بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های تیر 1403

همایش ها و کنفرانس های تیر 1403

چهاردهمین سمینار سالیانه بیمارستان چشم پزشکی خاتم الانبیاء (تازه های گلوکم)، تیر ۱۴۰۳

فراخوان مقاله چهاردهمین سمینار سالیانه بیمارستان چشم پزشکی خاتم الانبیاء (تازه های گلوکم)، تیر ۱۴۰۳، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی مشهد


تاريخ برگزاری همایش: 14 و 15 تیر 1403


📆 8 خرداد 1403 - ۱۲:۲۹

هفدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات، تیر ۱۴۰۳

فراخوان مقاله هفدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات، تیر ۱۴۰۳، دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر دانشگاه خوارزمی ، انجمن ایرانی تحقیق در عملیات

برگزار کننده همایش: دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر دانشگاه خوارزمی ، انجمن ایرانی تحقیق در عملیات


تاريخ برگزاری همایش: 13 و 14 تیر 1403


ارسال اصل مقالات:  16 خرداد 1403
📆 18 اردیبهشت 1403 - ۱۰:۳۲

هشتمین کنفرانس فیزیک ریاضی ایران، تیر ۱۴۰۳

فراخوان مقاله هشتمین کنفرانس فیزیک ریاضی ایران، تیر ۱۴۰۳، دانشگاه صنعتی قم ، انجمن فیزیک ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه صنعتی قم ، انجمن فیزیک ایران


تاريخ برگزاری همایش: 17 و 18 تیر 1403


ارسال اصل مقالات: 19 خرداد 1403
📆 11 اردیبهشت 1403 - ۱۱:۰۱

هشتمین همایش ملی فضای مجازی پاک (تمدن نوین اسلامی، هوش مصنوعی، و حکمرانی فضای مجازی)، تیر ۱۴۰۳

فراخوان مقاله هشتمین همایش ملی فضای مجازی پاک (تمدن نوین اسلامی، هوش مصنوعی، و حکمرانی فضای مجازی)، تیر ۱۴۰۳، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)

برگزار کننده همایش: دانشگاه علامه طباطبائی (ره)


تاريخ برگزاری همایش: 3 تیر 1403


ارسال اصل مقالات:  7 خرداد 1403
📆 9 اردیبهشت 1403 - ۱۱:۵۸

یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی و فیزیک پلاسمای ایران، تیر ۱۴۰۳

فراخوان مقاله یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی و فیزیک پلاسمای ایران، تیر ۱۴۰۳، دانشگاه الزهرا (س)

برگزار کننده همایش: دانشگاه الزهرا (س)


تاريخ برگزاری همایش: 19 و 20 تیر 1403


ارسال اصل مقالات: 10 خرداد 1403
📆 5 اردیبهشت 1403 - ۱۶:۵۱

اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی باتری‌ لیتیومی، تیر ۱۴۰۳

فراخوان مقاله اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی باتری‌ لیتیومی، تیر ۱۴۰۳، دانشگاه علم و صنعت ایران ، سازمان توسعه منابع انرژی توان

برگزار کننده همایش: دانشگاه علم و صنعت ایران ، سازمان توسعه منابع انرژی توان


تاريخ برگزاری همایش: 19 و 20 تیر 1403


ارسال اصل مقالات:  16 خرداد 1403
📆 3 اردیبهشت 1403 - ۰۹:۴۸

سومین کنگره بین المللی مدیریت، اقتصاد، علوم انسانی و توسعه کسب و کار، تیر ۱۴۰۳

فراخوان مقاله سومین کنگره بین المللی مدیریت، اقتصاد، علوم انسانی و توسعه کسب و کار، بهمن ۱۴۰۲، دبیرخانه دائمی کنگره با همکاری دانشگاه هنر اسلامی تبریز و سایر دانشگاه های برجسته کشور

برگزار کننده همایش: دبیرخانه دائمی کنگره با همکاری دانشگاه هنر اسلامی تبریز و سایر دانشگاه های برجسته کشور


تاريخ برگزاری همایش: 13 الی 14 تیر 1403


ارسال اصل مقالات:  31 خرداد 1403
📆 29 فروردین 1403 - ۱۱:۴۰

ششمین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی عمران، معماری، هنر و طراحی شهری، تیر ۱۴۰۳

فراخوان مقاله ششمین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی عمران، معماری، هنر و طراحی شهری، بهمن ۱۴۰۲، دبیرخانه دائمی کنفرانس، دانشگاه خوارزمی، دانشگاه شهرکرد، دانشگاه هنر اسلامی تبریز و سایر دانشگاه های برجسته

برگزار کننده همایش: دبیرخانه دائمی کنفرانس، دانشگاه خوارزمی، دانشگاه شهرکرد، دانشگاه هنر اسلامی تبریز و سایر دانشگاه های برجسته


تاريخ برگزاری همایش: 13 الی 14 تیر 1403


ارسال اصل مقالات:  31 خرداد 1403
📆 28 فروردین 1403 - ۰۸:۳۴

سومین کنگره بین المللی نهج البلاغه “راه نجات”، تیر ۱۴۰۳

فراخوان مقاله سومین کنگره بین المللی نهج البلاغه “راه نجات”، تیر ۱۴۰۳، دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)


تاريخ برگزاری همایش: 11 تیر 1403


ارسال اصل مقالات:  10 خرداد 1403
📆 24 اسفند 1402 - ۱۵:۱۸

سومین همایش ملی تربیت، حکمت و حکمرانی، تیر ۱۴۰۳

فراخوان مقاله سومین همایش ملی تربیت، حکمت و حکمرانی، اردیبهشت ۱۴۰۳، دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)


تاريخ برگزاری همایش:  3 تیر 1403


ارسال اصل مقالات:  3 خرداد 1403
📆 16 اسفند 1402 - ۲۰:۴۰