بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های خرداد 1401

همایش ها و کنفرانس های خرداد 1401

پنجمین همایش بهاره چشم پزشکی، خرداد ۱۴۰۱

فراخوان مقاله پنجمین همایش بهاره چشم پزشکی، خرداد ۱۴۰۱، دانشگاه های علوم پزشکی شهید بهشتی ، دانشگاه های علوم پزشکی ایران ، انجمن چشم پزشکی ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه های علوم پزشکی شهید بهشتی ، دانشگاه های علوم پزشکی ایران ، انجمن چشم پزشکی ایران


تاريخ برگزاری همایش: 25 الی 27 خرداد 1401


📆 19 اردیبهشت 1401 - ۱۲:۱۶

نخستین کنفرانس نمایشگاه گردشگری سلامت، طبیعتگردی و طبیعت درمانی بسکی، خرداد ۱۴۰۱

فراخوان مقاله نخستین کنفرانس نمایشگاه گردشگری سلامت، طبیعتگردی و طبیعت درمانی بسکی، خرداد ۱۴۰۱،

تاريخ برگزاری همایش: 24 الی 27 خرداد 1401


ارسال چکیده مقالات: 18 خرداد 1401
ارسال اصل مقالات: 18 خرداد 1401
📆 15 اردیبهشت 1401 - ۱۲:۵۹

دهمین همایش بین‌المللی فلسفه دین معاصر، خرداد ۱۴۰۱

فراخوان مقاله دهمین همایش بین‌المللی فلسفه دین معاصر، خرداد ۱۴۰۱، انجمن علمی فلسفه دین ایران

برگزار کننده همایش: انجمن علمی فلسفه دین ایران


تاريخ برگزاری همایش: 23 الی 25 خرداد 1401


ارسال چکیده مقالات: 15 اردیبهشت 1401
📆 12 اردیبهشت 1401 - ۱۱:۳۹

اولین همایش ملی ایده پردازی، مباحث و یافته های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری، خرداد ۱۴۰۱

فراخوان مقاله اولین همایش ملی ایده پردازی، مباحث و یافته های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری، خرداد ۱۴۰۱، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس


تاريخ برگزاری همایش: 31 خرداد 1401


ارسال چکیده مقالات: 28 خرداد 1401
ارسال اصل مقالات: 28 خرداد 1401
📆 31 فروردین 1401 - ۱۰:۵۵

همایش کشوری آموزش و مراقبت جامع نگر در پاندمی کرونا (کووید-۱۹)، خرداد ۱۴۰۱

فراخوان مقاله همایش کشوری آموزش و مراقبت جامع نگر در پاندمی کرونا (کووید-۱۹)، خرداد ۱۴۰۱، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی


تاريخ برگزاری همایش: 25 و 26 خرداد 1401


ارسال چکیده مقالات: 25 اردیبهشت 1401
📆 31 فروردین 1401 - ۰۸:۴۰

سیزدهمین کنگره سالیانه کولورکتال “بیماری های کف لگن و بی اختیاری” ( با امتیاز بازآموزی )، خرداد ۱۴۰۱

فراخوان مقاله سیزدهمین کنگره سالیانه کولورکتال "بیماری های کف لگن و بی اختیاری" ( با امتیاز بازآموزی )، خرداد ۱۴۰۱، دانشگاه علوم پزشکی شيراز

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی شيراز


تاريخ برگزاری همایش: 12 و 13 خرداد 1401


ارسال چکیده مقالات: 20 اردیبهشت 1401
ارسال اصل مقالات: 30 اردیبهشت 1401
📆 30 فروردین 1401 - ۰۹:۴۰

کنفرانس ملی کاربرد فن آوری های نوین در شیمی و مهندسی شیمی، خرداد ۱۴۰۱

فراخوان مقاله کنفرانس ملی کاربرد فن آوری های نوین در شیمی و مهندسی شیمی، اردیبهشت ۱۴۰۱، موسسه آموزش عالی نقش جهان

برگزار کننده همایش: موسسه آموزش عالی نقش جهان


تاريخ برگزاری همایش:  9 خرداد 1401


ارسال اصل مقالات:  31 اردیبهشت 1401
📆 28 فروردین 1401 - ۱۱:۱۰

چهارمین همایش ملی پیشگیری از اختلال مصرف مواد مخدر و روان‌گردان‌ها، خرداد ۱۴۰۱

فراخوان مقاله چهارمین همایش ملی پیشگیری از اختلال مصرف مواد مخدر و روان‌گردان‌ها، خرداد ۱۴۰۱، معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و ستاد مبارزه با موادمخدر ، دانشگاه یزد

برگزار کننده همایش: معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و ستاد مبارزه با موادمخدر ، دانشگاه یزد


تاريخ برگزاری همایش: 11 خرداد 1401


ارسال اصل مقالات:  17 اردیبهشت 1401
📆 22 فروردین 1401 - ۱۴:۰۶

ششمین کنفرانس ملی مهندسی برق و سیستم‌های هوشمند، خرداد ۱۴۰۱

فراخوان مقاله ششمین کنفرانس ملی مهندسی برق و سیستم‌های هوشمند، خرداد ۱۴۰۱، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد


تاريخ برگزاری همایش: 10 و 11 خرداد 1401


ارسال اصل مقالات:  22 اردیبهشت 1401
📆 17 فروردین 1401 - ۱۰:۲۳

سومین همایش ملی هنرهای نمایشی و دیجیتال، خرداد ۱۴۰۱

فراخوان مقاله سومین همایش ملی هنرهای نمایشی و دیجیتال، خرداد ۱۴۰۱، دانشکده هنر دانشگاه دامغان

برگزار کننده همایش: دانشکده هنر دانشگاه دامغان


تاريخ برگزاری همایش: 17 و 18 خرداد 1401


ارسال اصل مقالات:  12 خرداد 1401
📆 18 اسفند 1400 - ۰۹:۵۰