بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های تیر 98

همایش ها و کنفرانس های تیر 98

اولین سمپوزیوم ساخت بدنه خودرو (BIW98)، تیر ۹۸

فراخوان مقاله اولین سمپوزیوم ساخت بدنه خودرو (BIW98)، تیر ۹۸، دانشگاه صنعتی شریف

برگزار کننده همایش: دانشگاه صنعتی شریف


تاريخ برگزاری همایش: 11 و 12 تیر 1398


ارسال اصل مقالات:  25 خرداد 98
📆 13 خرداد 1398 - ۱۲:۱۳

اولین همایش ملی تغذیه و مسایل زیست محیطی گیاهان دارویی و معطر، تیر ۹۸

فراخوان مقاله اولین همایش تغذیه و مسایل زیست محیطی گیاهان دارویی و معطر، تیر ۹۸، دانشگاه ارومیه ، انجمن علمی گیاهان دارویی ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه ارومیه ، انجمن علمی گیاهان دارویی ایران


تاريخ برگزاری همایش: 18 و 19 تیر 1398


ارسال اصل مقالات: 15 خرداد 98
📆 12 خرداد 1398 - ۱۳:۰۱

پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی دفاعی، تیر ۹۸

فراخوان مقاله پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی دفاعی، تیر ۹۸، دانشکده علوم و مهندسی دفاعی دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)

برگزار کننده همایش: دانشکده علوم و مهندسی دفاعی دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)


تاريخ برگزاری همایش: 16 تیر 1398


ارسال اصل مقالات: 31 خرداد 98
📆 18 اردیبهشت 1398 - ۰۹:۰۰

سمینار کشوری رویکردهای نوین در توانبخشی افراد آسیب نخاعی ( با امتیاز بازآموزی )، تیر ۹۸

فراخوان مقاله سیمنار کشوری رویکردهای نوین در توانبخشی افراد آسیب نخاعی ( با امتیاز بازآموزی )، تیر ۹۸، دانشگاه علوم پزشکی شیراز - دانشکده علوم توانبخشی

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی شیراز - دانشکده علوم توانبخشی


تاريخ برگزاری همایش: 5 و 6 تیر 1398


📆 10 اردیبهشت 1398 - ۱۱:۵۵

کنفرانس بین المللی ظرفیت های راهبردی آموزه های اسلام در تحقق همزیستی مسالمت آمیز، تیر ۹۸

فراخوان مقاله کنفرانس بین المللی ظرفیت های راهبردی آموزه های اسلام در تحقق همزیستی مسالمت آمیز، تیر ۹۸، دانشگاه تهران

برگزار کننده همایش: دانشگاه تهران


تاريخ برگزاری همایش: 5 تیر 1398


ارسال چکیده مقالات: 2 خرداد 98
ارسال اصل مقالات:  15 خرداد 98
📆 3 اردیبهشت 1398 - ۱۲:۴۴

همایش مراقبت مبتنی بر شواهد در پرستاری و مامایی ( با امتیاز بازآموزی )، تیر ۹۸

فراخوان مقاله همایش مراقبت مبتنی بر شواهد در پرستاری و مامایی ( با امتیاز بازآموزی )، تیر ۹۸، دانشگاه علوم پزشکی مشهد - مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامايی (با همکاری مجله مراقبت مبتنی بر شواهد)

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی مشهد - مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامايی (با همکاری مجله مراقبت مبتنی بر شواهد)


تاريخ برگزاری همایش: 26 و 27 تیر 1398


ارسال چکیده مقالات: 17 خرداد 98
📆 30 فروردین 1398 - ۱۱:۴۸

نهمین همایش ملی کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی، تیر ۹۸

فراخوان مقاله نهمین همایش ملی کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی، تیر ۹۸، دانشگاه بوعلی سینا ، دانشگاه تهران ، سازمان حفظ نباتات کشور ، موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

برگزار کننده همایش: دانشگاه بوعلی سینا ، دانشگاه تهران ، سازمان حفظ نباتات کشور ، موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور


تاريخ برگزاری همایش: 19 و 20 تیر 1398


ارسال چکیده مقالات: 10 خرداد 98
ارسال اصل مقالات:  15 تیر 98
📆 26 فروردین 1398 - ۱۳:۱۲

اولین همایش زندگی دانشجویی ” فرصت ها و آسیب ها ” با تاکید بر دانشجویان ساکن سراهای (خوابگاه های) دانشجویی، تیر ۹۸

فراخوان مقاله اولین همایش زندگی دانشجویی " فرصت ها و آسیب ها" با تاکید بر دانشجویان ساکن سراهای (خوابگاه های) دانشجویی، تیر ۹۸، دانشگاه بوعلی سینا

برگزار کننده همایش: دانشگاه بوعلی سینا


تاريخ برگزاری همایش: 26 تیر 1398


ارسال اصل مقالات:  25 خرداد 98
📆 17 فروردین 1398 - ۱۶:۱۴

چهارمین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها، تیر ۹۸

فراخوان مقاله چهارمین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها، تیر ۹۸، دانشگاه یزد ، انجمن رياضی

برگزار کننده همایش: دانشگاه یزد ، انجمن رياضی


تاريخ برگزاری همایش: 5 و 6 تیر 1398


ارسال اصل مقالات:  1 خرداد 98
📆 24 اسفند 1397 - ۱۴:۱۸

همایش ملی بررسی حقوقی پیش فروش ساختمان، تیر ۹۸

فراخوان مقاله همایش ملی بررسی حقوقی پیش فروش ساختمان، تیر ۹۸، دانشگاه خوارزمی

برگزار کننده همایش: دانشگاه خوارزمی


تاريخ برگزاری همایش: 13 تیر 1398


ارسال اصل مقالات: 15 خرداد 98
📆 11 اسفند 1397 - ۱۰:۱۳