بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های تحقیق در عملیات

همایش ها و کنفرانس های تحقیق در عملیات

پنجاه و چهارمین کنفرانس ریاضی ایران، شهریور ۱۴۰۲

فراخوان مقاله پنجاه و چهارمین کنفرانس ریاضی ایران، شهریور ۱۴۰۲، دانشگاه زنجان

برگزار کننده همایش: دانشگاه زنجان


تاريخ برگزاری همایش: 1 الی 3 شهریور 1402


ارسال اصل مقالات:  10 تیر 1402
📆 5 فروردین 1402 - ۱۸:۱۲

پانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات، آبان ۱۴۰۱

فراخوان مقاله پانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات، مهر ۱۴۰۱، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

برگزار کننده همایش: دانشگاه شهید مدنی آذربایجان


تاريخ برگزاری همایش:  25 و 26 آبان 1401


ارسال اصل مقالات:  10 آبان 1401
📆 28 خرداد 1401 - ۱۵:۵۱

پنجاه و سومین کنفرانس ریاضی ایران، شهریور ۱۴۰۱

فراخوان مقاله پنجاه و سومین کنفرانس ریاضی ایران، شهریور ۱۴۰۱، دانشكده علوم رياضی دانشگاه علم و فناوری مازندران

برگزار کننده همایش: دانشكده علوم رياضی دانشگاه علم و فناوری مازندران


تاريخ برگزاری همایش: 14 الی 17 شهریور 1401


ارسال اصل مقالات:  10 مرداد 1401
📆 15 اردیبهشت 1401 - ۱۲:۰۱

اولین کنفرانس ملی مدلسازی ریاضی در علم، فناوری و سیستم‌های هوشمند، بهمن ۹۷

فراخوان مقاله اولین کنفرانس ملی مدلسازی ریاضی در علم، فناوری و سیستم‌های هوشمند، بهمن ۹۷، دانشگاه علم و فناوری مازندران

برگزار کننده همایش: دانشگاه علم و فناوری مازندران


تاريخ برگزاری همایش: 10 و 11 بهمن 1397


ارسال اصل مقالات:  15 دی 97
📆 14 مهر 1397 - ۱۰:۱۲

سومین کنفرانس ملی مدل سازی ریاضی در تحقیق در عملیات، آذر ۹۵

فراخوان مقاله سومین کنفرانس ملی مدل سازی ریاضی در تحقیق در عملیات، آذر ۹۵، دانشگاه مازندران

برگزار کننده همایش: دانشگاه مازندران


تاريخ برگزاری همایش: 16 و 17 آذر 1395


ارسال چکیده مقالات: 10 آذر 95
ارسال اصل مقالات:  10 آذر 95
📆 22 آبان 1395 - ۱۷:۳۲

هفتمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها، شهریور ۹۴

فراخوان مقاله هفتمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها، شهریور ۹۴، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه ، انجمن ايراني تحلیل پوششی داده ها

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه ، انجمن تحلیل پوششی داده ها


تاريخ برگزاری همایش: 18 الی 19 شهریور 1394


ارسال اصل مقالات:  15 مرداد 94
📆 11 اردیبهشت 1394 - ۱۰:۴۲