بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های تیر 1400

همایش ها و کنفرانس های تیر 1400

دوازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، تیر ۱۴۰۰

فراخوان مقاله دوازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، تیر ۱۴۰۰، دانشگاه فردوسی مشهد

برگزار کننده همایش: دانشگاه فردوسی مشهد


تاريخ برگزاری همایش: 21 تا 23 تیر 1400


ارسال چکیده مقالات: 15 دی 99
ارسال اصل مقالات: 30 اسفند 99
📆 5 تیر 1400 - ۱۲:۴۷

بیست و ششمین گردهمایی فیزیک ماده چگال در دانشگاه تحصیلات تکمیلی، تیر ۱۴۰۰

فراخوان مقاله بیست و ششمین گردهمایی فیزیک ماده چگال در دانشگاه تحصیلات تکمیلی، تیر ۱۴۰۰، دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

برگزار کننده همایش: دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان


تاريخ برگزاری همایش: 16 الی 18 تیر 1400


ارسال چکیده مقالات: 14 خرداد 1400
📆 18 اردیبهشت 1400 - ۱۲:۴۸

پنجمین کنفرانس ملی فناوری در مهندسی برق و کامپیوتر (Tec 2021)، تیر ۱۴۰۰

فراخوان مقاله پنجمین کنفرانس ملی فناوری در مهندسی برق و کامپیوتر (Tec 2021)، تیر ۱۴۰۰، دانشگاه گلستان

برگزار کننده همایش: دانشگاه گلستان


تاريخ برگزاری همایش: 21 و 22 تیر 1400


ارسال اصل مقالات:  2 تیر 1400
📆 12 اردیبهشت 1400 - ۱۱:۴۳

پنجمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران، تیر ۱۴۰۰

فراخوان مقاله پنجمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران، آبان ۹۹، دانشگاه بیرجند ، انجمن آبیاری و زهکشی ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه بیرجند ، انجمن آبیاری و زهکشی ایران


تاريخ برگزاری همایش: 2 و 3 تیر 1400


ارسال اصل مقالات:  31 خرداد 1400
📆 18 فروردین 1400 - ۱۲:۴۶

هشتمین کنفرانس مهندسی و فیزیک پلاسمای ایران، تیر ۱۴۰۰

فراخوان مقاله هشتمین کنفرانس مهندسی و فیزیک پلاسمای ایران، تیر ۱۴۰۰، دانشگاه مازندران ، انجمن علوم و مهندسی پلاسمای ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه مازندران ، انجمن علوم و مهندسی پلاسمای ایران


تاريخ برگزاری همایش: 23 و 24 تیر 1400


ارسال اصل مقالات:  24 خرداد 1400
📆 14 فروردین 1400 - ۰۹:۵۶

همایش ملی مدیریت کسب و کار در شرایط بحران و عدم اطمینان، تیر ۱۴۰۰

فراخوان مقاله همایش ملی مدیریت کسب و کار در شرایط بحران و عدم اطمینان، تیر ۱۴۰۰، دانشگاه کردستان

برگزار کننده همایش: دانشگاه کردستان


تاريخ برگزاری همایش: 15 و 16 تیر 1400


ارسال اصل مقالات:  25 خرداد 1400
📆 8 فروردین 1400 - ۱۰:۴۹

اولین همایش بین‌المللی و هشتمین همایش ملی مرتعداری ایران، تیر ۱۴۰۰

فراخوان مقاله اولین همایش بین‌المللی و هشتمین همایش ملی مرتعداری ایران، تیر ۱۴۰۰، دانشگاه فردوسی مشهد ، انجمن مرتعداری ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه فردوسی مشهد ، انجمن مرتعداری ایران


تاريخ برگزاری همایش: 23 و 24 تیر 1400


ارسال اصل مقالات:  15 خرداد 1400
📆 5 فروردین 1400 - ۱۲:۱۸

یازدهمین سمینار هندسه و توپولوژی، تیر ۱۴۰۰

فراخوان مقاله یازدهمین سمینار هندسه و توپولوژی، تیر ۱۴۰۰، انجمن ریاضی ایران ، دانشگاه یاسوج

برگزار کننده همایش: انجمن ریاضی ایران ، دانشگاه یاسوج


تاريخ برگزاری همایش: 29 و 31 تیر 1400


ارسال اصل مقالات:  20 خرداد 1400
📆 9 آذر 1399 - ۱۳:۱۱

دومین همایش ملی پژوهش های میان رشته ای قرآن و انگاره های علوم زیستی، مهر ۱۴۰۰

فراخوان مقاله دومین همایش ملی پژوهش های میان رشته ای قرآن و انگاره های علوم زیستی، اسفند ۹۹، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری


تاريخ برگزاری همایش:  28 مهر 1400


ارسال اصل مقالات:  31 شهریور 1400
📆 27 خرداد 1399 - ۱۱:۱۷

چهارمین کنفرانس ملی تشعشعات فضایی، تیر ۱۴۰۰

فراخوان مقاله چهارمین کنفرانس ملی تشعشعات فضایی، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای ، کمیته دائمی تشعتشعات فضایی

برگزار کننده همایش: پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای ، کمیته دائمی تشعتشعات فضایی


تاريخ برگزاری همایش:  16 و 17 تیر 1400


ارسال اصل مقالات:  23 خرداد 1400
📆 13 اسفند 1398 - ۱۱:۳۵