بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های تیر 94

همایش ها و کنفرانس های تیر 94

دومین همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم غذایی، تیر ۹۴

فراخوان مقاله دومین همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم غذایی، تیر ۹۴، دانشگاه زابل

برگزار کننده همایش: دانشگاه زابل


تاريخ برگزاری همایش: 20 و 21 تیر 1394


ارسال چکیده مقالات: 19 تیر 94
ارسال اصل مقالات:  19 تیر 94
📆 24 خرداد 1394 - ۱۱:۱۱

همایش یافته های نوین در هوافضا و علوم وابسته، مهر ۹۴

فراخوان مقاله همایش یافته های نوین در هوافضا و علوم وابسته

تاريخ برگزاری همایش: 1 الی 3 مهر 1394


ارسال اصل مقالات:  31 مرداد 94
📆 31 فروردین 1394 - ۲۳:۱۱