بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های خرداد 1402

همایش ها و کنفرانس های خرداد 1402

معتبرترین کنفرانس های خرداد 1402

کنفرانس / کنگره / همایش برگزار کننده تاریخ برگزاری
بیست و یکمین کنگره ملی خوردگی انجمن خوردگی ایران 30 و 31 خرداد 1402
همایش ملی مدیریت دانش و کسب و کارهای الکترونیکی موسسه آموزش عالی فردوس 18 و 19 خرداد 1402
همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی پژوهشکده پولی و بانکی خرداد 1402
کنفرانس بین المللی هوش مصنوعی و خودروی هوشمند دانشگاه صنعتی امیرکبیر 3 و 4 خرداد 1402
کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت 3 و 4 خرداد 1402
کنفرانس تونل ایران انجمن تونل ایران 1 الی 4 خرداد 1402
کنفرانس بین المللی پیشرفت‌های اخیر در مهندسی راه‌آهن دانشگاه علم و صنعت ایران 2 و 3 خرداد 1402

دومین کنفرانس بین المللی بازاریابی صنعتی، خرداد ۱۴۰۲

فراخوان مقاله دومین کنفرانس بین المللی بازاریابی صنعتی، خرداد ۱۴۰۲، سازمان مدیریت صنعتی ، انجمن علمی بازاریابی ایران

برگزار کننده همایش: سازمان مدیریت صنعتی ، انجمن علمی بازاریابی ایران


تاريخ برگزاری همایش: 24 خرداد 1402


ارسال اصل مقالات:  22 خرداد 1402
📆 16 خرداد 1402 - ۰۷:۰۰

دومین همایش ملی فناوری های نوظهور کوانتومی، خرداد ۱۴۰۲

فراخوان مقاله دومین همایش ملی فناوری های نوظهور کوانتومی، خرداد ۱۴۰۲، دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی اصفهان

برگزار کننده همایش: دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی اصفهان


تاريخ برگزاری همایش: 10 و 11 خرداد 1402


ارسال اصل مقالات: 1 خرداد 1402
📆 20 اردیبهشت 1402 - ۱۳:۱۴

اولین کنفرانس مدلسازی ریاضی در سیستمهای دینامیکی و کاربردهای آن، خرداد ۱۴۰۲

فراخوان مقاله اولین کنفرانس مدلسازی ریاضی در سیستمهای دینامیکی و کاربردهای آن، خرداد ۱۴۰۲، دانشگاه سیستان و بلوچستان

برگزار کننده همایش: دانشگاه سیستان و بلوچستان


تاريخ برگزاری همایش: 18 و 19 خرداد 1402


ارسال اصل مقالات:  10 خرداد 1402
📆 12 اردیبهشت 1402 - ۱۸:۳۹

بیست و یکمین کنگره ملی خوردگی، خرداد ۱۴۰۲

فراخوان مقاله بیست و یکمین کنگره ملی خوردگی، خرداد ۱۴۰۲، انجمن خوردگی ایران

برگزار کننده همایش: انجمن خوردگی ایران


تاريخ برگزاری همایش: 30 و 31 خرداد 1402


ارسال اصل مقالات:  25 اردیبهشت 1402
📆 9 اردیبهشت 1402 - ۱۴:۲۷

دومین همایش ملی چالش های فراروی تکمیل زنجیره‌ی ارزش گیاهان دارویی و معطر، خرداد ۱۴۰۲

فراخوان مقاله دومین همایش ملی چالش های فراروی تکمیل زنجیره‌ی ارزش گیاهان دارویی و معطر، اردیبهشت ۱۴۰۲، موسسه آموزش عالی آفاق ارومیه ، انجمن گیاهان دارویی ایران

برگزار کننده همایش: موسسه آموزش عالی آفاق ارومیه ، انجمن گیاهان دارویی ایران


تاريخ برگزاری همایش:  18 خرداد 1402


ارسال اصل مقالات:  15 خرداد 1402
📆 6 اردیبهشت 1402 - ۱۱:۲۷

پنجمین همایش ملی مهندسی عمران با محوریت ساختمان هوشمند و پایدار، خرداد ۱۴۰۲

فراخوان مقاله پنجمین همایش ملی مهندسی عمران با محوریت ساختمان هوشمند و پایدار، خرداد ۱۴۰۲، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر


تاريخ برگزاری همایش: 3 و 4 خرداد 1402


ارسال اصل مقالات:  28 اردیبهشت 1402
📆 29 فروردین 1402 - ۰۸:۳۷

سومین همایش ملی چشم اندازهای آموزش و یادگیری در عصر دیجیتال، خرداد ۱۴۰۲

فراخوان مقاله سومین همایش ملی چشم اندازهای آموزش و یادگیری در عصر دیجیتال، خرداد ۱۴۰۲، گروه علوم تربیتی دانشگاه اراک ، انجمن فناوری آموزشی ایران

برگزار کننده همایش: گروه علوم تربیتی دانشگاه اراک ، انجمن فناوری آموزشی ایران


تاريخ برگزاری همایش: 10 و 11 خرداد 1402


ارسال اصل مقالات: 20 اردیبهشت 1402
📆 27 فروردین 1402 - ۱۱:۴۰

سومین کنفرانس ملی یافته های نوین زیست شناسی، خرداد ۱۴۰۲

فراخوان مقاله سومین کنفرانس ملی یافته های نوین زیست شناسی، خرداد ۱۴۰۲، دانشگاه سیستان و بلوچستان - گروه زیست شناسی

برگزار کننده همایش: دانشگاه سیستان و بلوچستان - گروه زیست شناسی


تاريخ برگزاری همایش: 3 الی 5 خرداد 1402


ارسال اصل مقالات:  31 اردیبهشت 1402
📆 26 فروردین 1402 - ۱۳:۲۸

چهارمین همایش ملی هنرهای نمایشی و دیجیتال، خرداد ۱۴۰۲

فراخوان مقاله چهارمین همایش ملی هنرهای نمایشی و دیجیتال، خرداد ۱۴۰۲، دانشکده هنر دانشگاه دامغان

برگزار کننده همایش: دانشکده هنر دانشگاه دامغان


تاريخ برگزاری همایش:  21 و 22 خرداد 1402


ارسال چکیده مقالات: 12 خرداد 1402
📆 20 فروردین 1402 - ۱۵:۴۲

چهارمین همایش ملی فیزیولوژی تمرین و بازتوانی آسیب های ورزشی، خرداد ۱۴۰۲

فراخوان مقاله چهارمین همایش ملی فیزیولوژی تمرین و بازتوانی آسیب های ورزشی، اردیبهشت ۱۴۰۲، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان


تاريخ برگزاری همایش:  10 خرداد 1402


ارسال اصل مقالات:  31 اردیبهشت 1402
📆 17 فروردین 1402 - ۱۶:۱۸