بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های بهمن 98 (برگه 6)

همایش ها و کنفرانس های بهمن 98

نوزدهمین کنگره سالانه اعصاب کودکان ایران ( با امتیاز بازآموزی )، بهمن ۹۸

فراخوان مقاله نوزدهمین کنگره سالانه اعصاب کودکان ایران ( با امتیاز بازآموزی )، بهمن ۹۸، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان ، انجمن علمی اعصاب کودکان ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان ، انجمن علمی اعصاب کودکان ایران


تاريخ برگزاری همایش: 30 بهمن 1398 الی 2 اسفند 1398


ارسال اصل مقالات:  15 آذر 98
📆 10 تیر 1398 - ۱۳:۴۹

هفتمین کنگره بین المللی دامپزشکی طیور، بهمن ۹۸

فراخوان مقاله هفتمین کنگره بین المللی دامپزشکی طیور،، سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران ، انجمن دامپزشکی طیور

برگزار کننده همایش: سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران ، انجمن دامپزشکی طیور


تاريخ برگزاری همایش: 15 و 16 بهمن 1398


ارسال چکیده مقالات: 1 آبان 98
📆 1 تیر 1398 - ۱۰:۰۳

دوازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران، بهمن ۹۸

فراخوان مقاله دوازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران، بهمن ۹۸، دانشگاه شهید چمران اهواز

برگزار کننده همایش: دانشگاه شهید چمران اهواز


تاريخ برگزاری همایش: 16 الی 18 بهمن 1398


ارسال اصل مقالات:  30 آذر 98
📆 1 تیر 1398 - ۰۹:۴۵

هشتمین کنفرانس مهندسی معدن ایران، بهمن ۹۸

فراخوان مقاله هشتمین کنفرانس مهندسی معدن ایران، بهمن ۹۸، دانشگاه بیرجند ، انجمن مهندسی معدن ایران ، خانه معدن ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه بیرجند ، انجمن مهندسی معدن ایران ، خانه معدن ایران


تاريخ برگزاری همایش: 30 بهمن 1398 الی 1 اسفند 1398


ارسال اصل مقالات:  10 دی 98
📆 18 خرداد 1398 - ۱۴:۰۴

همایش سالانه کانسارهای ایران – کانسارهای گوهرسنگ در ایران، بهمن ۹۸

فراخوان مقاله همایش سالانه کانسارهای ایران - کانسارهای گوهرسنگ در ایران، بهمن ۹۸، دانشگاه صنعتی شاهرود

برگزار کننده همایش: دانشگاه صنعتی شاهرود


تاريخ برگزاری همایش: 16 و 17 بهمن 1398


ارسال اصل مقالات: 10 دی 98
📆 8 خرداد 1398 - ۱۲:۴۵

شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، بهمن ۹۸

فراخوان مقاله شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، بهمن ۹۸، دانشگاه الزهرا

برگزار کننده همایش: دانشگاه الزهرا


تاريخ برگزاری همایش: 2 و 3 بهمن 1398


ارسال اصل مقالات:  15 آبان 98
📆 31 اردیبهشت 1398 - ۱۲:۴۴

همایش ملی حل و فصل اختلافات در صنعت انرژی، بهمن ۹۸

فراخوان مقاله همایش ملی حل و فصل اختلافات در صنعت انرژی، دی ۹۷، دانشگاه تهران

برگزار کننده همایش: دانشگاه تهران


تاريخ برگزاری همایش:  10 و 11 بهمن 1398


ارسال چکیده مقالات: 30 دی 98
📆 31 اردیبهشت 1398 - ۱۲:۴۳

همایش ملی نقش حکمت اسلامی در انقلاب اسلامی، بهمن ۹۸

فراخوان مقاله همایش ملی نقش حکمت اسلامی در انقلاب اسلامی، بهمن ۹۷، جامعه المصطفی (ص) العالمیه

برگزار کننده همایش: جامعه المصطفی (ص) العالمیه


تاريخ برگزاری همایش: 20 بهمن 1398


ارسال اصل مقالات: 30 آبان 98
📆 10 اردیبهشت 1398 - ۱۷:۳۴

دومین کنگره بین المللی و دهمین کنگره پژوهشی زنبورعسل ایران، بهمن ۹۸

فراخوان مقاله دومین کنگره بین المللی و دهمین کنگره پژوهشی زنبورعسل ایران، بهمن ۹۸، انجمن زنبورعسل ایران ، مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور

برگزار کننده همایش: انجمن زنبورعسل ایران ، مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور


تاريخ برگزاری همایش: 2 و 3 بهمن 1398


ارسال چکیده مقالات: 24 آذر 98
📆 1 اردیبهشت 1398 - ۱۷:۲۶

یازدهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار، بهمن ۹۸

فراخوان مقاله یازدهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار، آبان ۹۸، دانشگاه علوم پزشکی تهران ، انجمن علمی بهداشت کار ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی تهران ، انجمن علمی بهداشت کار ایران


تاريخ برگزاری همایش:  29 بهمن 1398 الی 1 اسفند 1398 


ارسال اصل مقالات:  7 مرداد 98
📆 27 دی 1397 - ۲۳:۵۶