بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های تیر 97 (برگه 2)

همایش ها و کنفرانس های تیر 97

اولین همایش ملی جنگل های ایران، پژوهش و توسعه، تیر ۹۷

فراخوان مقاله اولین همایش ملی جنگل های ایران، پژوهش و توسعه، تیر ۹۷، دانشگاه ارومیه

برگزار کننده همایش: دانشگاه ارومیه


تاريخ برگزاری همایش: 27 و 28 تیر 1397


ارسال اصل مقالات:  31 اردیبهشت  97
📆 21 بهمن 1396 - ۱۵:۱۲

همایش ملی مواجهه با آسیب های اجتماعی از دیدگاه اسلام، تیر ۹۷

فراخوان مقاله همایش ملی مواجهه با آسیب های اجتماعی از دیدگاه اسلام، تیر ۹۷، دانشگاه شاهد

برگزار کننده همایش: دانشگاه شاهد


تاريخ برگزاری همایش:  26 تیر 1397


ارسال چکیده مقالات: 15 اسفند 96
ارسال اصل مقالات:  10 تیر 97
📆 16 بهمن 1396 - ۱۸:۰۳

بیستمین کنگره شیمی ایران، تیر ۹۷

فراخوان مقاله بیستمین کنگره شیمی ایران، تیر ۹۷، دانشگاه فردوسی مشهد

برگزار کننده همایش: دانشگاه فردوسی مشهد


تاريخ برگزاری همایش: 26 الی 28 تیر 1397


ارسال چکیده مقالات: 20 اسفند 96
📆 8 آذر 1396 - ۱۲:۴۶

هفتمین سمینار آنالیز عددی و کاربردهای آن، تیر ۹۷

فراخوان مقاله هفتمین سمینار آنالیز عددی و کاربردهای آن، تیر ۹۷، دانشگاه شهید باهنر کرمان

برگزار کننده همایش: دانشگاه شهید باهنر کرمان


تاريخ برگزاری همایش: 20 و 21 تیر 1397


ارسال اصل مقالات:  31 اردیبهشت 97
📆 7 آذر 1396 - ۱۲:۰۴

بیست و یکمین کنگره انجمن اورولوژی ایران، خرداد ۹۷

فراخوان مقاله بیست و یکمین کنگره انجمن اورولوژی ایران، خرداد ۹۷، انجمن اورولوژی ایران

برگزار کننده همایش: انجمن اورولوژی ایران


تاريخ برگزاری همایش: 29 خرداد لغایت 1 تیر 1397


ارسال چکیده مقالات: 15 اردیبهشت 97
📆 17 آبان 1396 - ۱۴:۳۸

اولین همایش ملی ساخت داخل، تیر ۹۷

فراخوان مقاله اولین همایش ملی ساخت داخل، اسفند ۹۶، دانشگاه صنعتی شریف

برگزار کننده همایش: مرکز توسعه خودکفایی صنعتی شریف


تاريخ برگزاری همایش:  26 و 27 تیر 1397


ارسال اصل مقالات:  5 دی 96
📆 15 تیر 1396 - ۱۳:۲۱

ششمین همایش ملی مهندسی ارزش، تیر ۹۷

فراخوان مقاله ششمین همایش ملی مهندسی ارزش، بهمن ۹۵، انجمن مهندسی ارزش ایران

برگزار کننده همایش: انجمن مهندسی ارزش ایران


تاريخ برگزاری همایش:  31 تیر 1397


ارسال اصل مقالات:  31 اردیبهشت 97
📆 8 آبان 1395 - ۱۴:۰۷