤسسه ژئوفیزیک، بهمن ۹۸، دانشگاه تهران

برگزار کننده همایش: مرکز تقویم مؤسسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران


تاريخ برگزاری همایش:   به تعویق افتاد و زمان برگزاری آن متعاقباً اعلام می‏ گردد. 


ارسال اصل مقالات:  5 بهمن 98
📆 28 شهریور 1398 - ۰۸:۳۴

دوازدهمین همایش ملی نظریه گروه های ایران، بهمن ۹۸

فراخوان مقاله دوازدهمین همایش ملی نظریه گروه های ایران، بهمن ۹۸، دانشگاه تربیت مدرس

برگزار کننده همایش: دانشگاه تربیت مدرس


تاريخ برگزاری همایش: 29 و 30 بهمن 1398


ارسال چکیده مقالات: 5 دی 98
📆 23 شهریور 1398 - ۲۰:۳۷

یازدهمین کنفرانس ملی سیستم های الکترونیک قدرت، محرکه های الکتریکی و فناوری های وابسته، بهمن ۹۸

فراخوان مقاله یازدهمین کنفرانس ملی سیستم های الکترونیک قدرت، محرکه های الکتریکی و فناوری های وابسته، بهمن ۹۸، دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايی

برگزار کننده همایش: دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايی


تاريخ برگزاری همایش: 15 الی 17 بهمن 1398


ارسال اصل مقالات:  29 آذر 98
📆 20 شهریور 1398 - ۱۲:۴۳

دوازدهمین کنگره رادیولوژی دهان، فک و صورت ایران، بهمن ۹۸

فراخوان مقاله دوازدهمین کنگره رادیولوژی دهان، فک و صورت ایران، بهمن ۹۸، انجمن علمی رادیولوژی دهان ،فک و صورت ایران

برگزار کننده همایش: انجمن علمی رادیولوژی دهان ،فک و صورت ایران


تاريخ برگزاری همایش: 23 الی 25 بهمن 1398


ارسال چکیده مقالات: 31 شهریور 98
📆 11 شهریور 1398 - ۱۳:۲۶

یازدهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز و نفت، بهمن ۹۸

فراخوان مقاله یازدهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز و نفت، بهمن ۹۸، انجمن علمی موتور ایران

برگزار کننده همایش: انجمن علمی موتور ایران


تاريخ برگزاری همایش: 29 بهمن 1398 الی 1 اسفند 1398


ارسال اصل مقالات:  25 آذر 98
📆 7 شهریور 1398 - ۱۵:۲۱

سیزدهمین همایش ملی نجوم و اختر فیزیک ایران، بهمن ۹۸

فراخوان مقاله سیزدهمین همایش ملی نجوم و اختر فیزیک ایران، بهمن ۹۸، دانشگاه کردستان ، انجمن نجوم ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه کردستان ، انجمن نجوم ایران


تاريخ برگزاری همایش: 16 و 17 بهمن 1398


ارسال اصل مقالات:  1 بهمن 98
📆 5 شهریور 1398 - ۱۲:۰۷