بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های بهمن 99

همایش ها و کنفرانس های بهمن 99

هشتمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی، بهمن ۹۹

فراخوان مقاله هشتمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی، بهمن ۹۹، انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران ، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

برگزار کننده همایش: انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران ، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری


تاريخ برگزاری همایش: 28 و 29 بهمن 1399


ارسال اصل مقالات: 20 بهمن 99
📆 21 دی 1399 - ۱۸:۵۶

سومین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی، بهمن ۹۹

فراخوان مقاله سومین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی، بهمن ۹۹، دانشگاه شهید چمران اهواز ، پژوهشکده گل و گیاهان زینتی

برگزار کننده همایش: دانشگاه شهید چمران اهواز ، پژوهشکده گل و گیاهان زینتی


تاريخ برگزاری همایش: 7 لغایت 9 بهمن 1399


ارسال چکیده مقالات: 30 آذر 99
ارسال اصل مقالات: 30 آذر 99
📆 19 دی 1399 - ۰۷:۵۰

نوزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، بهمن ۹۹

فراخوان مقاله نوزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، بهمن ۹۹، انجمن هیدرولیک ایران ، دانشگاه فردوسی مشهد

برگزار کننده همایش: انجمن هیدرولیک ایران ، دانشگاه فردوسی مشهد


تاريخ برگزاری همایش: 27 و 28 بهمن 1399


ارسال اصل مقالات: 30 دی 99
📆 19 دی 1399 - ۰۷:۳۶

چهارمین کنگره بین المللی سلامت همراه (Mobile Health)، بهمن ۹۹

فراخوان مقاله چهارمین کنگره بین المللی سلامت همراه (Mobile Health)، بهمن ۹۹، مرکز رشد فناوری اطلاعات علوم پزشکی شیراز ، مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت

برگزار کننده همایش: مرکز رشد فناوری اطلاعات علوم پزشکی شیراز ، مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت


تاريخ برگزاری همایش: 28 الی 30 بهمن 1399


ارسال چکیده مقالات: 29 دی 99
📆 19 دی 1399 - ۰۶:۵۹

ششمین کنفرانس بین‌المللی آزمون‌های غیرمخرب ایران، بهمن ۹۹

فراخوان مقاله ششمین کنفرانس بین‌المللی آزمون‌های غیرمخرب ایران، بهمن ۹۹، انجمن آزمون‌های غیرمخرب ایران

برگزار کننده همایش: انجمن آزمون‌های غیرمخرب ایران


تاريخ برگزاری همایش: 29 و 30 بهمن 1399


ارسال اصل مقالات:  25 بهمن 99
📆 18 دی 1399 - ۱۰:۱۵

بیست و یکمین همایش ملی مهندسی سطح، بهمن ۹۹

فراخوان مقاله بیست و یکمین همایش ملی مهندسی سطح، بهمن ۹۹، دانشگاه صنعتی مالک اشتر (اصفهان) ، انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه صنعتی مالک اشتر (اصفهان) ، انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران


تاريخ برگزاری همایش: 28 الی 30 بهمن 1399


ارسال اصل مقالات:  1 بهمن 99
📆 6 دی 1399 - ۰۸:۳۸

کنفرانس بین‌المللی نمک‌زدایی و تصفیه آب، بهمن ۹۹

فراخوان مقاله کنفرانس بین‌المللی نمک‌زدایی و تصفیه آب، بهمن ۹۹، دانشگاه صنعتی امیرکبیر – پردیس بندرعباس

برگزار کننده همایش: دانشگاه صنعتی امیرکبیر – پردیس بندرعباس


تاريخ برگزاری همایش: 28 الی 30 بهمن 1399


ارسال اصل مقالات: 5 بهمن 99
📆 5 دی 1399 - ۱۲:۴۶

چهارمین کنفرانس ملی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و کاربردهای هوش مصنوعی، بهمن ۹۹

فراخوان مقاله چهارمین کنفرانس ملی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و کاربردهای هوش مصنوعی، بهمن ۹۹، دانشگاه شهید چمران اهواز ، سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان

برگزار کننده همایش: دانشگاه شهید چمران اهواز ، سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان


تاريخ برگزاری همایش: 15 بهمن 1399


ارسال اصل مقالات:  4 بهمن 99
📆 20 آذر 1399 - ۱۱:۳۰

هشتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران، بهمن ۹۹

فراخوان مقاله هشتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران، بهمن ۹۹، دانشگاه فردوسی مشهد ، انجمن علوم و مهندسی منابع آب

برگزار کننده همایش: دانشگاه فردوسی مشهد ، انجمن علوم و مهندسی منابع آب


تاريخ برگزاری همایش: 27 و 28 بهمن 1399


ارسال اصل مقالات:  20 دی 99
📆 17 آذر 1399 - ۱۳:۲۱

کنفرانس ملی سیستم های هوشمند و محاسبات سریع، بهمن ۹۹

فراخوان مقاله کنفرانس ملی سیستم های هوشمند و محاسبات سریع، بهمن ۹۹، مرکز آموزش عالی شهرضا

برگزار کننده همایش: مرکز آموزش عالی شهرضا


تاريخ برگزاری همایش: 5 بهمن 1399


ارسال اصل مقالات:  14 دی 99
📆 11 آذر 1399 - ۱۱:۳۷